พลเอก กิตติ   อินทสร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ

ดูทีวีย้อนหลัง

          กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 68
    กองทัพภาคที่ 2 ถือกำเนิดจากกองทหารรักษาเมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ.2491 ปัจจุบันตั้งอยู่ในค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยกองทัพภาคที่ 2 ถือเอาวันที่ 4 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2491 มีผลบังคับใช้ และในวันนี้ ที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี พลโท วิชัย   แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพภาคที่ 2 คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 68 พร้อมทั้งถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ก่อนนำผู้ที่เข้าร่วมพิธีและกำลังพลหน่วยขึ้นตรง ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป พร้อมทั้งทำพิธีปล่อยนกกระจิบ จำนวน 28 ตัว และปล่อยปลา จำนวน 1,068 ตัว โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมใบประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานดีเด่นของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2559 จำนวน 32 นาย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และกล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป.

  

          กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 11   เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา  เปิดโครงการอาชาบำบัด รุ่นที่ 2  เพื่อฝึกพัฒนาการเด็กพิเศษให้กับปชาชนทั่วไปและบุตรหลานกำลังพล
        ที่  กองพันทหารม้าที่ 8  ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2  เปิดโครงการอาชาบำบัดรุ่นที่ 2  ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ 11  ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และกองพลทหารม้าที่ 3 ร่วมกันจัดขึ้น ตามนโยบายของกองทัพบกที่มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรง  ของกองทัพบกได้ดำเนินโครงการ อาชาบำบัดกองทัพบก เพื่อฝึกพัฒนาการให้กับเด็กพิเศษให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการแต่ละบุคคล จำนวนรุ่นละ 30 คน  โดยทำการฝึก 12 ชั่วโมง เพื่อให้ม้าเป็นทางเลือกอีกหนทางหนึ่งสำหรับเด็กพิเศษ หรือ เด็กที่มีปัญหาทางด้านร่างกายและสติปัญญา ซึ่งที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาฝึกพัฒนาการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิเศษ หรือ เด็กที่มีปัญหาทางด้านร่างกายและสติปัญญา ให้สามารถมีพัฒนาการที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่น     

 

 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดบ้านที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนในจังหวัดนครราชสีมา อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 26 สิงหาคม      พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดบ้านแม่ทัพ  เลขที่ 1885  ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  และพลเรือนในจังหวัดนครราชสีมาอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 26 สิงหาคม โดยมี พลโทวิชัย   แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ 2 นายวิเชียร    จันทรโณทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำเหล่าข้าราชการเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ  96  ปี  โอกาสนี้พลเอกเปรม   ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้ที่มาร่วมอวยพรวันเกิดว่า ทุกคนที่เกิดมาต้องตอบแทนแผ่นดิน ร่วมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่มีความเห็นต่าง ให้รู้จักแยกแยะเรื่องที่ไม่ชอบไม่นำมาเป็นสาเหตุของการทะเลาะกัน ซึ่งคนไทยด้วยกันต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันสร้างรักความสามัคคีของคนในชาติที่ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น  

 

 

พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ ผบ.ทอ. บน.1 นครราชสีมา (29 ส.ค.59)
ตร.ภาค 3 แถลงจับยาบ้า 98,000 เม็ด (29 ส.ค.59)
เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 3” แก่เยาวชน (29 ส.ค.59)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าวฯ จ.ขอนแก่น (26 ส.ค.59)
กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ครบรอบ 96 ปี (25 ส.ค.59)
โครงการ “อาสาขาแรง” นำเด็กแว้นมาอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติ (22 ส.ค.59)
บุกค้นแหล่งต้มยาเถื่อน (20 ส.ค.59)
ปล่อยพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (17 ส.ค.59)
สืบสานการทำบายศรี (17 ส.ค.59)
ทีมงานร่วมให้กำลังใจ น้องหนึ่ง สิริวิภา ผู้สื่อข่าว ททบ.5 นครราชสีมา ป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์เอ (16 ส.ค.59)
การฝึกซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2559 (16 ส.ค.59)
กิจกรรมผู้ว่าฯพาน้องปลูก ปลูกต้นพะยูงแทนที่ต้นที่ถูกลอบตัด (15 ส.ค.59)
จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค.59)
กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (12 ส.ค.59)
กองพลพัฒนาที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (11 ส.ค.59)
ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ (11 ส.ค.59)
กองทัพภาคที่ 2 จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 84 พรรษา (10 ส.ค.59)
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 902 (10 ส.ค.59)
พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (9 ส.ค.59)
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ทำพิธีมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ประจำปี 2559 (8 ส.ค.59)
บรรยากาศออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จ.นครราชสีมา (7 ส.ค.59)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา มอบอุปกรณ์สำหรับหน่วยลงประชามติให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (6 ส.ค.59)
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยออกเสียงลง ประชามติ (5 ส.ค.59)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาประชุมการปฎิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ตำรวจภูธรภาค 3 (5 ส.ค.59)
งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 10 (5 ส.ค.59)
 
 


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559 
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงานสัสดี ทุกแห่ง

 
.
-
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (TGN)
ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
ดูทีวีย้อนหลัง Clip007
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือฯ อุทกภัย
สถิติข่าวปี 58 (ผู้สื่อข่าวพิเศษ)
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@gmail.com