ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ
ศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา นำโดย นายกนก ระจินดา หน.ศูนย์ข่าวฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ภารกิจ ตรวจสอบระบบที่ได้ติดตั้งไว้ และแนะนำระบบการใช้งาน เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งานระบบกล่องข่าว FTP สำรองบนอุปกรณ์ Qnap พร้อมเชื่อมเครือข่าย News Room ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเข้าร่วมสังเกตุการณ์การสัมมนา "ก้าวสู่ทีวีดิจิตอลเต็มระบบ" ในห้วง 19 - 23 ก.พ. 58 ณ จ.เชียงใหม่ คลิ๊กดูรูปภาพ     
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสระแก้ว  นายวิทยา    เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาเขตสระแก้วและนายอำพันธ์     เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบกรรมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกร ที่รับโค-กระบือ ไปเลี้ยงเป็นระยะเวลา 5 ปี  ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้ จำนวน  69 ตัว  มอบให้แก่ เกษตรกรที่มีฐานะยากจน เพื่อจะได้นำไปเลี้ยงดูตามระเบียบของสำนักงานปศุสัตว์สระแก้วต่อไป

ศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา ได้จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปศูนย์ข่าวภูมิภาค หาดใหญ่ เพื่อติดตั้งระบบเก็บข่าว Qnap พร้อมทั้งติดตั้ง ระบบ web-appication เพื่อจัดทำเว็บไซด์ของหน่วยงาน พร้อมกันนี้ได้อบรม-สาธิต-ทดลอง ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวภูมิภาคหาดใหญ่ เพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องด้วย

 
  
.
-
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
 
 
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@hotmail.com