พลโท กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ

ดูทีวีย้อนหลัง

                 กองทัพภาคที่ 2  เปิดเวทีสาธารณะ  จัดทำร่างสัญญาประชาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโท วิชัย  แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะสร้างการรับรู้ การจัดทำสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย  ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด เข้ารับฟังการชี้แจงร่างสัญญาประชาคม  ซึ่งได้นำข้อคิดเห็นจาก 2 เวที ธาที่ผ่านมารวบรวมทำเป็นสัญญาประชาคม โดยมีคณะอนุกรรมการระดับกองทัพบก หรือ คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 ร่วมกับ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ มานำเสนอให้ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับทราบยังสามารถเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ และภายหลังเปิดเวทีเสร็จสิ้นแล้ว คณะอนุกรรมการจากส่วนกลาง จะนำกลับไปจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์และรวบรวมให้ครบทั้งหมด 4 ภาค เพื่อเก็บข้อเสนอข้อคิดเห็น กลับไปทำร่างสัญญาประชาคมฉบับที่สมบูรณ์และนำเสนอ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรองการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาขั้นสุดท้ายต่อไป .      

 ทภ.2 ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้ที่สายการบังคับบัญชาแก่ มทภ.2 คนใหม่ท่ามกลางพิธีสวนสนามเทิดเกียรติแก่อดีต มทภ.2 อย่างสมเกียรติ ที่ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลเอกธวัช สุกปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่สายการบังคับบัญชาและธงประจำหน่วยให้กับ พลโทวิชัย แซจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ มีผลวันที่ 1 เม.ย.59 โดยมีพิธีสวนสนามเทิดเกียรติแก่อดีต มทภ.2 อย่างสมเกียรติ จากทหารกองผสม 5 กองพัน       

        กองพลทหารราบที่ 6  เปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย กองร้อยปืนใหญ่สนาม  ประจำปี 2560 ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับกำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ในวันนี้ พลตรี ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วย กองร้อยปืนใหญ่สนาม ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นตัวแทนกองทัพบกในการประเมินผลตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการและกำลังพลในหน่วย ได้มีประสบการณ์และมีความคุ้นเคยในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี สามารถปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลร่วมมือร่วมใจกันรับผิดชอบหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบ ตลอดจนดูแลรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ใช้ได้ทันที เพื่อให้เกิดความพร้อมในการป้องกันประเทศตลอดจนพัฒนาศักยภาพการฝึกของหน่วยเป็นไปตามมาตรฐานของเหล่าทหารปืนใหญ่.       

กองบิน 1 นครราชสีมา ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกแจก จ่ายช่วยเหลือประชาชน (29 มี.ค.59)
กองพลพัฒนา 2  ประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ าปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 27 (31 มี.ค.59)
มทภ.2 ติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา (14 มี.ค.59)
องคมนตรี เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ ณ รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา (13 มี.ค.59)
สืบสานประเพณีกินเข่าค่ำ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (11 มี.ค.59)
ศบภ.ร.23 แจกจ่ายน้ำ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ศบภ.ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (10 มี.ค.59)
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ (10 มี.ค.59)
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน กรม ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 10 มี.ค.59)

 
 


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559 
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงานสัสดี ทุกแห่ง

 
.
-
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (TGN)
ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
ดูทีวีย้อนหลัง Clip007
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือฯ อุทกภัย
สถิติข่าวปี 58 (ผู้สื่อข่าวพิเศษ)
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@gmail.com