ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ
ตาราง หมายปฏิบัติงานของ ศข.

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โรดแมป ระยะที่ 2 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม แผน โรดแมป ระยะที่ 2 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. แก่บุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ที่เป็นเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกันทุกภาคส่วน ให้บรรลุเจตนารมณ์และนโยบาย ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดไว้      

       กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2  ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจาติในภาครัฐ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจหนองสาหร่าย   เข้าตรวจสอบพื้นที่ชะง่อนหน้าผา ที่มีการบุกรุกก่อสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศ
พันเอกสมหมาย บุษบา  ฝ่ายกฎหมายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 2  ร่วมกับ สำหนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ และสื่อมวลชน เข้าตรวจสอบพื้นที่มีลักษณะเป็นชะง่อนหน้าผา ที่ บ้านหนองตะกู ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุก่อสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 500 ไร            

คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าว ภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบนโยบายการนำเสนอข่าว เพื่อเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล
พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ ผู้บริหารประจำสำนักผู้บริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก และคณะผู้บริหารฝ่ายข่าว เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าว จังหวัดนคราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล ของ ททบ. 5 รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาของศูนย์ข่าว อาทิ การตรวจสอบสถานการณ์ข่าวผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  ทั้งนี้เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องของศูนย์ข่าวภูมิภาค  เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขนำไปสู่การพัฒนางานด้านการข่าวต่อไป ในอนาคต โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  ภายในวันป่าแสงธรรมพรหมรังสีอีกด้วย คลิ๊กชมภาพ  

 
  
.
-
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
 
 
-
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@hotmail.com