ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ

พลเอก ธีรชัย   นาควานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2
โดยมี พลโท ธวัช   สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ที่ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 โดยได้เน้นผลการดำเนินงานด้านกำลังพล กองทัพภาคที่ 2 ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารบก 12 ประการ ทั้งเรื่องการส่งเสริมการศึกษาบุตรของกำลังพล โครงการสวัสดิการบ้านพักกองทัพภาคที่ 2 การพัฒนาระบบฝึกศึกษาทางทหาร การจัดการฐานข้อมูลด้านกำลังพล การแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมด้านสิทธิกำลังพลก่อนออกปฏิบัติราชการสนาม การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ./ ผบ.ศปก.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานใน พื้นที่ ทภ.2 มอบนโยบายให้กับกำลังพลและตรวจเยี่ยมนิทรรศการทางทหาร โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมใน ส่วนและฟังบรรยายสรุป ของ กกล.สุรนารี บริเวณช่องสะงำ คลิ๊กเพื่อชมภาพ    

ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 2 ได้มอบผ้าห่มให้กับประชาชนพื้นที่ เทศบาลตำบลลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

 
  
.
-
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
 
 
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@hotmail.com