พลเอก กิตติ   อินทสร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับค่ะ

ดูทีวีย้อนหลัง

     กองพลทหารราบที่ 3 จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดนครราชสีมา

    ที่วัดศาลาทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตรี สมชาติ   แน่นอุดร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อนนำกำลังพลในสังกัดกองพลทหารราบที่ 3 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมนำกำลังพลและผู้ร่วมพิธี สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักธรรมวินัยมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติสืบไป.

   

 

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบเงินให้กับเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/2560

   ที่หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นายธนพล  จันทรนิมิ   รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบเงินให้กับเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 200 ราย ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่  ซึ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 1,809 ราย  รวมพื้นที่ 15,583 ไร่ วงเงิน 15,583,300 บาท

.

    

 

นักการภารโรงเรียนอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   ช่วยสอนเด็กนักเรียน  เนื่องจากทั้งโรงเรียนพบว่ามีครูเพียง 2 คน            โดยโรงเรียนที่ว่านี้ได้แก่โรงเรียน บ้านสำนักพิมาน  ตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนชั้นประถมศึกษา โดยทีมข่าวได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนทั้งหมด รวม 41 คน และครู 2 คน ทำให้นักการภารโรงของโรงเรียน นอกจากจะมีหน้าที่ทำความสะอาดโรงเรียนและทำอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก ๆ แล้ว ช่วงบ่ายจะไปทำหน้าที่ครูสอนหนังสือด้วย   ซึ่งนาย เจตนา แสไพศาล อายุ 29 ปี  นักการภารโรงเล่าว่า ตนเองเรียนจบคุรุศาสตร์เอกภาษาไทย ได้มาสมัครเป็นนักการภารโรงที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อรอสอบบรรจุครู  ซึ่งตนมีความรู้ที่จะสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ช่วยครูในโรงเรียนที่มีเพียง 2 คน ประกอบด้วย รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน และพนักงานราชการ 1 คน  โดยตนจะช่วยสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 2  และช่วยสอนห้องอื่นๆ ร่วมด้วย โดยการนำมาสอนรวมกัน อาทิ ป.3 กับ ป.4  เป็นต้น  สำหรับโรงเรียนบ้านสำนักพิมานแห่งนี้อยู่ในหมู่บ้าน  ผู้ปกครองของเด็กๆ มีอาชีพทำการเกษตร  โดยสภาพภายในโรงเรียนเมื่อมีฝนตกลงมาทำให้ พื้นที่โดยรอบของโรงเรียนเต็มไปด้วยดินโคลนทำให้เด็ก ๆ ต้องสวมรองเท้าแตะมาโรงเรียน หลังเกิดฝนตกน้ำท่วมโรงเรียน

 

 

 

พิธีอำลาเกษียณอายุราชการ ผบ.ทอ. บน.1 นครราชสีมา (29 ส.ค.59)
ตร.ภาค 3 แถลงจับยาบ้า 98,000 เม็ด (29 ส.ค.59)
เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 3” แก่เยาวชน (29 ส.ค.59)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าวฯ จ.ขอนแก่น (26 ส.ค.59)
กองทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ครบรอบ 96 ปี (25 ส.ค.59)
โครงการ “อาสาขาแรง” นำเด็กแว้นมาอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติ (22 ส.ค.59)
บุกค้นแหล่งต้มยาเถื่อน (20 ส.ค.59)
 
 


ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559 
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรค ได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงานสัสดี ทุกแห่ง

 
.
-
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (TGN)
ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
ดูทีวีย้อนหลัง Clip007
ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือฯ อุทกภัย
สถิติข่าวปี 58 (ผู้สื่อข่าวพิเศษ)
-
QR Code 
เริ่มนับเมื่อ 1 พ.ค.57
-
-
พัฒนาเว็บไซด์โดย ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา
อาคารศูนย์เคเบิ้ลทีวี กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา  30000
โทร 044258640 Fax 044255041 Webmaster E-Mail : tv5korat@gmail.com