พลเอก กิตติ   อินทสร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ

ดูทีวีย้อนหลัง

               แม่ทัพภาคที่ 2  พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ 2 นำกำลังพลพร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมเวียนเทียนและตักบาตรข้าวมธุปายาส    เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธบารมี  ประจำปี 2559
      เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  พลโท วิชัย  แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ 2  พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก  สาขากองทัพภาคที่ 2 นำกำลังพลพร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ภายในห้อง เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา พร้อมกับตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) พระสงฆ์ 39 รูป  เนื่องในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2559 ที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2559  ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และคณะสงฆ์จังหวัดจัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันประพฤติ ปฏิบัติ  ตามหลักพุทธศาสนา    เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
       

    หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารสื่อสารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 92     ทั้งนี้ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2467  ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทหารสื่อสารได้ก่อกำเนิดขึ้นในกองทัพบก  และพัฒนาการจัดหน่วยมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน เป็น กรมการทหารสื่อสาร ที่หน้ากองบังคับการกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลโท ชาญ   ทัพวงษ์ อดีตผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 22 ท่านแรก เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการทหารและครอบครัวหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารสื่อสาร ได้แก่ กองพันทหารสื่อสารที่ 22  และกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ประกอบพิธีทำบุญถวายภัตราหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 92  ซึ่งปัจจุบันมี พลโท สุชาติ   ผ่องพุฒิ ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร.     

     เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำดูแลทหารใหม่ ป้องกันการเกิดโรคลมร้อนขณะทำการฝึก ที่ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีม
    ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพลทหารราบที่ 3 พันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะ     เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/59     โดยมีพันเอก บุญสิน พาถกลาง ผู้อำนวยการหน่วยฝึกทหารใหม่ กองร้อยหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 3    รวมทั้งทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก จำนวน 168  นาย ให้การต้อนรับ และรับฟังการมอบนโยบายในการฝึกทหารใหม่ โดยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้  เพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบก   มีความห่วงใยทหารที่ฝึกใหม่ในช่วงที่อากาศร้อน และได้เน้นย้ำให้ครูฝึกดูแลในเรื่องสุขภาพของทหารใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมร้อน หรือโรคฮิทสโตรก การดื่มน้ำให้มากเพียงพอในขณะที่ทำการฝึก และการปฎิบัติตามกฎระเบียบ การลงโทษทหารก็ให้เป็นไปตามระเบียบของทหาร ตามตารางกำหนดการลงโทษไว้ นอกจากนี้ก็ให้ดูแล ตรวจสอบ ในเรื่องของยาเสพติด เพื่อไม่ให้ทหารใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

             

กองบิน 1 นครราชสีมา ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำออกแจก จ่ายช่วยเหลือประชาชน (29 มี.ค.59)
กองพลพัฒนา 2  ประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ าปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 27 (31 มี.ค.59)
มทภ.2 ติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา (14 มี.ค.59)
องคมนตรี เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ ณ รพ.ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา (13 มี.ค.59)
สืบสานประเพณีกินเข่าค่ำ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (11 มี.ค.59)
ศบภ.ร.23 แจกจ่ายน้ำ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ศบภ.ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (10 มี.ค.59)
โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ (10 มี.ค.59)
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน กรม ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 10 มี.ค.59)

 
 


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559 
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงานสัสดี ทุกแห่ง

 
.
-
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (TGN)
ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
ดูทีวีย้อนหลัง Clip007
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือฯ อุทกภัย
สถิติข่าวปี 58 (ผู้สื่อข่าวพิเศษ)
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@gmail.com