ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ททบ.5 จ.นครราชสีมา

ศูนย์ข่าวภูมิภาค ททบ.5 จ.นครราชสีมา

08-11-2556

clock พฤศจิกายน 8, 2556 15:22 by author Administrator

รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2 และตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ และสื่อมวลชน ได้ร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น

ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชน  ในกรณีปราสาทเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ   พันเอก ชินกาจ     รัตนจิตติ   รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมประชุมกับนายสนิท  ขาวสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   -พลตรี ทวีศักดิ์     ไชโย   รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายทหาร   ได้ร่วมประชุมชี้แจง กับคณะสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ที่เข้าไปร่วมในการนำเสนอข่าวสาร ระหว่างที่ศาลโลกจะมีการตัดสินคดีในวันที่ 11 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร-ข้อเท็จจริง ได้อย่างถูกต้อง และไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ.

ที่จังหวัดสุรินทร์ สถานการชายแดน ไทย-กัมพูชา ยังคงปกติ ขณะโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดน ด้านจังหวัดศรีสะเกษยังคงเปิดการเรียนการสอน

บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ 4 วันที่ศาลโลกจะตัดสินกรณีปราสาทพระวิหาร พบว่าประชาชนตามแนวชายแดนก็ยังคงใช้ชีวิตและออกไปทำไร่ เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมา สำหรับบรรยากาศชายแดนด้านปราสาทตาเมือนธม ตำบลตาเมียง และปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก พบว่าว่าทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่รักสาความสงบเรียบร้อยตามปกติ โดยทหารไทยยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทหารกัมพูชาและมีการประสานงานกันอยู่เช่นเดิม และปราสาททั้ง 2 แห่งก็ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้ตามปกติ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้อย่างใกล้ชิด ขณะที่การซื้อขายชายแดนที่ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมก็ยังคงดำเนินเป็นไปตามปกติเช่นกัน

ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในการประชุมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย ซึ่งในการประชุมได้มีการกำหนดแผนยุทธศาตร์ และการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของจังหวัดจากนั้นคณะ ได้เดินทางไปตรวจหลุมหลบภัยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงหากหลุมใดชำรุดและไม่พร้อมที่จะใช้งาน โดยเน้นความแข็งแรง และทนทานได้ เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 

และที่จังหวัดศรีสะเกษที่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร และโรงเรียนที่อยู่กับแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ยังคงมีการเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ขณะที่ทางคณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ก็ได้เฝ้าติดตามถึงสถานการณ์ชายแดน ด้านเขาพระวิหารอย่างใกล้ชิดโดยบรรยากาศทั่วไปตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหารยังคงเป็นปกติดี

กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา    ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พันเอ��� ปาฏิหาริย์   โรจนะภิรมย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 เป็นประธานนำเหล่ากำลังพลในสังกัดกองพลพัฒนาที่ 2 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป  เพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย

ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์ พันเอก ฐิติวัฒน์    ศรีสังข์บุญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 นำกำลังพลชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน และชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง กองกำลังสุรนารี จำนวน 24 ชุดปฏิบัติการ ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตน จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด-สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด และเงื่อนไขชายแดนอื่นๆ ก่อนออกปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ตามเขตแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี

ศาลาการเปรียญวัดบางแตน  ตำบลบางแตน   อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 13   ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน  1,430  ชุด  โดยราษฎรได้รับความเดือดร้อนหลายครัวเรือนต้องขนข้าวของ และสัตว์เลี้ยงไปทำเพิงอาศัยชั่วคราวที่ทางจังหวัดได้จัดไว้ให้ภายหลังจากที่ประสบอุกภัย ที่ผ่านมา

 สกู๊ป    การสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาชน ในการเข้าสู่ AEC   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประกาศ      วันนี้เราจะพาไปพบกับการจัดกิจกรรม  สร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญ ติดตามได้จากรายงาน ศูนย์ข่าวนครราชสีมา ครับ/ค่ะ 

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้กับคณะครู  ในการเตรียมความพร้อมทางการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประคมอาเซียน ในปี 2558  ที่จะมาถึง  ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ได้มีความกระตือรือร้นที่จะเปิดการเรียนการสอนภาควิชาภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อผลักดันให้เด็กกล้าพูด-กล้าแสดงออก โดยต้องเรียนรู้เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ้อนชื่อ   นายเกษม  ศุภรานนท์   ผอ. ร.ร. อนุบาลนครราชสีมา

ซ้อนชื่อ  ด.ญ. สุปภาดา   พูนธนางกรู   นร. ชั้น ป.2  ร.ร. อนุบาลนครราชสีมา

สำหรับโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1   ได้จัดโครงการ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทำการสอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ในด้านต่าง ๆ   ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนผ่าน  บอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน อาทิ คำกล่าวทักทาย เป็นภาษา 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน   เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในส่วนของนักเรียนปกติ ได้จัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา-ศาสนา และวัฒนธรรม  ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ  บรรจุหลักสูตรเป็นวิชาเรียนเพิ่มเติม ลงในหลักสูตรสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ขณะที่   โรงเรียนในต่างอำเภอ  โรงเรียนจักราชราษฏร์สามัคคี  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งได้มีการขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ด้วยการเปิดศูนย์อาเซียน  ศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ในด้านวัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนความแตกต่างของเวลาของแต่ละประเทศ ซึ่งจะต้องดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตนเอง  ภายใต้การกำกับดูแล  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2   ซึ่งได้จัดการประกวด  ศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้น  เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ครู แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ซ้อนชื่อ   นายวิชา    มานะดี     ผอ.สพฐ.  นครราชสีมา  เขต  2 

ถึงอย่างไรก็ตามในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้มีคามรู้ใน ๓ ด้านไม่ว่าจะเป็น ในด้านของ ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านของอาเซียน - ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะวิชาชีพ ในการเร่งพัฒนาความสามารถทางทักษะอาชีพให้แรงงานไทยมีฝีมือ  ล้วนแล้วต้องมีครูเป็นบุคลากรหลักในการผลักดัน และต้องได้รับงบประมาณในการสนับสนุนอย่างเหมาะสม  ในปี 2558 นี้  เยาวชนไทยก็จะมีความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียน ไม่ด้อยกว่าประเทศใด   ไพบูลย์  มาตา  ถ่ายภาพ มลธิรา บำเหน็จพันธุ์ รายงาน 

เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการพสกนิกรนครราชสีมา ร่วมใจเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายชยาวุธ  จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพสกนิกรนครราชสีมา ร่วมใจเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้งได้มอบธงตราสัญลักษณ์ และธงไตรรงค์ ให้กับผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้นำไปประดับประดา ตกแต่งตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่สำคัญต่างๆ  เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้. 

นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราสีมา เป็นประธานรดน้ำศพ และวางพวงหรีด สิบเอก ปริญญา  ปราบวิชิต เจ้าหน้าที่จากกองร้อยสุนัขทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์  นายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ทหารศูนย์การสุนัขทหารและกองพันสุนัขทหาร ข้าราชการทุกสังกัดและประชาชน ได้ร่วมกันในพิธี รดน้ำศพ  สิบเอก ปริญญา  ปราบวิชิต  เจ้าหน้าที่จากกองร้อยสุนัขทหาร เฉพาะกิจ  อโณทัย บ้านไผ่มัน  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกลอบวางระเบิด ในขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกับประชาชน  ที่อำเภอระแงะ  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยศพได้ตั้งบำเพ็ญบุญ ที่วัดไตรรัตน์  หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู  ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ขณะที่นายประยงค์ - นางกุลยา  ปราบวิชิต  บิดาและมารดา กล่าวว่า  สิบเอกปริญญา  ได้กับมาเยี่ยมครอบครัวเมื่อปลายเดือนที่แล้วและเพิ่งกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ อำเภอระแงะ  เพียงไม่กี่วันที่ผ่านมา  ช่วงตอนกลางวันยังได้โทรศัพท์มาหาตน  และขอคุยกับลูก  ซึ่งก็ไม่ได้มีลางบอกเห็นอะไร  จนช่วงเย็นญาติได้โทรมาบอกว่า  ลูกชายได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งก็ ไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกับลูกของตนเอง  แต่ก็ภูมิใจลูกชายตายในหน้าที่ ที่ลูกผู้ชาย ชายชาติทหารต้องกระทำเพื่อความสงบสุขของประเทศ

งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2556  ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว

นายประเสริฐ   บุญชัยสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2556  ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และชาวอำเภอพิมาย จัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงแสง-สี-เสียง ที่เล่าขานตำนานการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย -การแสดงภาพถ่าย 3 มิติ-ประกวดแมวโคราช-การแสดงโขน-การแสดงสินค้าโอท๊อป  ของคนในชุมชน และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาค เพื่อ เป็นการอนุรักษ์-สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี ของชาวอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งก็ไดรับความสนใจมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก .

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรอนุมัติงบ 1.2 ล้าน สร้างโรงเรือนแก้ไขปัญหาไม่สามารถเพาะปลูกผักเมืองหนาวช่วงหน้าฝน ของชาวส่วน เกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นายชูศักดิ์       อักษรวงศิลป์ เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการสร้างโรงเรือนคลุมพืชผักเมืองหนาว ของกลุ่มเกษตรกรชาวอำเภอวังน้ำเขียว   ภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอนุมัติงบประมาณจำนวน 1.2 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกผักเมืองหนาวของอำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 103 ราย ได้นำไปจัดสร้างโรงเรือนคลุมแปลง แก้ไขปัญหาไม่สามารถเตรียมแปลงเพาะปลูกพืชในช่วงหน้าฝนได้  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกทำให้มีน้ำขัง ไม่สามารถลงมือเพาะปลูกพืชได้ ซึ่งในแต่ละปี เกษตรกรผู้ปลูกผักเมืองหนาวในอำเภอวังน้ำเขียวต้องหยุดการเพาะปลูกไปนานกว่า 3 เดือนในช่วงหน้าฝน  ทำให้เกษตรกรต้องสูญเสียเวลาและผลผลิตที่ควรจะได้ไปเป็นจำนวนมาก

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรได้ทำการเกษตรแล้ว

นายประเทือง   วันดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเขื่อนลำพระเพลิง ได้เริ่มทำการปล่อยน้ำ ให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรแล้ว หลังจากที่ได้หยุดการการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนมานานเกือบ 1 เดือน  เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา โดยล่าสุดปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำพระเพลิง อยู่ที่ 106.7 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมดที่ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 97 ของความจุ ส่งน้ำออกจากเขื่อนเพื่อการเกษตรวันละประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งทางเขื่อนจะส่งน้ำให้กับข้าวนาปีของเกษตรกรไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 นี้ จากนั้นจะหยุดการส่งน้ำทั้งหมดเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรังในช่วงต้นปีหน้า.

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบข้าวสารอาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23

ที่ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักสาธารณสุขจังหวัด ได้นำข้าวสาร -อาหารแห้ง มามอบให้กับทหาร  เพื่อให้ทหารนำไปใช้ในกิจกรรมโครงการพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ จากแนวหลังสู่แนวหน้า ให้กับทหารหาญที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนอีกทางหนึ่งด้วย.

กลุ่มสมาชิกธรรมยาตรา ยังคงปักหลักแสดงจุดยืนค้านอำนาจศาลโลก ขณะที่เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมสั่งปิดโรงเรียนตลอดแนวชายแดน เพื่อความปลอดภัยของคณะครู-นักเรียน
ที่ บริเวณแยกการช่าง ทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร ซึ่งนายสมาน    ศรีงาม แกนนำกลุ่มธรรมยาตรา พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 6 คน ได้เดินเท้าถือป้าย  ที่มีข้อความว่าพิทักษ์แผ่นดินไทย 4.6 ตารางกิโลเมตร ด้วยชีวิตสร้างสันติภาพโลก-สร้างประชาธิปไตย-กอบกู้เอกราชไทยให้สมบูรณ์ เขาพระวิหาร-มณฑลบูรพา อธิปไตยของไทยตามอนุสัญญาโตเกียว ค.ศ.1941  พร้อมด้วยธงชาติขนาดใหญ่ เพื่อรณรงค์คัดค้านอำนาจของศาลโลก ก่อนที่จะมีคำตัดสินของศาลโลกออกมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้ ขณะที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เตรียมสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 พฤศจิกายนนี้ เพื่อป้องกันหากเกิดเหตุตามแนวชายแดน อย่างไรก็ตามภาพรวมยังปกติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด


07-11-2556

clock พฤศจิกายน 7, 2556 15:15 by author Administrator

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านกลางเมืองสระแก้ว เพื่อนบ้านต่างเร่งขนของหนีตายกันอย่างอลหม่าน เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสระแก้ว รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 103 ถนนเทศบาล 17 ห่างตลาดสดเมืองสระแก้ว ประมาณ 100 เมตร จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานขอรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสระแก้ว ท่ามกลางชาวบ้านที่ค้าขายและเจ้าของอาคารร้านค้าที่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ ที่อยู่กลางชุมชนติดกับตลาดสดเมืองแก้ว ต่างแตกตื่นกับเหตุการณ์และบางส่วนก็อพยพหนีไฟชุลมุน เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิง จำนวน 3 คัน ฉีดสกัดไฟ ใช้เวลากว่า 30 นาที เพลิงจึงสงบ   โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น สภาพเก่า เพลิงโหมลุกไม้อย่างรุนแรงจากด้านบนบ้านที่เป็นไม้เก่าทั้งหมด เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ตรวจสอบพบนายสุเทพ คลองทิ้ง อายุ 58 ปี ผู้พิการขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว และได้คลานออกมาร้องขอความช่วยเหลือด้านหน้าบ้าน และเพื่อนบ้านได้ช่วยเหลือออกมาจากกองเพลิงได้อย่างปลอดภัย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสืบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

ส่วนที่บ้านเลขที่ 516 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กันทรลักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้ช่วยกันเกลี้ยกล่อม นายสมศักดิ์ วังทอง อายุ 32 ปี หลังจากที่เสพยาบ้าแล้วมีอาการคุ้มคลั่ง อาละวาดทำลายสิ่งของภายในบ้าน และพยายามเผาบ้านของตนเองตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง นายสมศักดิ์ จึงเริ่มหมดแรงและพยายามงัดหลังคาบ้านตัวเองเพื่อลงไปในบ้าน และอยู่ๆก็ตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าต่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันจับไว้ได้ พร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาและดำเนินคดีต่อไป.

เกิดเหตุฆ่าปาดคอครูสาวที่ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดเป็นฝีมือของแฟนหนุ่ม สาเหตุจากเรื่องการหึงหวง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลขที่ 107 หมู่ 8 บ้านศิริรักษ์ ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จึงได้รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทราบชื่อผู้ตาย คือ นางสาวเกศรินทร์  แสนกลาง อายุ 29 ปี เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญ ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย โดยผู้เสียชีวิตถูกของมีคมปาดบริเวณลำคอจนทำให้หลอดลมขาด จากการสอบสวนทราบว่า เมื่อวานนี้ (6) นายณรงค์  บำเรอ ซึ่งเป็นแฟนของผู้ตาย ทำงานอยู่ที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นผู้ช่วยห้องผ่าตัด ได้เดินทางมาจากอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ออกมาใส่บาตรหน้าบ้านเช่าของแฟนสาว และได้ขับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กล 3080 ขอนแก่น ออกจากบ้านแฟนสาวในเวลาต่อมา จนกระทั่งช่วงบ่ายครูที่โรงเรียนได้มาตามที่บ้าน เพราะไม่ได้มาโรงเรียน จนกระทั่งคนข้างบ้านได้บอกว่าไม่เจอผู้ตายตั้งแต่เช้า เจอแต่แฟนของผู้ตายมาใส่บาตร แต่ประตูบ้านไม่ได้ล็อค จึงเปิดเข้าไปภายในบ้าน ได้กลิ่นคาวจึงเปิดประตูห้องนอน พบศพนางสาวเกศรินทร์ฯนอนจมกองเลือดอยู่ข้างที่นอน จากการตรวจพบว่านางสาวเกศรินทร์ฯ เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 6 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายในห้องพบข้างฝาบ้านภายในห้องนอน พบข้อความด้วยปากกาเมจิสีแดง ทำนองหึงหวงแฟนสาว ว่ามีอะไรกันกับครูในโรงเรียน ขณะที่นายณรงณ์ฯ แฟนหนุ่ม ผู้ต้องสงสัย ได้หลบหนีไป เจ้าหน้าที่ สภ.หันห้วยทราย จึงได้ประสานตำตรวจในพื้นที่ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ติดตามเพราะจับสัญญาณโทรศัพท์ คาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่บ้านของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุดังกล่าว.  

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำตัว 2 สาวใหญ่ที่ก่อคดีร่วมกันผู้อื่น แล้วนำศพไปเผาอำพรางคดี ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงจำนวนมาก

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บัวใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหนองปรือ หมู่ 5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่าพบศพถูกเผา อยู่บริเวณป่าละเมาข้างถนน  ชุดสืบสวนทำการสืบสวนจึงทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อ นางสาวสุดารัตน์   รักสุจริต ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเมื่อวันที่14 ตุลาคม มารดาของ นางสาวสุดารัตน์ฯ บอกว่ามีนางนา เจ้าของร้านคาราโอเกะใน อำเภอบัวใหญ่ โทรศัพท์มาหา นางสาวสุดารัตน์ฯ เพื่อให้มาเป็นพยานในศาล แต่ไม่ทราบว่าเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องใด  และจนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นางนาได้โทรมาอีกครั้ง โดยสอบถามเกี่ยวกับบ้านพักของ นางสาวสุดารั��น์ฯ และต่อมานางสาวสุดารัตน์ฯ ก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปกับน้องชาย ซึ่งน้องชาย ได้บอกว่าผู้มารับพี่สาวไปนั้น เป็นผู้หญิง 2 คน ขับรถกระบะสีบรอนซ์เงิน ซึ่งตอนแรกตนจะพยายามที่จะขึ้นรถด้วย แต่ผู้หญิงซึ่งนั่งอยู่ในรถไม่ให้ไปด้วย และขับรถออกไป และกลายเป็นศพถูกเผาอำพรางดังกล่าว จากข้อมูลและหลักฐาน จึงได้ขอหมายศาลจังหวัดบัวใหญ่ ที่ 97/2556 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ออกติดตามจับกุมตัว นางประเดิม  ธีรเวทิน อายุ 49 ปี และนางสะอาด  แฟมไธสง อายุ 37 ปี ได้ที่ตำบลด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และในวันนี้ พันตำรวจเอก ดุสิต  ทองวิเศษ ผู้กำกับการ สภ.บัวใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำ 2 ผู้ต้องหา มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ท่ามกลางชาวบ้านที่มุงดูและสาปแช่งผู้ต้องหาจำนวนมาก  จนเจ้าหน้าที่ต้องรีบทำแผนประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุผู้ต้องหาถูกทำร้ายจากญาติผู้เสียชีวิตดังกล่าว.  

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยทำนาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พร้อมมอบถุงขวัญข้าว และแต่งตั้งอาสาสมัครผู้จัดการการทำนาแบบประณีต   

นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมช่วยทำนาให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงขวัญข้าวแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และแต่งตั้งอาสาสมัครผู้จัดการการทำนาแบบประณีต โดยมอบปลอกแขน และสาธิตการทำนาแบบประณีต หลังจากนั้นได้ชมการสาธิตการทำนาแบบประณีตบริเวณแปลงนาของนายสุชิน ภิรมย์กิจ ราษฎรบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมการทำนาแบบประณีตนั้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดชัยภูมิได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย.

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับจำนำข้าวเปลือก เพื่อซักซ้อมขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตด้วย                 

นายธงชัย  ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจง ตัวแทนเกษตรกร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ช่วยปฏิบัติงานองค์กรคลังสินค้า ประจำจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57   ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ รวมถึงหลักเกณฑ์โครงการรับจำนำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่เกษตรกรจะได้รับความสะดวก และเป็นธรรม ทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตและสวมสิทธิ์เกษตรกร ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 ราย ซึ่งทางคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและองค์การคลังสินค้า ได้พิ��ารณาผ่านการรับรองแล้ว 19 ราย เหลืออีก 1 รายที่ยังไม่ผ่านการรับรอง ขณะที่ล่าสุดเปิดจุดรับจำนำแล้ว 8 แห่ง มีเกษตรกรนำข้าวมาเข้าร่วมโครงการ 16 ราย รวมปริมาณข้าวเปลือก จำนวน 90 ตัน

ด้านนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือป้องกันการค้ามนุษย์ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยมีท่านบุนสี จิดปะสง รองหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงจำปาสัก ผู้แทนจากหน่วยงาน และสื่อมวลชนจากแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาสาระคือร่วมมือกันในการสกัดกั้นและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขนย้ายและลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์.

บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงียบเหงาไปถนัดตา หลังมีชาวกัมพูชาข้ามแดนมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า ไม่กี่ร้อยคน จากก่อนหน้านี้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คน

บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนยังคงใช้ชีวิตตามปกติ บรรดาพ่อค้าแม่ค้ายังคงค้าขายตามปกติ   ส่วนเกษตรชาวนา ต่างก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าว ป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่วนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ มีชาวกัมพูชาข้ามพรมแดนน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา  ซึ่งทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เปิดกุญแจด่าน  ในแต่ละวันจะมีชาวกัมพูชาวิ่งกรูข้ามพรมแดนมาไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 คน  แต่วันนี้เหลือประมาณ 400 คน  นอกจากนี้ประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชา ได้ติดตามข่าวสารสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิด ผ่านทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อจะได้รู้ท่าทีและแนวทางการปฏิบัติหลังมีคำตัดสินในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

ส่วนที่บ้านไทยนิยมพัฒนา หมู่ที่ 17  ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ห่างชายแดนเพียง 8 กิโลเมตร นายดอก ยั่วยวนดี ผู้ใหญ่บ้านไทยนิยมพัฒนา ได้ทำการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องขยายเสียงของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อใช้เป็นกระบอกเสียงประกาศให้ชาวบ้านทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับประกาศซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ กับชาวบ้าน ทั้งนี้การเตรียมพร้อมดังกล่าว เป็นเพียงการเตรียมความพร้อมอย่างไม่ประมาทต่อสถานการณ์ ถึงแม้หน่วยทหารในพื้นที่จะยืนยันว่ายังคงปกติอยู่ก็ตาม.

���ายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการ มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นางราตรี  บัวประดิษฐ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบบ้านกาชาดให้กับนายเหลือ และนางถิน  บำรุงไร่ ทั้ง 2 อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่   39/2 หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน  ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ตามโครงการ มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย   โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ทำการคัดสรรประชาชนที่ยากไร้ และเลือกนายเหลือ และนางถิน  เนื่องจากทั้งคู่   เป็นคนขยัน ชอบช่วยงานสังคม ช่วยเหลือคนในชุมชน แต่มีฐานะยากจน  อีกทั้ง ยังมีลูกชาย 1 คน อายุ 45 ปี  ที่พิการทางสมอง โดยต้องรับจ้างทั่วไป เพื่อหาเงินมาประทังชีวิต.

มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี นำถุงยังชีพจากกองทัพบก ไปมอบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ศาลากลางบ้าน บ้านแท่น ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา    พลตรี วุฒิ (วุด)    แสงจักร   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 และคณะ ได้นำถุงยังชีพจากกองทัพบก จำนวน 200 ชุด ไปมอบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดย มีนางสุดาจิตร   พูนณรงค์  ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอชุมพวง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานสรุปพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งในขณะนี้ อำเภอชุมพวง มีพื้นที่ประสบอุทกภัย ทั้งหมด 9 ตำบล 111 หมู่บ้าน 3,000 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 10,000 คน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 36,000 ไร่ โดยพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ติดกับลำน้ำมูลและลำน้ำมาศ นอกจากนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ยังได้นำอีเอ็มบอล จำนวน 1,000 ลูก ไปโยน เพื่อปรับสภาพน้ำที่เริ่มเน่าเสีย ให้กับ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวด้วย.  

จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก   

ที่พุทธศาสนสถานค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ พลตรี เสริมศักดิ์  นิยะโมสถ  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์  เป็นประธานนำเหล่ากำลังพล และแม่บ้านจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ และถวายเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป  เพื่ออุทิศถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย 

ส่วนที่โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ     พันเอก เอกศิษฐ์ ใจตรงฉัตรพงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่   5
สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 
นำกำลังพลในสังกัด
และครอบครัว ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ด้านนายจักรดุลย์  ศรีสุวรมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน นำคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้กว่า 300 คน โดยโลหิตที่ได้รับบริจาค จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยต่างๆ ที่ต้องการโลหิตต่อไป.

ชาวช้างจังหวัดสุรินทร์ดีใจ หลังรัฐบาลผ่อนปรนการจับกุมและตรวจยึดช้างที่มีปัญหาด้านตั๋วรูปพรรณ สามารถทำมาหากินได้ตามปกติแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

ที่ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นายอิทธิพันธ์  ขาวละมัย เลขาธิการมูลนิธิพระคชบาล พร้อมด้วยเจ้าของช้าง-ควาญช้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ตามนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับการที่ช้างถูกจับกุม การตรวจสอบตั๋วรูปพรรณช้าง การนำช้างมาสวมตั๋วรูปพรรณ  เรื่องคดีความ การอายัด การยึด การเฝ้ารักษาช้าง และช่องทางการช่วยเหลือคนเลี้ยงช้าง โดยเลขาธิการมูลนิธิพระคชบาล กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาช้างที่กำลังมีปัญหาด้านตั๋วรูปพรรณ หรือปัญหาอื่นๆ สามารถทำมาหากินได้ตามปกติ แต่เรื่องของคดีหรือว่าปัญหาต่างๆนั้นก็ดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การลดปัญหาและเพื่อความเป็นธรรมโดยเฉพาะชาวช้าง.

ชาวสวนองุ่นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาหลังมีฝนตกในช่วงที่ผ่านมานานนับเดือน ผลผลิตเสียหายกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นไร้เมล็ดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบกับปัญหาผลผลิตเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากในช่วงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุกจากอิทธิพลของพายุหลายลูก ก่อให้เกิดปัญหามีเชื้อราระบาดในช่อองุ่น  รวมถึงปริมาณน้ำฝน ยังทำให้ผลองุ่นได้รับน้ำปริมาณที่มากจนเกินไปและทำให้ผลแตก โดยนายประเสริฐ ไชยขันธ์  อายุ 55 ปี หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นไร้เมล็ดในพื้นที่ บอกว่า ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่ติดต่อกันนานนับเดือน ทำให้ผลผลิตที่กำลังออกช่อต้องติดเชื้อรา ผลผลิตออกมาได้ไม่เต็มที่ ซึ่งผลผลิตในชุดนี้ประมาณ 3 ไร่ ได้รับความเสียหายไปมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังถือว่าโชคดีที่ตนเองแยกแปลงปลูกออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ได้เก็บผลผลิตส่งขายทั้งปี จึงทำให้มีผลผลิตได้รับความเสียหายเฉพาะบางส่วนเท่านั้น.

สภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลทำให้เกิดฝนตกตลอดทั้งคืน ส่งผลให้นาข้าวได้รับความเสียหาย ข้าวที่เกี่ยวเสร็จเปียกชื้น ขายไม่ได้ราคา

เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงรุ่งเช้า มีฝนตกกระจายสลับกับตกหนักในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งผลให้นาข้าวที่กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวโดนฝนเปียกได้รับความเสียหาย เกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาตากแดดก็ไม่แห้งสนิท และที่สำคัญฝนที่ตกกระจายทั่งทั้งจังหวัด ข้าวที่นวดเสร็จแล้วนำไปจำหน่ายโดนทางโรงสีกดราคาและขายไม่ได้ราคา โดยหากตากไม่แห้งสนิทโรงสีก็ไม่รับซื้อ เพราะข้าวเปลือกมีความชื้นสูงขายไม่ได้ราคาตามที่รัฐบาลประกันราคาไว้ เกษตรกรบางรายถึงกับน้ำตาตกเพราะต้นข้าวที่แห้งพร้อมเก็บเกี่ยวกลับมาโดนน้ำฝน

ส่วนที่จังหวัดยโสธร เมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดฝนหลงฤดูตกลงมานานหลายชั่วโมง ส่งผลให้นาข้าวของเกษตรกรมีน้ำท่วมขัง ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีฝนกันอย่างอลหม่าน เพื่อนำไปเก็บไว้ที่ร่ม ภายในบ้านเรือนของตน โดยนางสมพร ศรีวะสุ เกษตรกรบ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง บอกว่า ไม่คิดว่าจะมีฝนตกลงมา ตนก็เก็บเกี่ยวข้าว ปล่อยตากไว้ตามตอฟาง เดิมก็มีน้ำขังอยู่แล้ว พอมีฝนตกลงเพิ่มเติม จำเป็นต้องช่วยกันเร่งขนย้ายออก ก่อนข้าวจะเน่า เพื่อป้องกันความเสียหายมากขึ้น06-11-2556

clock พฤศจิกายน 6, 2556 15:11 by author Administrator

คุยข่าว 10 โมง การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวชมสะพานโบราณซึ่งอดีตสะพานแห่งนี้ทำจากโรงศพจากหมู่บ้านไปยังวัดกลางทุ่งนาเป็นระยะทาง 500 เมตร

ที่บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีสะพานโบราณซึ่งเป็นสะพานที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ แห่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หมู่บ้าน ที่ถูกสร้างขึ้นจากบรรพบุรุษของชาวบ้านชีทวน และชาวบ้านบ้านหนองแคน เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาของ 2 หมู่บ้าน ที่เรียกขานนามตนว่าพี่ หรือ หมู่บ้านชีทวน และหมู่บ้านที่เรียกขานนามตนว่า น้อง หรือหมู่บ้านหนองแคน นอกจากที่สะพานสายนี้จะถูกบรรจงสร้างด้วยความรักแล้ว ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อความศรัทธาของคนในสมัยอดีต เพื่อนำความสะดวกมอบให้แก่พระสงฆ์ ที่บิณฑบาตจากหมู่บ้านหนองแคนมายังหมู่บ้านชีทวน โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังออกรวง หากใครได้ผ่านไปยังสะพานโบราณแห่งนี้ จะพบกับความสวยงามของทุ่งนาข้าวที่กำลังเหลืองอร่าม มีสะพานทอดยาวผ่านทุ่งนาเชื่อมหมู่บ้านชีทวนไปจนถึงวัดหนองแคน เหมือนกับได้เดินผ่านทุ่งนาที่เป็นทุ่งรวงทองที่สวยงามมาก สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้ตลอดเวลา หรือติดต่อสอบถามเส้นทางการท่องเที่ยวได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-243-770.

พบศพตำรวจโดนยิงเสียชีวิตข้างรถตราโล่ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 ลงพื้นที่คลี่คลายคดี ให้น้ำหนักทางฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่พบร่องรอยการต่อสู้ แต่ต้องรอผลเขม่าดินปืนว่าพบที่มือของผู้ตายหรือไม่

พบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงเสียชีวิต อยู่บริเวณถนนกลางทุ่งนา บ้านหนองพัง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ทราบชื่อคือ พันตำรวจโท วิจารย์  เวียงคำ อายุ 38 ปี พนักงานสอบสวนชำนาญการ สภ.โนนนารายณ์ และเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรในช่วงที่เสียชีวิต ถูกยิงด้วยปืนขนาด .38 บริเวณขมับขวา ทะลุขมับซ้าย พบปืน 1 กระบอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุ พร้อมกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ในรังเพลิง 4 นัด และพบปลอกกระสุนคาอยู่ในรังเพลิงซึ่งถูกใช้ไปแล้วอีก 2 นัด ซึ่งเป็นของผู้ตาย บริเวณท้ายทอยยังพบร่องรอยคล้ายถูกของแข็งทุบตี สภาพศพนอนหงาย เสียชีวิตในชุดตำรวจครึ่งท่อน ใกล้กันพบรถยนต์ตราโล่ หมายเลขทะเบียน ฒผ 5489 กรุงเทพมหานคร ของ สภ.โนนนารายณ์ ที่ผู้ตายขับมา ตรวจพบหลักฐานในที่เกิดเหตุพบกระป๋องเบียร์ กระป๋องกาแฟและขวดเครื่องดื่มชูกำลัง ส่วนในรถไม่พบว่าทรัพย์สินหายไปแต่อย่างใด  โดยพลตำรวจตรี สุรชัย  ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 และชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนนารายณ์ สรุปแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดี ซึ่งในเบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิสูจน์หลักฐานว่าเกิดจากการยิงตัวตายหรือไม่.

จังหวัดทหารบกสุรินทร์ จัดกำลังพลออกช่วยเหลือชาวบ้านในการเกี่ยวข้าวที่กำลังถูกน้ำท่วม

พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนออกช่วยเกี่ยวข้าวของเกษตรกรในพื้นที่บ้านกุดหลวง  ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จำนวนกว่า 4,000 ไร่ ที่กำลังถูกน้ำจากแม่น้ำมูลเอ่อเข้าท่วมนาข้าว สูงกว่า 1 เมตร และยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทัน ผลผลิตจะจมน้ำเสียหายทั้งหมด และจากการที่ทหารออกช่วยเกี่ยวข้าวให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากหากไม่ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เนื่องจากสภาพผืนนามีน้ำท่วมสูงจนรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลงเกี่ยวข้าวได้.

ตำรวจปราจีนบุรี จับกุม 2 ผู้ต้องหาลักลอบขนสัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมของกลางเต่า จำนวนกว่า 570 ตัว หลังลักลอบเตรียมนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าทางด้านชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว

พลตำรวจตรี วีระชัย   วิสุทธิอุทัยกุล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   แถลงผลการจับกุมนางกนกวรรณ  เมืองบุญชู  อายุ  46  ปี  และนายจรัส  สร้อยสรรเพชร  อายุ  39  ปี  พร้อมของกลางประกอบด้วย   รถยนต์กระบะ  หมายเลขทะเบียน   บง  2684  นครนายก  และเต่าอีกจำนวน  3 ชนิด ได้แก่  เต่านา จำนวน  440  ตัว  เต่าดำ  จำนวน 107  ตัว  และเต่าหับ จำนวน  23  ตัว  รวมทั้งสิ้น  570  ตัว   โดยการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า จะมีขบวนการค้าสัตว์ป่า ใช้เส้นทางถนนสายสุวรรณศร  เพื่อนำสัตว์ป่าไปส่งขายให้กับพ่อค้าทางด้านชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว  จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้ที่  บริเวณสามแยกนเรศวร  ถนนสุวรรณศร หมู่ 9  ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมือง  จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้รับการสารภาพว่า  ได้ลักลอบค้าสัตว์ป่ามาแล้วจำนวน  3 ครั้ง  และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4  แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เสียก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาจำนวน  4 ข้อหา  ว่า  มีไว้ในครอบครอง  ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต,ล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง,ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง,เก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง   พร้อมนำตัวไปดำเนินคดีต่อไป.

บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ ยังคงปกติ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยังใช้ชีวิตประจำวันตามปกติทั่วไป      

บรรยากาศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนนักเรียน บรรดาพ่อค้าแม่ค้า ยังค้าขาย ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ  เด็กนักเรียนยังคงเดินทางไปเรียนหนังสือตามปกติ  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจ เฝ้าติดตามข่าวสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด ผ่านทางสื่อทั้งทางวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคดีที่ศาลโลกจะทำการตัดสินคดีเขาพระวิหารในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อจะได้รู้ท่าทีและแนวทางการปฏิบัติหลังมีคำตัดสิน  

ส่วนบรรยากาศชายแดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ขณะนี้พบว่ายังคงเป็นไปตามปกติ โดยเฉพาะที่ชายแดนด้านปราสาทตาเมือนธม ตำบลตาเมียง และปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก เจ้าหน้าที่ทหารไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำฐานที่มั่นในทุกจุด และคอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เข้าชมปราสาททั้ง 2 แห่งตามปกติ ขณะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและกัมพูชาข้ามแดนมาแลกเปลี่ยนซื้อสินค้ากันตามปกติเช่นกัน

ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ส่งกำลัง 1 กองร้อย  สนับสนุนกองบัญชาการตำรวจนครบาล หลังมีกลุ่มมวลออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    พันตำรวจเอก ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำพิธีปล่อยแถวกองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 1 กองร้อย จำนวน 155 นาย เพื่อเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการ หลังมีมวลชนออกมาต่อต้านคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่กรุงเทพมหานคร และต้องปฏิบัติภารกิจทั้งหมด 10 วัน และสลับผลัดเปลี่ยนกำลังชุดใหม่มาแทน ซึ่งกำลังของทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 5 กองร้อย รวม 775 นาย จากในพื้นที่ 32 อำเภอ รวม 51 สถานี

ส่วนที่ห้องประ���ุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายกลุ่มกองทุนพัฒนาสตรีและกลุ่มเครือข่ายโอท๊อป จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยืนหนังสือผ่านนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดความปรองดอง ความสามัคคี ลดความขัดแย้ง เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป    

ขณะที่แกนนำชมรมคนรักบุรีรัมย์  พร้อมสมาชิกกว่า 50 คน ได้อ่านแถลงการณ์  สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยได้มีการล่าลายชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่ศูนย์ประสานงาน นปช.บุรีรัมย์  บ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมแจกเอกสารให้กับสมาชิกนำไปบอกกล่าวประชาชนให้เข้าใจรัฐบาล  พร้อมยืนยันว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรม มีจุดมุ่งหวังให้อภัยแก่ทุกฝ่าย สร้างความปรองดอง และความเสมอภาคทางกฎหมาย.

หน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แถลงจุดยืนคัดค้านการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของรัฐบาล โดยระบุว่าจะส่งผลทำให้สังคมเกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้น       

นายนที  เจียรพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสมาชิก จัดแถลงข่าวแสดงความคิดเห็นและจุดยืน กรณี พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่าย โดยได้แสดงความเป็นห่วง การพิจารณา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการค้าการลงทุนโดยรวมของประเทศ ทั้งยังจะเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลได้มีการพิจารณา ถึงผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ

ส่วนที่บริเวณด้านหน้าอาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ต่างให้ความสนใจร่วมลงนามคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เป็นจำนวนมาก พร้อมรณรงค์ชูป้ายแสดงจุดยืน ไม่เอา พ.ร.บ นิรโทษกรรม  พร้อมทั้งได้อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะทำให้สังคมแตกแยกกันมากยิ่งขึ้น

ด้านคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ต่างพากันมาลงชื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ของรัฐบาลกันเป็นจำนวนมาก เพราะเห็นว่าการนิรโทษกรรมจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อนำมาซึ่งความสุขของบ้านเมือง แต่การนิรโทษกรรมครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่สังคมไทย จึงต้องออกมาแสดงพลังดังกล่าว.

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตรี มารุต   ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานนำเหล่ากำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ และถวายเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป  เพื่ออุทิศถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย 

ด้านนายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำเหล่าข้าราชการและพุทธศานิกชน ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ที่บริเวณถนนคนเดิน อำเภอเมือง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว.  

จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงที่ได้รับมอบจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำไปมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ขณะที่ปริมาณเขื่อนลำพระเพลิงหยุดล้นแล้ว สถานการณ์ตลอดลุ่มน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 

นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานรับมอบข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 2 หมื่นถุง น้ำหนักรวม 80 ตัน จากนายสุทธิศักดิ์  พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งทั้งหมดเป็นข้าวสารที่กระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติจัดสรร เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย  เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับนายอำเภอและผู้แทนจากอำเภอต่างๆ จำนวน 22 อำเภอ จากทั้งจังหวัด 23 อำเภอ ที่ประสบปัญหาอุทกภัย นำไปมอบต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น

ขณะที่ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้หยุดล้นออกจากตัวเขื่อนเป็นวันแรกในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมเกิดฝนตกลงมาบนพื้นที่เหนือเขื่อนอย่างหนัก จนทำให้ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บและล้นออกทางอาคารระบายน้ำฉุกเฉิ�� ไหลบ่าสู่พื้นที่ด้านล่าง สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำพระเพลิงและพื้นที่ทางการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณน้ำหยุดล้นออกจากเขื่อนแล้ว ลำน้ำธรรมชาติก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พื้นที่การเกษตรที่เคยถูกน้ำบ่าเข้าท่วมตลอดทั้งลุ่มน้ำก็ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติดังเดิมแล้วเช่นเดียวกัน.  

สำนักงานป้องกันและป้องกันสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากภัยหนาวแล้ว พร้อมออกสำรวจประชาชนใน 25 อำเภอ ที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและป้องกันสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาภัยหนาวแล้ว พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทุกอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่ เพื่อเตรียมที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจประชาชนที่มีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแล้วทั้ง 25 อำเภอ เพื่อแจ้งไปยังทางจังหวัด รอการพิจารณางบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป

ด้านนายจิรพงศ์    นุตะศะริน ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ซึ่งมีทั้งเลี้ยงในบ่อดิน และเลี้ยงในกระชัง ที่มีอยู่ทั้งจังหวัดกว่า 28,000 ราย ว่า สภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลง อาจส่งผลกระทบต่อปลาที่เลี้ยงไว้ ทำให้ปลามีสุขภาพอ่อนแอกว่าช่วงปกติ กินอาหารได้น้อยลง และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่าย   ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เกษตรกรควรลดปริมาณการให้อาหารปลา เพราะหากยังให้อาหารในจำนวนมาก จะทำให้อาหารที่เหลือเกิดการเน่าเสียเป็นกรดแก๊ส ส่งผลให้น้ำขาดออกซิเจน ซึ่งจะเป็นการเสี่ยงทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ช็อกตายได้

ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ ในพื้นที่บ้านธาตุกุดจอก ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยหนาวแล้ว โดยกบที่เลี้ยงไว้ ซึ่งเป็นพันธุ์กบนาและกบพันธุ์บลูฟร็อก ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศ       เริ่มทยอยตาย และตัวผอมบางลง            เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้น้ำเย็นจัด ส่งผลทำให้กบกินอาหารน้อยลง.  05-11-2556

clock พฤศจิกายน 5, 2556 15:07 by author Administrator

ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดศรีสะเกษ

ที่จังหวัดศรีสะเกษนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะการดำเนินคดีทางกฎหมายคดีปราสาทพระวิหารเข้ารับฟังบรรยายสรุปทางวิชาการ เรื่องการบูรณการในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในที่พื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชาโดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ทั้งสองประเทศได้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีปราสาทพระวิหาร

ต่อจากนั้น รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความมั่นคง จากกรมกิจการชายแดนทหารลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้กับประชาชนในหมู่บ้านภูมิซรอลที่อยู่ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ยังให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามว่า เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรักษาอาณาธิปไตย เป็นเรื่องของทหาร และในขณะเดียวกัน ทหาร ยังต้องมีหน้าที่ในการสร้างวามรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ตามแนวชายแดน ไทย กัมพูชา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน ซึ่งปัญหาทุกอย่างควรแก้ด้วยสันติวิธี ทั้งนี้ ในส่วนของกระทวงการต่างประเทศได้จัดทำเอกสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ กรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร ให้กับประชาชนที่ทั่วไป ซึ่งจะออกในวันที่ 7-8 พ.ย.56 นี้ และในช่วงนี้ ประชาชน ที่ต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร ควรศึกษาข้อมูลที่แท้จริงก่อน และ ติดตามข่าวสารสถานการณ์ ข่าวสารทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

และด้านนางสำเนียง  สุภัณภพ  แกนนำกลุ่มเครือข่ายรวมพลังปกป้องแผ่นดินไทยอีสานใต้-ตะวันออกและเครือข่ายประชาชนอาสาปกป้องแผ่นดินไทยนำมวลชนร่วม 30 คน และรถยนต์ 5 คัน ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ขับรณรงค์ไปรอบเขตเทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแสดงพลังปกป้องแผ่นดินไทย เชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงชื่อคัดค้าน ไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกกรณีพิพาทคดีปราสาทพระวิหาร  ที่จะมีคำพิพากษาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นี้

จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดเขาพระวิหารประเทศกัมพูชา ประชุมร่วมเตรียมพร้อมแนวทางรับสถานการณ์ภายหลังคำตัดสินของศาลโลก กรณีปราสาทพระวิหารขณะที่จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านเตรียมพร้อมขุดหลุมหลบภัย

ที่ห้องปะชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัดอุบลราชธานีกับกัมพูชาและนายอุม มารา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชากับจังหวัดอุบลราชธานีประธานฝ่ายไทยและกัมพูชา ร่วมประชุมพบปะหารือ การพัฒนาด้านต่างๆร่วมกัน และการกำหนดแนวทางเตรียมรับสถานการณ์ภายหลังคำตัดสินของศาลโลกในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น เป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในการดำรงชีพของราษฎรตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศด้วย

และชาวบ้านตาเมียง หมู่ 1 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ต่างเร่งช่วยกันบรรจุดินใส่กระสอบปุ๋ย เพื่อเสริมกั้นรอบหลุมหลบภัยคอนกรีต เพื่อให้มีความหนาแน่น และสามารถป้องกันวิถีกระสุนและสะเก็ดระเบิดได้รอบทิศทางที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกิดสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารไทยกับกับพูชาที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ศาลโลกจะพิจารนาตัดสินคดีกรณีข้อพิพาทปราสาทพระวิหารด้าน จังหวัดศรีสะเกษ ที่อาจจะส่งผลกระทบลุกลามาถึงชายแดนด้าน จังหวัดสุรินทร์ เหมือนที่เคยเกิดขึ้น เมื่อ 2 ปีกว่าที่ผ่านมา   ถึงแม่หน่วยทหารในพื้นที่ยังยืนยันว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงปกติและทหารไทย-กับกัมพูชายังมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีการประสานงานกันตลอดเวลาก็ตาม โดยหมู่บ้านตาเมียงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากชายแดนด้านกลุ่มปราสาทตาเมือนธมเพียง 11 กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา        

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา    ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ที่พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตรี พศิน   บัวแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นประธานนำเหล่ากำลังพลในสังกัดโรงพยาบาลค่ายสรนารี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป  เพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย.

จังหวัดยโสธร มีกลุ่มพลังมวลชนออกมาเคลื่อนไหวให้รัฐบาลทบทวน การออกร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ขณะที่จังหวัดชัยภูมิ ได้มีประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกมาสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง

ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร นางเพชรพวง พวงแก้ว ประธานหอการค้าจังหวัด ได้นำกลุ่มองค์กร ทั้ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และตัวแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   เข้ายื่นหนังสือต่อ นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งถึงรัฐบาล หลังมีกลุ่มองค์กรต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหว และคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ฉบับร่างที่ผ่านวาระ 3 ไปแล้ว ในสาระสำคัญขอให้รัฐบาล ทบทวนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใหม่ เพื่อลดความขัดแย้งลง เกิดความสามัคคีของคนในชาติ สำหรับการรักษาความปลอดภัยตามหน่วยราชการในจังหวัดยโสธร ได้มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง

และที่จังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายเรืองฤทธิ์ บุญทัน กำนันตำบลโคกกุ่ม อำเภอแก้งคร้อ ในฐานะประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ได้นำสมาชิกกว่า 20 คน จากทุกอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ทำหนังสือเปิดผนึก ขอสนับสนุนและให้กำลังใจการทำงานขอรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งมีนางนภา ศกุนตนาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตัวแทนมารับหนังสือ  เป็นการออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจรัฐบาลให้ทำงานต่อไป

จังหวัดอำนาจเจริญสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นลง ส่งผลทำให้ เด็กๆนักเรียน เริ่มเจ็บป่วยเป็นโรคไข้หวัดและโรคทางเดินหายใจกันแล้ว

นายอดุลย์   กองทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ขณะนี้อากาศที่จังหวัดอำนาจเจริญอุณหภูมิลดลงต่ำและมีลมแรงโดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็น ส่งผลให้เด็กๆนักเรียนเริ่มป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจกันมากขึ้น จึงฝากเตือนไปยังผู้บริหารโรงเรียนต่างๆในสังกัดให้ครู นำเด็กๆ เรียน ออกกำลังกายก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายให้แข่งแรง  และฝากถึงบรรดาผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานของท่านให้ดี ในขณะที่สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ ใส่เสื้อกันหนาว นอนห่มผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายอยู่เสมอเพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูหนาว

คุยข่าว 10 โมงวันนี้ นักวิจัยมหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดนครราชสีมา ประสบความสำเร็จ ผลิตชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร “เป็นไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง “ ทนฝน-ทนแดด แช่น้ำได้นานนับปี ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่เฟอร์นิเจอร์ไทย ครับ/ค่ะ.

งานวิจัยทางเลือกใหม่ เฟอร์นิเจอร์ไทยนี้  เป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร���อุทัย     มีคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เก็บรวบรวมประสบการณ์ จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ถึงข้อจำกัดของเชิงวิศวกรรมทั่วไป ทั้งไม้อัด MDF –ไม้อัดแผ่น-ไมพื้นปิดผิว หรือไม้ชิ้นอัดร้อน เมื่อถูกความชื้น-ถูกน้ำท่วม รวมทั้งถูกฝนตกใส่ จะมีลักษณะบวมน้ำ-ผุย่อยสลายได้ง่าย และที่สำคัญยังถูกเจาะกัดจากมอด-ปลวก ทำให้มีขยะจากไม้ชนิดนี้เป็นจำนวนมาก  จึงนับเป็นแรงดลบันดาลใจ ในการคิดค้นวิจัย และสร้างเป็นนวัตกรรม “ ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง ” โดยนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร เช่นแกลบข้าว-เยื่อชานอ้อย-ขี้เลื่อย-เยื้อไม้ยูคาลิปตัสเป็นต้น มาผ่านขบวนการผลิตทางหลักวิศวกรรม ประยุกต์ใช้กับกาวอีพ๊อกชี่ เป็นการยึดเสริมเข้ากับใยแก้ว ซึ่งเหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตกระดานโต้คลื่น ทำให้  ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถนะสูง มีคุณสมบัติโดดเด่น เทียบเท่ากับไม้เนื้อแข็งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งด้านความสวยงาม-แข็งแรงทนต่อความชื้นดีเยี่ยม  และที่สำคัญแช่น้ำอยู่ในน้ำได้นานนับปี ไม่มีการโก่งงอ อีกทั้งยังทนต่อมอด-ปลวก ที่จะกัดทำลายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีราคาที่ถูกกว่าวัสดุก่อสร้างในจำพวกเดียวกัน ถึงครึ่งต่อครึ่ง  ทำให้เหมาะต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งโครงสร้างภายในอาคาร ในการนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร มาสร้างมูลเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่หาง่ายในประเทศของเรา ครับ/ค่ะ. 

เครือข่ายคนโคราชรักสันติ  ยื่นแถลงการณ์ขอให้ผู้ชุมนุมทุกกลุ่มหยุดการเคลื่อนไหว ซึ่งจะสร้างผลกระทบกับประเทศชาติ โดยยึดหลักกาปรองดอง

ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายคนโคราชรักสันติ นำโดยนายศักดิ์ชัย     ชาติพุดชา  นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ลูกเสือชาวบ้าน และกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มต่างๆ ในจังหวัด กว่า 200 คน  ได้เดินทางมาอ่านแถลงการณ์ ทั้งนี้ตามที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนกลุ่มต่างๆ มีการเคลื่อนไหวในขณะนี้ ทางเครือข่ายคนโคราชรักสันติ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ จึงอยากให้คนไทย ได้หันหน้ามาสร้างความรัก-ความสามัคคี-สมานฉันท์-ปรองดองกัน-มองข้ามความขัดแย้ง และใช้หลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา  เพราะการเคลื่อนไหว และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเรา  พร้อมทั้งอยากให้น้อมนำเอา พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง รู้รัก-สามัคคี มาเตือนสติและนำมาใช้ในการทำงานแก้ไขปัญหาประเทศชาติร่วมกัน  จากนั้นแกนนำได้ยื่นแถลงการณ์ ให้กับนายวินัย     บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ท่านกลางการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษาดินแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมือที่ 3 จะฉวยโอกาสมาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงขึ้น.
จังหวัดอำนาจเจริญ สภาพอากาศที่หนาวเย็นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ฝูงลิงแสม ที่อาศัยอยู่ในอุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่

ที่จังหวัดอำนาจเจริญสภาพอากาศที่หนาวเย็นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ฝูงลิงแสมกว่า 5,000 ตัว ที่อาศัยอยู่ในอุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ อ.พนา อำนาจเจริญ หลบลมหนาวอยู่ในป่าลึก ไม่ออกมาเร่ร่อนขออาหารจากนักท่องเที่ยวตามถนนหน้าอุทยานเหมือนปกติ โดยลิงกลุ่มนี้ใช้วิธีเกาะกลุ่มนั่งหันหลังพิงกัน เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย แต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวผ่านมาในช่วงนี้ เพราะอากาศช่วงเช้าและเย็นอากาศค่อนข้างเย็นมาก ทำให้ลิงส่วนใหญ่ต้องอดอาหาร กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าทุกปีที่ผ่านมา.

ประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

 

ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ ได้มีประชาชน ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นจำนวนมาก  หลังจากที่ทราบข่าวในคลังเลือดกลางโรงพยาบาลชัยภูมิ และที่อื่น ๆ ได้ขาดแคลนโลหิตในทุกกรุ๊ปหมู่เลือด และขาดแคลนมากในหมู่กรุ๊ปเลือด โอ และ บี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยนำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคโลหิต ยังสามารถติดต่อบริจาคได้ที่หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่นอกพื้นที่ หรือที่ โรงพยาบาลชัยภูมิ จะมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แพทย์ พยาบาล ออกรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง.

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพัชรี  มีครุฑ  รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ประสบอุทกภัยจากน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในอำเภอสตึก และอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 600ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ภาพรวมยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรที่อำเภอคูเมือง  แคนดง  และอำเภอพุทไธสง  ซึ่งทางจังหวัด ได้เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล หากมีน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาไหลเข้ามาสมทบในลำน้ำมูลอีกรอบ  ที่จะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนริมฝั่งลำน้ำถูกน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นไปอีก04-11-2556

clock พฤศจิกายน 4, 2556 15:04 by author Administrator

กองพลทหารราบที่ 3    ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม พระศพ   ถวายสมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

ที่ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา พลตรี ศักดา  เปรุนาวิน   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี   เป็นประธานนำเหล่ากำลังพลหน่วยขึ้นตรง  ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ และทอดผ้าบังสกุลแด่พระสงฆ์  เพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย 

นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชูป้ายประกาศร่วมคัดค้านการร่าง พรบ.นิรโทษกรรม และพร้อมเดินทางไปชุมนุมร่วมสมาพันธ์ที่กรุงเทพฯ หากรัฐบาลประกาศใช้ พรบ.นิรโทษกรรมฉบับนี้

ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนิสิตนักศึกษากว่า 500 คน ทั้งชายและหญิง ได้ออกมาแสดงพลังการคัดค้านและต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรม แบบสุดซอย ซึ่งรัฐบาลกำลังประกาศเตรียมนำทูลเกล้าอย่างเต็มพลัง โดยนายทศพล หงส์ศรี นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแกนนำ ได้แถลงการณ์แสดงจุดยืนในการประกาศไม่เอา พรบ.นิรโทษกรรม แบบสุดซอยฉบับอัปยศ และให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกมาร่วมในการต่อต้าน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาต้องแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ไม่ให้ พรบ.นิรโทษกรรม ฉบับนี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก พรบ.ดังกล่าว เป็นเพียงการเอื้อผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายการเมืองและพวกพร่องเท่านั้น ส่วนประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร และหากรัฐบาลยันจะประกาศใช้พรบ.ฉบับนี้ กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็พร้อมที่จะลงไปร่วมสนับสนุนและต่อต้านกับสมาพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ อย่างเต็มกำลังทันทีอีกด้วย.

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 2 ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ชาญชัย   ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดร้านจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์สมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 2 โดยมีนางเรวดี   ภู่ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารบกและผลิตภัณฑ์จากศูนย์และชมรมแม่บ้านของหน่วยในกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งในอนาคตร้านจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์แห่งนี้ จะเป็นจุดรวมและตลาดส่งเสริมการรับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วยในกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งจะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกำลังพล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.

นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชูป้ายประกาศร่วมคัดค้านการร่าง พรบ.นิรโทษกรรม และพร้อมเดินทางไปชุมนุมร่วมสมาพันธ์ที่กรุงเทพฯ หากรัฐบาลประกาศใช้ พรบ.นิรโทษกรรมฉบับนี้

ที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนิสิตนักศึกษากว่า 500 คน ทั้งชายและหญิง ได้ออกมาแสดงพลังการคัดค้านและต่อต้าน พรบ.นิรโทษกรรม แบบสุดซอย ซึ่งรัฐบาลกำลังประกาศเตรียมนำทูลเกล้าอย่างเต็มพลัง โดยนายทศพล หงส์ศรี นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแกนนำ ได้แถลงการณ์แสดงจุดยืนในการประกาศไม่เอา พรบ.นิรโทษกรรม แบบสุดซอยฉบับอัปยศ และให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกมาร่วมในการต่อต้าน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาต้องแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ไม่ให้ พรบ.นิรโทษกรรม ฉบับนี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก พรบ.ดังกล่าว เป็นเพียงการเอื้อผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายการเมืองและพวกพร่องเท่านั้น ส่วนประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไร และหากรัฐบาลยันจะประกาศใช้พรบ.ฉบับนี้ กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็พร้อมที่จะลงไปร่วมสนับสนุนและต่อต้านกับสมาพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ อย่างเต็มกำลังทันทีอีกด้วย.

จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พัฒนาข้าวหอมมะลิให้ดีเลิศในทุกระบบพร้อมเตรียมเปิดตลาดที่ออสเตรเลียเพื่อดึงเงินเข้าประเทศ

นายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงการพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ดีเลิศซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญมีการพัฒนาทั้งระบบคือต้นน้ำส่งเสริมการเพาะพันธ์ข้าวหองมะลิคุณภาพดีทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานที่กรมการข้าวกำหนดในปีงบประมาณ 2557 กลุ่มจังหวัดตั้งงบประมาณไว้ที่ 65 ล้านบาทนอกจากนี้เสนอของบประมาณไปที่กรมชลประทานอีก 120 ล้านบาทเพื่อจัดสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรในส่วนของกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปข้าวหอมมะลิเช่นข้าวฮางงอกและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งข้าวฮางงอกสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรครอบครัวละ 4 พันบาทต่อเดือนส่วนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับความน��ยมเป็นอย่างมากสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดมากถึง 20 ถึง 30 ล้านบาทต่อปี
สำหรับปลายน้ำนำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไปจัดโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีต่อไปกำหนดแผนจะไปที่ประเทศออสเตรเลียเพราะนอกจากจะมีชาวเอเชียอาศัยอยู่จำนวนมากแล้วยังมีกำลังซื้อสูง

และดานนายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  จากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ในปัจจุบันที่มีราคาสูงขึ้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรนำข้าวออกจำหน่ายมากขึ้น และมีบางรายที่นำข้าวมาจำหน่ายจนหมดโดยไม่ได้เก็บไว้สำหรับทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป หรือในบางรายที่มี แต่กลับพบว่ามีการปลอมปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดอื่น ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยว จึงทำให้มีพันธุ์ข้าวอื่นปะปนมาดังนั้นฝากบอกเกษตรกรที่อยากให้ได้พันธุ์ข้าวที่ดีไม่มีการปะปน ควรเกี่ยวข้าวด้วยมือ เพื่อที่จะได้พันธุ์ข้าวตามที่ต้องการและไม่มีพันธุ์ข้าวอื่นมาปลอมปน ซึ่งยังจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย

จังหวัดศรีสะเกษ บรรยากาศดูเงียบเหงาลงภายหลังจากที่ได้มีการสั่งปิดอุทยานแห่งชาติปราสาทเขาพระวิหาร ขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ

ที่บริเวณบ้านภูมิซอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร บรรยากาศภายหลังที่มีการสั่งปิดอุทยานแห่งชาติเข้าพระวิหารทางด้านฝั่งไทย บรรยากาศของการท่องเที่ยวดูเงียบเหงาทันที  ขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติ ส่วนบรรยากาศการชุมนุมบริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  ของกลุ่มธรรมยาตรานั้น นายสมาน ศรีงาม พร้อมด้วย สมาชิกจำนวน 7 คนก็ยังคงมีการปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผลัดกันปราศรัย เรื่องกรณีปราสาทเขาพระวิหาร    ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์ ก็ไม่มีใครสนใจไปนั่งฟัง เนื่องจากส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี้รู้กันดีว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็บอกเสียงเดียวกันว่าอยากอยู่แบบสงบ ไปมาหาสู่กันได้เหมือนแต่ก่อน

จังหวัดนครราชสีมา เกิดอุบุติเหตุ รถตู้ชนท้ายรถกระบะ ส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากช่อง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  รับแจ้งเหตุรถตู้ชนท้ายรถปิคอัพ  ที่บริเวณกิโลเมตรที่  ถนนธนะรัชต์-เขาใหญ่    จึงรีบไปยังที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ    หมายเลขทะเบียน  ผผ5161  นครราชสีมา สภาพถูกชนท้าย โดยมีนายวินัย  เคนภาวะ   ห่างจากรถกระบะ  50  เมตร  พบรถตู้หมายเลขทะเบียน ฮน 6750 กรุงเทพมหานครตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง  จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น จำนวน 10 ราย แยกเป็น ชาย 2 ราย หญิง 10 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บหญิงอาการสาหัสติดอยู่ภายในรถ 2 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นางจิราพร ดามาพงษ์ ญาติพลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย และนางสาวยุวดี เรือนบาง อายุ 15 ปี มีอาการขาหักทั้งสองข้าง ส่วนคนขับรถตู้ทราบชื่อต่อมาคือ ด.ต.พนมพร ใจเที่ยงเจ้าหน้าที่ของสภ.หนองจอกจากการสอบสวน ด.ต.พนมพร ให้การว่า ได้ขับรถพาคณะกลับจากการไปทำบุญที่วัดธรรมบันดาล เขตตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เพื่อที่จะกลับกรุงเทพ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถกระบะซึ่งอยู่ในช่องทางซ้ายสุด ได้เลี้ยวรถอย่างกะทันหัน จึงทำให้ไม่สามารถหลบได้ทันจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นดังกล่าว

เครือข่ายประชาชนคนเมืองนักปราชญ์ จังหวีดอุบลราชธานี ได้นัดรวมตัวกันที่ลานทุ่งศรีเมือง เพื่อคัดค้านร่างพรบ.นิรโทษกรรม พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมจัดการบ้านเมือง 

ได้มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มเครือข่ายประชาชนคนเมืองนักปราชญ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง โดยได้ร่วมกันถือธงชาติไทย ขนาดเล็กรวมตัวกันชุมชุมและมีการอ่านแถลงการณ์  กับการไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านร่างพรบ.นิรโทษกรรม พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนออกมาช่วยกันคัดค้านร่าง พรบ.ดังกล่าว โดยระบุว่า สถานการณ์บ้านเมืองไทยในขณะนี้ ได้เข้าสู่ภาวิกฤติ ดังนั้นเครือข่ายประชาชนคนเมืองนักปราชญ์อุบลราชธานี จึงประกาศเจตนารมณ์พร้อมร่วมขับเคลื่อนมวลชนและกระทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างสันติสุขให้กลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว

ธารน้ำใจจากทั่วทุกสารทิศ ยังคงหลั่งไหลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในขัง ในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีประชาชนกำลังประสบภัยหนาว

โดยมูลนิธิจากหน่วยงานภาคเอกชนที่กรุงเทพมหานคร ได้ นำถุงยังชีพ จำนวน 3 พัน ชุด มามอบให้กับ สมาคมกู้ภัยพันธ์ศรีนคร อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรราชสีมา เนื่องจากยังคงมีผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านเรือนยังคงถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 ในตำบลท่าหลวง ตำบลในเมือง และ ตำบลดงใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ส่วนการเดินทางเข้าออกต้องใช้เรือนท้องแบน ทำให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก

ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวจำนวน 1,000 ชุด ให้กับประชาชน และผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมือง ภายหลังจากเริ่มมีอากาศที่หนาวเย็นลง เป็นการคลายหนาวให้กับประชาขนที่กำลังได้รับผลกระทบในเบื้องต้น พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อขอรับบริจาคผ้า���่มเสื้อกันหนาว ไว้สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนที่สูงอายุและยากไร้ ที่ประสบภัยหนาว และยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอีกจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกษสั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเนื่องจากมีกลุ่มที่จะมาเคลื่อนไหวในพื้นที่ ระหว่างรอคำตัดสินของศาลโลกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ที่บริเวณหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกษ สั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ แล้ว หลังจากที่กลุ่มธรรมยาตรา นำโดยนายสมาน ศรีงาม พร้อมด้วยสมาชิก จำนวน 7 คนเดินทางมายังพื้นที่ เพื่อจะขึ้นไปชมบริเวณพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกษ เกรงว่าอาจจะมีมวลชนเดินทางเข้ามาร่วมเคลื่อนไหว แล้วก่อให้เกิดการชุมนุมเกี่ยวกับเรื่องเขาพระวิหาร ขึ้นในพื้นที่ และอาจจะส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะมีการตัดสินของศาลโลกออกมา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นี้ ขณะที่ทางกลุ่มธรรมมายาตรายังคงมีการปักหลักอยู่ที่บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษส่วนทางด้านบรรยากาศโดยทั่วไปตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษยังคงเป็นปกติ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งการให้สถานีตำรวจในสังกัด วางมาตรการป้องกันโจรลักเกี่ยวข้าวในแปลงนา ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญ ราษฎรชาว สปป.ลาว แห่ข้ามโขงรับจ้างเกี่ยวข้าว ฝั่งไทยโดยบอกว่ารายได้ดี

พลตำรวจตรี ชัยเดช  ปานรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งตำรวจทุกโรงพักลงพื้นที่สอบสวนหาข่าว และคุมเข้ม  พร้อมวางมาตรการเพื่อป้องกันการใช้รถเกี่ยวข้าว เข้าไปขโมย เกี่ยวข้าวชาวนาถึงในแปลงนา   โดยให้มีการประสานขอความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่  เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังอีกทางหนึ่งด้วย

และที่จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อำเภอชานุมาน ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว พบว่า ประชาชนชาว สปป.ลาว ได้ข้ามมารับจ้างเก็บเกี่ยวข้าวในฝั่งประเทศไทยแบบมาเช้า-เย็นกลับกันเป็นจำนวนมาก  โดยจะได้รับค่าแรง คนละ 250-300 บาทต่อวัน ซึ่งคนไทยนิยมว่าจ้างชาว ลาว เพราะขยันทำงาน และพูดง่ายและขยันขันแข่งในการทำงาน 03-11-2556

clock พฤศจิกายน 3, 2556 15:00 by author Administrator

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำผ้ากฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาศ ประจำปี 2556 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พันเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง รองผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายพระสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาศ ประจำปี 2556 โดยมีผู้บริหาร-ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นางบัวลี  สินเจือและนางละมูลศรี   จิตต์แจ้ง น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป.  

สถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรี ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง  คงเหลือปริมาณน้ำในทุ่งนา  ส่วนถนนเข้าหมู่บ้าน ยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นช่วง ๆ  โดยเฉพาะในอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้าง  ยังมีมวลน้ำอยู่ในทุ่งอีกจำนวนมาก

นางสาวจิตรา  พรหมชุมิตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยนายนพพร    พงศ์ปลื้มปิติชัย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และคณะ ได้ลงเรือไปตรวจสอบพื้นที่ในตำบลบางเดชะ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี และตำบลบางพลวง  อำเภอบ้านสร้าง  ที่ราษฎรถูกน้ำท่วม  และจากการตรวจสอบ  พบว่านายประจญ  เงินกรุง  อายุ 66 ปี ได้รับผลกระทบในขณะน้ำท่วมนาน ได้เกิดไฟฟ้าลัดลงจร  ทำให้เพลิงเผาไหม้บ้านพัก จนหมดไม่สามรถเข้าพักอาศัยในบ้านพักได้  ในช่วงน้ำท่วมหนักต้องอาศัยเรือพายเป็นที่หลับนอนมานานนับเดือน  คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  จึงได้นำอุปกรณ์เครื่องนอน พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค  ยารักษาโรคมอบให้กับนายประจญ  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในช่วงน้ำท่วมได้  ส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอบ้านสร้าง  พบว่าระดับน้ำในทุ่งนาและแม่น้ำปราจีนบุรีมีระดับความสูงใกล้เคียงกัน  ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังสูงกว่าตลิ่ง 42  เซนติเมตร  หากชลประทานบริหารจัดการน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำต่าง ๆ  จะช่วยให้น้ำในทุ่งบางพลวงลดลงเข้าสู่ภาวะปกติได้ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถทำนาปรังได้อีกครั้ง.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ เกษตรกรในพื้นที่ 22 ตำบล ตามพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ ต่างก็ให้ความสนใจเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ  โชว์ข้าวหอมดง เป็นข้าวประจำจังหวัดชัยภูมิ

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ     นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เปิดการเสวนานำเสนอผลการวิจัยการผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ 22 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ  พร้อมนำผลผลิตที่เกิดจากการผลิตและทดลองอาหารปลอดภัย รวมทั้งสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นที่บ้านสินค้า OTOP  ที่มีชื่อของตำบลต่าง ๆ มาร่วมจัดแสดงให้ชมและจำหน่าย ให้กับผู้สนใจพืชผัก ข้าวสาร พืชสมุนไพร ปลอดสารพิษ ได้เลือกซื้อหานำกลับไปรับประทานที่บ้าน ซึ่งในเวทีเสวนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย สู่ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของท้องถิ่นและจังหวัด ให้จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของโลกในปี 2558 และจะมีการนำข้าวหอมดง พันธ์ข้าวเก่าแก่ของคนเชื้อสายฮัญกูร ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ลำต้นสูงประมาณ 180 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน เป็นข้าวที่อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอมสดชื่อ เหมาะสำหรับบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันมีการแพร่หลายในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมที่จะผลิตให้เป็นข้าวหอมประจำจังหวัดชัยภูมิต่อไป.

คุยข่าว 10 โมง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2556 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

นายชยาวุธ   จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายก อบจ.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ในอำเภอพิมาย และ ททท.จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันแถลงข่าว งานเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี 2556 ที่  อุทยานปราสาทหินพิมาย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยวชมขนมธรรมเนียมประเพณี งานเทศกาลเที่ยวพิมาย โดยภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงแสง-สี-เสียง ในช่วงกลางคืน บริเวณด้านในอุทยานปราสาทหินพิมาย  ในชุด ตำนาน ย้อนยุควิถีชีวิต โบร่ำโบราณ ตำนานเมืองพิมาย พระเจ้าชัยวรมันที่ 6  ปรับเปลี่ยนบทจากปีที่แล้ว ใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังได้จัด นิทรรศการ ภาพถ่าย ประวัติความเป็นมาของเมืองพิมาย ระบบ 3 มิติ  และ กิจกรรม การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง การประกวดแมวโคราช และ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.

ราษฎรชาว สปป.ลาว   เดินทางข้ามเลือกซื้อเสื้อผ้า และเครื่องกันหนาวมือ 2 ในฝั่งไทยจำนวนมาก หลังสภาพอากาศเย็นลดลง ขณะที่มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวสัมผัสอากาศที่เย็นลด

ที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ราษฎร์เขตแขวงสะหวันเขต สปป.ลาว ได้เดินทางข้ามาทางเรือ มาเลือกชื้อเสื้อผ้า และเครื่องกันหนาว ในฝั่งประเทศไทย หลังจากสภาพอากาศที่เบ็นลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ ชาวลาว บอกว่า  เสื้อผ้าในฝั่งไทย มีคุณภาพดี ลี่คาถูกตั้งแต่ 20- 200 บาท ขณะเดียวกันมีพ่อค้า-แม่ค้า ชาว สปป.ลาว มาเลือกซื้อเครื่องกันหนาวไปขายต่อ 

และจากสภาพอากาศที่เย็นลดลงทำให้บรรยากาศที่  “ มอหินขาว “  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีความสวยงาม มีนักท่องเที่ยว เดินทางไปพักผ่อน และสัมผัสกับอากาศที่เย็นสบาย กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รีสอร์ท และที่พัก ถูกจองเต็มไปจนถึงช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ แม่เด็กอ้วนวอนช่วยเหลือลูกชายวัย 16 ปี หนักกว่า 130 กิโลกรัม  ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันสูง กินอาหารมากผิดปกติจนมีร่างกายอ้วนใหญ่ นั่งเดินลำบาก  วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใจบุญช่วยเหลือ

ที่ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 12 บ้านสัมพันธ์ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้สื่อข่าวคุยข่าว 10 โมงเช้า ได้เข้าไปตรวจสอบ หลังได้รับการร้องขอจาก นางเรืองอำไพ   บุญเส็ง  อายุ 40 ปี  ให้ช่วยเหลือนายวุฒิชัย  แสงกล้า อายุ 16 ปี มีสภาพร่างกายอ้วนผิดปกติ มีน้ำหนักตัวมากถึง 130 กิโลกรัม อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่ และยาย     นางเรืองอำไพ     บุญเส็ง  มารดาของนายวุฒิชัย เล่าว่าตน มีลูกทั้งหมด 2 คน นายวุฒิชัย เป็นลูกคนโต และมีลูกชาย อีก 1 คน อายุได้ 1 ขวบ 6 เดือน  ตั้งแต่แรกคลอดนายวุฒิชัย ก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติมาตลอด กระทั่งอายุ 3 ขวบ เริ่มพบความผิดปกติของลูกชายคือ จะรู้สึกหิวตลอดเวลา กินอาหารมากผิดปกติ จนมีร่างกายอ้วน ทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ยเดือนละ 5 กิโลกรัม จนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 130 มิหนำซ้ำยังป่วยเป็นโรคเบาหวานและเป็นโรคความดันโลหิตสูง  มีอาการเมื่อยล้า ในระยะหลังๆ ลูกชายเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นเมื่อไม่ได้รับประทาน ก็จะต้องลงไปนอนดิ้นทุรนทุราย จึงอยากวิงวอนหน่วยงานเกี่ยวข้อง หรือผู้ใจบุญ ให้การช่วยเหลือนำตัวไปรักษา ครับ/ค่ะ โดยสามารถติดต่อได้ที่นางเ���ืองอำไพ    บุญเส็ง (มารดา) โทร.088-3515904

ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิ เด็กหญิงรสรินทร์  แก้วแดง อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 229/2 หมู่ 23 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์  ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 ซึ่งเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจน พ่อ-แม่ทิ้งให้อยู่กับนายทองอิน-นางหม่อง  อินก่ำ  ตา-ยาย  อายุ 75 ปี นอกจากนี้ยังมีโรคประจำตัวอื่นๆทั้งโรคหอบและโรคหัวใจ วอนผู้มีจิตศรัทธา ให้การช่วยเหลือนำตัวไปรักษา ให้หายเป็นปกติ เพราะทางบ้านมีฐานะยากจน.                                 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานมหกรรมการศึกษา  รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมนำการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา  รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  พร้อมมอบนโยบาย และมอบโล่รางวัลให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ จากนั้นคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ ได้พบปะครูและเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานความก้าวหน้าของครู นักเรียน และนวัตกรรมการเรียนรู้จากเครือข่ายสถานศึกษาต่างๆ  ก่อนที่จะมีการพัฒนา ยกระดับการเรียนการสอน ในทุกภูมิภาค เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี  ในปี  2558”                                     

กำนันนำทีมปลัดอำเภอ ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ สกัดจับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง เตรียมส่งขายแลกกับยาบ้ากับขบบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ

ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ นายปัญญา ครุฑนอก กำนันตำบลห้วยต้อน  พร้อมลูกบ้านช่วยกันตรวจนับท่อนไม้พะยูง หลังจากได้นำนายบัณฑิต    ตั้งสกุล ปลัดอำเภอเมือง-ฝ่ายปกครอง-กำลัง อส.-เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ สนธิกำลังสกัดเข้าจับกุมขบวนการตัดไม้พะยูง บนเทือกเขาภูแลนคา อำเภอเมืองชัยภูมิ ใกล้กับบ้านคำน้อย ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จับกุมได้ผู้ต้องหา 12 คน และมีพระภิกษุร่วมในขบวนการอีก 1 รูป ขณะกำลังออกจากป่า พร้อมทั้งได้นำตัวไปสอบสวน และตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง 6 คน นำตัวส่งพนักงานสอบวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ ส่วนไม้พะยูง ที่ตรวจยึดได้มีความยาว เฉลี่ย 1 เมตร  ถึง 2 เมตร  จำนวน 8 ท่อน  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

หน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 1 เร่งวางแนวกระสอบทราย และสูบน้ำออกจากโครงการลงคลองบางแตนน้อย  เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี  ส่วนที่อำเภอพิมาย ระดับน้ำท่วมยังคงทรงตัวในตำบลที่ตั้งอยู่ท้ายเขื่อนพิมาย

กำลังทหารจากกองพันทหารม้าที่  2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  กว่า   50  นาย ได้เร่งทำการวางแนวกระสอบทราย บริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการ ข้าวครบวงจรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ สำหรับการขยายพันธุ์ให้เกษตรกร ยืมไปปลูกในรูปของธนาคารเมล็ดพันธุ์และมีโรงสีข้าว พร้อมทั้งได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน เครื่อง  มาสูบน้ำออกจากพื้นที่โครงการลงคลองบางแตนน้อย  และแม่น้ำปราจีนบุรีต่อไป คาดว่าจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ลดลงได้ โดยใช้เวลาประมาณ    วัน จึงจะสูบน้ำออกได้หมด  ด้านนายแพทย์  พรเทพ     ศิริวนารังสรรค์  อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม บ้านทุ้งบัวบาน หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และมอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมถูกน้ำมูลไหลเข้าท่วม นานกว่า 1 เดือน  พร้อมทั้งได้จุดชุดแพทย์ตรวจสุขภาพประชาชน ด้วย ซึ่งพบว่า ผู้ประสบภัยป่วยด้วยโรคผิวหนัง-โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะโรคเครียด จำนวนมาก ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนั้น ตำบลที่อยู่ท้ายเขื่อนพิมาย ประกอบด้วยตำบลตำบลท่าหลวง และตำบลดงใหญ่ ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร

ส่วนเกษตรกรชาวนา ในเขตตำบลโนนแดง -สำพะเนียง และตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ลุ่มรองรับน้ำจากอำเภอพิมาย ได้เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำขึ้นมาตาก ด้านข้างถนน 

ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยทหารนั้น พันเอก กิตติศักดิ์  บุญพะธรรมชัย ผู้บังคับการ กรมทหาราบที่ 23  พร้อมคณะ ได้นำถุงยังชีพ ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และถุงยังชีพที่ได้รับมอบมาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก ไปมอบให้กับประชาชน  ในเขตตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นวันที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก.             

ครับ ในช่วงปลายฝนตกหนาว แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างก็คักคักขึ้น ส่งผลให้มีเงินสะพัด  และที่พักถูกจองเต็มยาวไปจนถึงต้นปีหน้า เลยที่เดียว ครับ.                             

นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ จำนวนมาก ได้เข้ามาสัมผัสความงามและบรรยากาศที่หนาวเย็น ของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะที่ฟลอร่าปาร์ค ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์และได้เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปเที่ยวชมความงามของสวนดอกไม้-ผาชมตะวัน-ผาเก็บตะวัน-สวนองุ่น-สวนพุดซานมสด และฟาร์มเห็ดนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ฤดูกาลการท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซั่นอำเภอวังน้ำเขียว คึกคักมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว ส่งผลทำให้ยอดจองห้องพักเต็มไปจนถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ และจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท   

ส่วนที่ผาชนะได   อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ก็มีนักท่องเที่ยว  ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมากันเป็นกรู๊ปทัวร์ เดินทางมาสัมผัสกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น-สัมผัสกับดอกไม้ธรรมชาติ และสัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า กันเป็นจำนวนมาก ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้ยอดจองห้องพัก-รีสอร์ท-โรงแรม ถูกจองยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

 ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ บรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่น เพราะมีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ  มาสัมผัสกับเมฆบริเวณหน้าผา 3 แผ่นดิน รวมทั้งสัมผัสกับหินรูปแปลก และความสวยงามตามธรรมชาติ กันเป็นจำนวนมาก

 

ขณะที่อากาศในช่วงกลางคืน และช่วงเช้าเย็นลดลง ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มาก่อไฟผิง เพื่อให้ความอบอุ่นร่างกายคลายความหนาวเย็น และจากสภาพอากาศที่เย็นลง ทำให้พ่อค้า-แม่ค้า ชาวกัมพูชา ที่มาทำการเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้ามือ 2  นำสินค้ามากักตุนไว้ภายในร้านที่ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 ตลาดขนาดใหญ่ ประกอบด้วยตลาดโรงเกลือ-เดชไทย-เบ็ญจวรรณ และตลาดมิตรภาพไทย-กัมพูชา เพื่อนำมาจำหน่ายเตรียมรับลมหนาวปีนี้.02-11-2556

clock พฤศจิกายน 2, 2556 14:56 by author Administrator

รถขนแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชา   พลิกคว่ำหน้าวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ทำให้มีผู้เสียชีวิต คาที่ 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิงท้องแก่ตายทั้งกลม นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 10   ราย   

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว    ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นหน้าวัดถ้าเขาฉกรรจ์  มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก    จึงไปตรวจ พบหมายเลขทะเบียน กฮ - 5242  กรุงเทพมหานคร สภาพพังยับเยิน   และมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 12  ราย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอเขาฉกรรจ์   นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตคาที่ 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด 1 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้รีบนำแม่ ส่งโรงพยาบาล ทำการผ่าตัดเพื่อนำเด็กที่อยู่ในครรภ์ออกมา แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตทารกน้อยเอาไว้ได้ เนื่องจากผู้เป็นแม่เสียชีวิตนานแล้ว ทำให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ขาดอากาศหายใจด้วย  จากการสอบสวนนายไข  เซาะ แรงงานชาวกัมพูชา เล่า พวกตนเป็นแรงงานชาวกัมพูชา ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย โดยมีนายหน้าพาไปทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งที่สนามบินน้ำ และจะกลับไปบ้านที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย  ประเทศกัมพูชา  โดยได้ชักชวนเพื่อนชาวกัมพูชา รวม 13 คน จ้างรถยนต์คันเกิดเหตุ โดยมีนายกิตตินันท์  พันธุ์งาม ชาวตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นคนขับ ที่ได้รับบาดเจ็บ โดยต้องเสียค่าเดินทางคนละ 1,500 บาท และเมื่อรถวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุ ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทาง จนทำให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมากดังกล่าว. 

สถานการณ์ท่วมในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมี 2 ตำบลถูกน้ำท่วมสูงอยู่  ขณะที่หน่วยทหาร ยังคงออกช่วยเหลือ และเยี่ยวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัย

สถานการณ์น้ำท่วม ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ถึงแม้ว่าหลายจุดจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ยังคงมีน้ำในลำน้ำมูลไหลเข้าไปท่วมต่อในที่ลุ่มหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับลำน้ำมูล บ้านเรือนประชาชน-พื้นที่ทางการเกษตร  ที่อยู่ท้ายเขื่อนพิมาย ในเขตตำบลท่าหลวง และตำบลดงใหญ่  ส่วนทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ้งสัมฤทธิ์อำเภอพิมาย ยังคงใช้เครื่องผักดันน้ำ ดันน้ำออกจากตัวเมือง ควบคู่กับการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน

ส่วนที่ อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี ระดับน้ำที่ล้นตลิ่งเข้าท่วม วัดบางกระเบา พระอารามหลวง สูงเฉลี่ยประมาณ 30 เซนติเมตร ทำให้พุทธศาสนิกชน ต้องพายเรือ มาเข้าร่วมในพิธีรับกฐินพระราชทาน ขณะที่ชาวบ้านในเขตตำบลบางกระเบา-บางเตย-บางยาง และตำบลบางแตน ยังคงถูกน้ำท่วมสูงเช่นกัน

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยทหารในพื้นที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง  โดยพลตรี เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ออกให้บริการตรวจรักษาโรค รวมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับชาวบ้านและเกษตรกรที่เจ็บป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้า และมีอาการเครียดจากปัญหาน้ำท่วมนาข้าว ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังได้มอบกระสอบทรายให้กับชาวบ้าน เพื่อเตรียมไว้วางแนวกั้นมวลน้ำระลอกใหม่ ที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมาลงมาสมทบกับน้ำในลำน้ำมูล เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร เป็นการป้องกันความเสียหายในระดับหนึ่ง ส่วนระดับน้ำท่วมในเขตอำเภอแคนดง ระดับน้ำยังคงทรงตัว ขณะเดียวกันกำลังทหาร สังกัดจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ยังคงเร่งลงช่วยชาวบ้าน เกี่ยวข้าวหนีน้ำอย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวัน     ด้านพันเอก กิตติศักดิ์   บุญพระธรรมชัย ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ 23 กองทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 23 พร้อมคณะได้นำถุงยังชีพจากกองทัพบก ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 300 ถุง ไปแจกจ่ายมอบช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือน-พื้นที่ทางการเกษตร ถูกน้ำที่ไหลบ่ามาจากลำพระเพลิง-ลำมูลบน-ลำแชะ และอิทธิพลของพายุนารี ไหลเข้าท่วมบ้านเหมสูง-เหมราช-เหมต่ำ และบ้านทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น.    

หนุ่มวัย 44 ปี เจ้าของกิจการทำขนมขายเร่งแก๊สในเตาแรงเกินเหตุ ทำให้เตาอบเกิดระเบิด จนตัวเองชีวิตคาที่

ร้อยตำรวจโท กิตติพงษ์  ตังควนิช  พนักงานสอบสวนเวร สภ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  รับแจ้งมีคนถูกแก๊สระเบิดใส่เสียชีวิต ในบ้านพักเลขที่ 136  หมู่ที่ 10  ตำบลคำขวง  จึงรุดไปตรวจสอบ พบศพนายจินดา   บัญญะจันทร์ อายุ 44 ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว สภาพศพนอนหงายเสื้อผ้าเนื้อตัวมีคราบเขม่าดำ และมีบาดแผลฉกรรจ์ ใกล้กันมีปืนจุดแก๊สตกอยู่หน้าเครื่องอบขนม ถังแก๊สมีรู้รั้วและสายแก๊สที่เชื่อมต่อกับเครื่องอบหลุดออกจากตัวเครื่อง และมีกลิ่นแก๊สเหม็นฟุ้งไปทั่วบริเวณ              สอบถามนางละมัย    ผลอุบล  ภรรยาผู้ตายให้การว่า ตนและสามี มีอาชีพทำขนมปังขายที่ตลาดเจริญศรี โดยก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าที่ผ่านมาสามีตื้นขึ้นมา ก็เตรียมทำขนมในครัวหลังบ้านเพียงลำพัง ก่อนได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดอย่างรุนแรง จึงวิ่งออกมาดูก็พบว่า ในห้องครัวมีกลิ่นแก๊สรั่ว และพบสามีนอนเสียชีวิตในสภาพแขนขาด จึงรีบไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยและแจ้งความตำรวจดังกล่าว และตนก็ไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงทำการชันสูตรศพก่อนมอบให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป.

กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสระแก้ว สนธิกำลัง  จับขบวนการลักลอบขนไม้พะยูงในเขตรอยต่อ 5 จังหวัด ได้ผู้ต้องหาพร้อมกลางไม้พะยูง  25  แผ่น

 

 

นายเซงเวย   ราษฎรชาวกัมพูชา   ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สระแก้ว ซึ่งได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยว จับกุมตัวได้ขณะนั่งอยู่ในที่นั่งผู้โดยสาร  รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-7914 บุรีรัมย์      ที่ บ้านนา  หมู่ 2  ตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอเขาฉกรรจ์  ตรงตามสายรายงาน จึงขอตรวจค้น ส่วนคนขับได้วิ่งหลหนีเข้าป่าไปได้ จากการตรวจ  พบไม้พะยูงซุกซ่อนอยู่ในกระบะท้ายที่ดัดแปลงพิเศษ        จำนวน 25 แผ่น

นายเซง เวย ให้การว่า ไม้พะยูงทั้งหมด จะนำไปส่ง ที่บริเวณชายแดนด้านอรัญประเทศ โดยมีคนขับที่หลบหนีไปได้ ชักชวนให้นั่งมาเป็นเพื่อน จากนั้นจะมีพ่อค้าชาวกัมพูชามารับไม้พะยูงแผ่นไป เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาฉกรรจ์ จะได้สอบสวนและติดตามคนขับรถกระบะ 6 ล้อ ที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป.

จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงจ้าวยุทธจักรแห่งลำน้ำมูลจ.บุรีรัมย์  ด้วยขบวนเห่เรือยาวกว่า 30 ลำ อย่างยิ่งใหญ่  พร้อมชมการแข่งช้างว่ายน้ำชิงถ้วยรางวัลใบใหญ่ที่สุดในโลก   นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินับหมื่นแห่ชมคึกคัก  คาดเงินสะพัดกว่า 20 ล้าน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับหมื่นคน แห่เที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2556 ที่  ลำน้ำมูล  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายชัย      ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด   ซึ่งในปีนี้ได้ทีมเรือทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และทีมเรือที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกภาคของประเทศ เข้าร่วมชิงชัยความเป็นเจ้ายุทธจักรแห่งลำน้ำมูลมากถึง 36 ลำ  โดยก่อนการแข่งขัน  เรือยาวทั้ง 36 ลำ ยังได้ร่วมขบวนเห่เรือซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วย      นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันช้างว่ายน้ำ ระหว่างช้าง จังหวัดบุรีรัมย์ กับช้าง จังหวัดสุรินทร์ ชิงถ้วยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึงเป็นไฮไลท์ของงาน  ปรากฏว่าช้างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ชนะช้างจังหวัดสุรินทร์ สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับประชาชนและนักท่��งเที่ยวที่มาชมและเชียร์เป็นอย่างมาก.

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรี ยังคงมีเพียงอำเภอบ้านสร้าง ยังคงถูกน้ำท่วมสูง ขณะที่หน่วยทหาร สังกัดจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ลงไปช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวหนีน้ำอย่างเร่งด่วน 

สถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมของจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งถูกน้ำท่วมหนักก่อนหน้านี้ ประกอบด้วยอำเภอกบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิ์-ประจันตคาม และอำเภอบ้านสร้าง  ล่าสุดระดับน้ำท่วมได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และกลับเข้าสูภาวะปกติ ยังคงเหลือเพียงอำเภอบ้านสร้าง อำเภอเดียว ซึ่งตั้งอยู่ในที่ลุ่มติดทางไหลของน้ำ  ยังมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอยู่ที่ 56 เซนติเมตร และมีแนวโน้มลดระดับลง เนื่องจากในระยะนี้ไม่มีฝนตก-น้ำในลำน้ำปราจีนบุรี และน้ำทะเลหนุ่น    

ส่วนที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่-สถานีขนส่งผู้โดยสาร-โครงการบ้านเอื้ออาทร และสำนักงานขนส่งอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำที่ท่วมขังสูงได้ลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติ ทำผู้ประสบภัยขนย้ายสิ่งของ รวมทั้งเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเช่นเดิม ขณะเดียวกันทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์  ยังคงให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำ เปิดประตูเขื่อนทั้งหมด  6 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำ เหนือเขื่อนกักเก็บน้ำพิมายลงสู่ลำน้ำมูล   

ทางด้านพลตรีเสริมศักดิ์  นิยะโมสถ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ นำกำลังทหาร กว่า 50 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แคนดง และชาวบ้าน ลงเกี่ยวข้าว ช่วยชาวนาที่บ้านแคนทะเล หมู่ 6 –บ้านงิ้ว หมู่ 8 และบ้านโนนพะยอม หมู่ 9 ตำบลสระบัว หลังถูกน้ำมูลล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมนาข้าวสูงเกือบ 2 เมตร ใส่ในเรือ แล้วลากมากองรวมไว้บนฝั่งอย่างทุลักทุเล เพราะต้นข้าวบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูง.                              

เกิดเหตุสลดขึ้นกับ เด็กชายอายุ 9 ขวบ  เดินกลับบ้าน ถูกกระแสน้ำพัดทำให้เสียชีวิต 2 ราย ที่เขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

รายแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยประจำจุดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา    ได้รับแจ้ง มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต บริเวณทุ่งนาบ้านวังหิน  ตำบลในเมือง จึงไปตรวจและช่วยกันค้นหา นานกว่า 4 ชั่วโมง จึงพบศพของเด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีบุญเรือง  อายุ 9 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 11 บ้านขี้เหล็ก ตำบลในเมือง สอบถามชาวบ้าน  ที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า เห็นเด็กชายณัฐวุฒิ   ผู้ตาย เดินข้ามถนนที่ถูกน้ำท่วมขัง เพื่อกลับบ้าน   ก่อนจะถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดพัดจมหายไปในจุดน้ำลึก จึงได้แจ้งตำรวจ และหน่วยกู้ภัย มาตรวจสอบ จนพบเด็กชายเคราะห์ร้ายอยู่ในจุดเกิดเหตุดังกล่าว

อีกรายเกิดขึ้นที่คลองน้ำบ้านคลองหว้า ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยกู้ภัย ได้ช่วยกันหาร่างของเด็กชายชาญณรงค์    อุไรรัตน์ อายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ 3 บ้านหนองบัว ซึ่งถูกกระแสน้ำพัด จมหายไปต่อหน้าเพื่อนๆ ที่ชวนกันไปเล่นน้ำ จนเสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป ทางด้านนาย พิทยา  วงค์ไกรศรีทอง นายอำเภอพิมาย ได้นำเงิน และถุงยังชีพ ไปมอบช่วยเหลือครอบครัว ของเด็กชาญณรงค์ และเด็กชายณัฐวุฒิด้วย.

ในเขตอุทยานแห่งชาติ หลายแห่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ก็คึกคักขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว ทยอยเดินทางขึ้นไปสัมผัสกับ สภาพอากาศที่หนาวเย็น ช่วงปลายฝนต้นหนาวกันเป็นจำนวนมาก                   

บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ก็คึกคักขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าท่องเที่ยว สัมผัสกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งมีทั้งจองที่พักที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้ และนำเต้นมากางนอนพักผ่อน บริเวณผากล้วยไม้ เส้นทางขึ้นไปน้ำตกเหวสุวัต นายกฤษฎา    หอมสุด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า วันนี้ตรงกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ อุณหภูมิด้านบนเริ่มลดลง อากาศหนาวในช่วงกลางคืน ประกอบกับฝนหยุดตกมาหลายวัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางขึ้นมาพักแรมค้างคืนบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติ  ขณะเดียวกันบ้านพักก็ถูกจองไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมวิว-ความสวยงามของแม็กไม้นานาพันธุ์  และสัมผัสกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น บริเวณผามออีแดง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารคอยอำนวยความสะดวกให้ในแต่ละจุด

และที่วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่มีนักท่องเที่ยว รวมกลุ่มกันขึ้นมาสัมผัสกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น-ชมความงามของดอกไม้ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นดอกดุสิตตา-สร้อยสุวรรณนา-ทิพย์เกสร-จรัสจันทร์และดอกมณีเทวาฯ บนยอดภูสิงห์-ภูผาผึ้ง ที่สูงที่สุดของจังหวัดที่ระดับน้ำทะเล 336 เมตร ที่เบ่งบานออกดอกอย่างสวยงามจนเต็มพื้นที่.                      

ครับ ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง จะยังคงทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง แต่การฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ของหน่วยทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ก็ยังคงออกให้การช่วยเหลือเยี่ยวยาให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับ       

เริ่มที่หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย พันเอก ไพวัลย์   จุ้ยเจริญ รองผู้บัญชาการ กรมพัฒนาที่ 2 กองพลพัฒนาที่ 2 ได้นำทหารหน่วยขึ้นตรง และกลุ่มจิตอาสา ได้นำลูกอีเอ็มบอล จำนวน 1,000 ลูก ไปโยนลงที่จุดที่มีน้ำท่วมขัง หน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งถูกน้ำท่วมมานานกว่า 1 เดือน ทำให้น้ำบริเวณดังกล่าว เน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น เพื่อให้อีเอ็มบอล ไปบำบัดสภาพน้ำให้ดีขึ้น  

ด้านพันเอกสุรัตน์  ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้นำชุดแพทย์-พยาบาล ในสังกัดออกตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านเกตแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี หลังสถานการณ์อุทกภัยได้ลดระดับลง  ซึ่งเป็นการเร่งเยี่ยวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัย พบว่า มีชาวบ้านในชุมชนดังกล่าว  ป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้า-โรคเครียดจากน้ำท่วมบ้าน และอาการปวดกล้ามเนื้อ จากการขนย้ายสิ่งของกลับเข้าบ้านหลังน้ำลด            

 

ส่วนเกษตรกรชาวนา ที่ปลูกข้าวอยู่ในที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำน้ำมูล-ลำจักราช และในเส้นทางน้ำไหลของลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จ้างรถเกี่ยวข้าว ที่เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กระจายไปทั่วทั้ง 23 อำเภอ กว่า 100 คัน เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกน้ำในเขตจังหวัดนครราชสีมา ไหลลงไปสมทบเข้าท่วมนาข้าวอย่างเร่งด่วน โดยคิดอัตราค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 650 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา เฉลี่ยไร่ละ 100-150 บาท   และที่ บริเวณประตูระบายน้ำ ฝายพนมไพร-ยโสธร  ชาวบ้าน ได้พลิกวิกฤติสร้างรายได้ ขณะรอการเก็บเกี่ยวข้าว ด้วยการออกเรือและตกเบ็ดหาปลา ที่ไหลลงมาตามน้ำผ่านประตูระบายน้ำที่ทางชลประทานจังหวัดเปิดยกสูงกว่า 8 เมตรทั้ง 8 บาน  ออกวางจำหน่าย สร้างรายได้วันละไม่ตำกว่า 1 พันถึง  3 พันบาท.                            01-11-2556

clock พฤศจิกายน 1, 2556 14:52 by author Administrator

เจ้าหน้าที่ป่าไม้  ร่วมกับตำรวจศรีสะเกษ  จับกุม 2 ผู้ต้องหา  ร่วมกันลักลอบ ขนไม้พะยูง ได้ของกลางจำนวนมาก

โดยกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 สายที่ 3, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้ศรีสะเกษ,-เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ศรีสะเกษ 5, และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพนเขวา  จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกันตรวจนับและวัดปริมาตรไม้พะยูงท่อนขนาดใหญ่  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ที่ทุ่งบ้านบัวเตย  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก้ว  อำเภอเมือง  พร้อมด้วยรถยนต์กระบะแบบแค็ป  ยี่ห้ออีซูซุ  รุ่นดีแม็กซ์  ด้านหน้ารถติดป้ายทะเบียน  บม 7893 ร้อยเอ็ด  พร้อมจับกุมตัวนายเอกชัย  วรรณสุข  และนายอำนาจ  แอนโก  ชาวตำบลบ้านกอก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 37 ท่อน -ปริมาตร 2.32 ลูกบาตรเมตร  ผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพว่า ได้ลักลอบขนไม้พะยูงมาจากที่ต่างๆ นำมารวมไว้ที่บริเวณดังกล่าว  เพื่อรอให้นายทุน นำรถบรรทุกมารับไปส่งที่ชายแดนติดกับลำน้ำโขง  เพื่อเตรียมส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกกหมายต่อไป.

พุทธศาสนิกชน  จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพระพิธีธรรม ฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชอย่างต่อเนื่องเนืองแน่น

ที่ วัดหลวง   ตำบลพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  บรรยากาศ  นายณรงค์ศักดิ์     โกศัลวัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  นำบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  และร่วมอธิษฐานจิต  ถวายอภิสัมมานสักการะ เป็นจำนวนมาก  

หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2  ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม พระศพ   ถวายสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่  พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา  พลโท ชวลิต  ชุนประสาน  แม่ทัพน้อยที่ 2  เป็นประธานนำเหล่ากำลังพลหน่วยขึ้นตรง กองทัพน้อยที่ 2   ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ และทอดผ้าบังสกุลแด่พระสงฆ์  ถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  เพื่อถวายความอาลัยและสำนึกที่ทรงเกื้อกูลสงเคราะห์พุทธศาสนาเป็นที่เคารพสักการะแก่ พุทธศาสนิกชน

ด้าน  พันเอกพิชิต   วันทา  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16  ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร   เป็นประธาน ประกอบพิธีรดน้ำพระศพเบื้องหน้า พระรูปสมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  ที่ ศาลาพุทธชยันตี 2600  ปี  กรมทหารราบที่ 16  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ- กำลังพล และแม่บ้านหน่วยขึ้นตรง  เข้าร่วมไว้อาลัย กันอย่างพร้อมเพียง 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ (1) เวลา 10.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน   วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,018 ชุด (มูลค่า 2,018,000 บาท) ไปมอบให้แก่ราษฎร 1,958 ครอบครัว และพระภิกษุสงฆ์ 60 รูป ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระทุ่มแพร้ว ตำบลบางปลาร้า และตำบลขาม อำเภอบ้านสร้าง ณ วัดวังขอน ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี สภากาชาดไทยได้นำชุดธารน้ำใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 11,968 ชุด (มูลค่า 11,968,000 บาท และตั้งแต่เกิดอุทกภัยขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยการมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปแล้ว 79,768 ชุด คิดเป็นมูลค่า 79,768,000 บาท.  

ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา  ประชุมวางมาตรการ ป้องกันการปล้นชิงทรัพย์ร้านทอง และธนาคาร ในพื้นที่ อำเภอเมือง กว่า 177  แห่ง

พลตำรวจตรี พงษ์เดช  พรหมมีจิตร  ผู้บังคับการตำรวจภูธร นครราชสีมา  ประชุมวางมาตรการป้องกันการปล้นร้านทอง และธนาคาร ในพื้นที่อำเภอเมือง นครราชสีมา  ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 177  แห่ง  เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งสภาพอากาศมืดเร็วผู้ประกอบการควรจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ห้ามสวมหมวกนิรภัย-แว่นตาดำและเสื้อคลุมตลอดจนถุงมือ เข้ามาภายในร้านทองและธนาคาร และควรหมั่นตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด ในตำแหน่งที่สามารถบันทึกภาพได้ และอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างเสม่ำเสมอ  เพื่อป้องกันมิจฉาชีพก่อเหตุ.

บรรดาพ่อแม่ ญาติพี่น้องของเหล่าทหารเกณฑ์ผลัด  4 จังหวัดชัยภูมิ ต่างเดินทางมาส่งบุตรหลานของตนเองก่อนเข้าประจำการณ์ด้วยบรรยากาศแห่งคงวามยินดี  

บรรดาชายไทย ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้จับฉลากเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่4 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ต่างเดินทางมารายงานตัว เพื่อเข้ารับใช้ชาติที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิตั้งแต่ภาคเช้า พร้อมญาติสนิท พ่อแม่ เพื่อนฝูง เดินทางมาส่งจำนวนมาก มีร้อยโทกุ,ชาติ     อัจจริต ประจำจัดหากองการพัสดุ กรมการทหารสัตหีบ ชลบุรี เป็นประธานรับมอบทหารเกณฑ์ และดูแลความเรียบร้อย มีทหารเกณฑ์ผลัด 4 ที่เข้ารับชาติในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 218 นาย เพื่อส่งไปฝึกและเข้าประจำการและฝึกที่ค่ายหน่วยฝึกทหารเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งหมดซึ่งบรรยากาศการเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับชาติ มีทั้งความยินดี ที่ลูกหลานของตนเองได้เข้าไปรับใช้ชาติ แต่ก็แฝงด้วยความอาลัยของผู้เป็น พ่อ แม่ ญาติสนิทของเหล่าทหารที่เดินทางมาส่ง แต่บรรดาชายไทยทุกคนต่างบอกว่าพร้อมที่จะไปรับใช้ชาติเป็นเวลา 2 ปี และกลับออมาเป็นพลเมืองดีรับใช้ประเทศชาติตลอดไป.

จังหวัดทหารบกสุรินทร์มอบทุนการศึกษาจาก กองทัพบกให้บุตรหลานกำลังพลที่สอบเจ้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้

ที่ พุทธศาสนสถาน ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ พลตรี นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทัพบก สำหรับบุตรของกำลังพลที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ โดยมี นักศึกษาและผู้ปกครองเป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุน จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท           นางสาวสุชาดา นามวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6 และเอนทรานติดมหาวิยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า  รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับทุนจากกองทัพบกในครั้งนี้ ซึ่งจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์และจะตั้งใจเล่าเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องบุตรหลาน กำลังพลจังหวัดทหารบกสุรินทร์ต่อไป .   

จังหวัดนครราชสีมา  จัดมหกรรมชี้ช่องรวย 2013  เพื่อส่งเสริมอาชีพและการลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 500  ล้านบาท

นายสุวัจน์   ลิปตพัลลภ   อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมชี้ช่องรวยโคราช  2013 ขึ้นระหว่าง วันที่  1 - 3 พฤศจิกายน  ที่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ  องค์กรภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  พบกับรูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์  6 หมวดธุรกิจ อาทิ ธุรกิจเบเกอร์รี่-อาหารเครื่องดื่ม-ธุรกิจสุขภาพและความงาม–ธุรกิจค้าปลีกและบริการ-ธุรกิจหยอดเหรียญ และธุรกิจไอที เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ให้กลับมาคึกคัก หลังประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม  คาดว่าเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิแผ่เมตตา ถวายสักการะด้วยความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ที่ วิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิแผ่เมตตา ถวายสักการะด้วยความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี จะปฏิบัติเช่นนี้เป็นเวลา 30 วัน ขณะที่พระสงฆ์และสามเณรบางรูปยังงดฉันเนื้อสัตว์ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย และเช่นเดียวกันกับวัดต่างๆ ในหลายอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีการจัดสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญถวายเพล และสวดมนต์และสมาธิแผ่เมตตาจิต ต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

จังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกลงมาในพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำที่อำเภอบ้านสร้างเพิ่มขึ้น ส่วนที่อำเภอชุมพวงมวลน้ำที่ไหลมาจาก อำเภอพิมาย  ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร ที่ อยู่ติดริมน้ำกว่า 1,000  หลังคาเรือน

จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่  ทำให้ตามถนนเส้นทางหลักและเส้นทางในหมู่บ้าน  รถต้องชะลอตัว  โดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างปริมาณน้ำที่ทรงตัวในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มระดับสูง สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไม่น้อยเนื่องจากต้องรอระยะเวลา ระดับน้ำลดลงนานขึ้นจากเดิม  ส่วนในพื้นที่ 5  อำเภอ ได้แก่  กบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิ-เมือง-ประจันตคาม และอำเภอศรีมโหสถ   ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  เหลือเพียงในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ที่ระดับยังล้นตลิ่งสูง  57  ซ.ม.

ขณะที่  สถานการณ์น้ำท่วม ที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมวลน้ำจากลำน้ำมูลที่ไหลจากอำเภอพิมาย ได้ไหลเข้าท่วม ตลาดไนท์ไทยบ้าน อำเภอชุมพวง ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 20 เซนติเมตร  ทำให้ รถเล็กไม่สามารถ สัญจรผ่านไปมาได้  โดยพ่อค้า- แม่ค้าต้อง ย้ายข้าวของ ไปขาย อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวงแทน  เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง  เนื่องจากน้ำในลำน้ำมูล ได้ไหลมารวมกันกับน้ำในลำน้ำมาศ จากจังหวัดบุรีรัมย์ ไหลมารวมกัน ที่ อำเภอชุพวง ส่งผลทำให้น้ำได้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ได้รับความเดือดร้อน กว่า 1,000  หลังคาเรือน31-10-2556

clock ตุลาคม 31, 2556 18:52 by author Administrator

 

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปี 2555

ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตำรวจโท ธีระศักดิ์   กลิ่นพงษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งตามอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2555 ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 ได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 การฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนนายสิบตำรวจ มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในงานด้านการป้องกันปราบปรามให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตำรวจที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถผ่านการทดสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติและภาคบูรณาการ จำนวนทั้งสิ้น 1,041 นาย.

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่ศาลากลางบ้าน บ้านสามแคว ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พันเอก วิฑูรย์   ศิริปั��มานนท์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 21 นำถุงยังชีพจากกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไปมอบให้กับสมาชิกสมาคมทหารกองหนุนในพื้นที่บ้านสามแควและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 70 ชุด  จากนั้นเดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอชุมพวง นำถุงยังชีพจากกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไปมอบให้กับสมาชิกสมาคมทหารกองหนุนในพื้นที่ตำบลประสุขและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 70 ชุด โอกาสนี้โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 ได้จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่ มาคอยรับส่งประชาชนในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่.

คุยข่าว 10  โมง  ที่ จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอพิมาย หลังจากถูกน้ำท่วมสูง ทำให้ชาวบ้านที่มีเรือหางยาวมา ฝึกซ้อมประลองความเร็ว ในทุ่งนาที่ถูกน้ำท่วมขัง  เตรียมแข่งเรือหางยาวประเพณี          

จากสถานการณ์น้ำท่วม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังที่สูง กว่า 1 เมตร  ทำให้ปริมาณน้ำยังท่วมขังอยู่ในทุ่งนา ของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก  ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการได้   บางรายก็ นำเรือสองตอนที่บ้าน นำไปประลองความเร็วในท้องนาที่มีน้ำท่วมสูง  เพื่อเตรียมนำไปแข่งขันเรือเร็วตามวัดต่าง ๆ  ที่ทางวัดงานเทศมหาชาติพร้อมกับจัดประเพณีแข่งเรือเร็ว  เนื่องจากประชาชนต้องใช้เรือในการเดินทางตามหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้านยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

ส่วน  ชาวอำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ต่างพากันนำเรือยาว ที่ใช้ในการแข่งขันงานประเพณี แข่งเรือยาวพิมาย มาฝึกซ้อม ที่ สนามแข่งเรือยาว ลำน้ำจักราช  เพื่อเตรียมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ที่จะจัดขึ้น ในระหว่าง วันที่  7 - 10 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางมาเปิดการแข่งขันวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้   โดยมีทีมเรือ ในอำเภอพิมาย  และ  ทีมเรือจากต่างจังหวัดได้ให้ความสนใจ ส่งทีมเรือเข้าแข่งขัน เป็นจำนวนมาก.

พุทธศาสนิกชน  จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพระพิธีธรรม ฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชอย่างต่อเนื่องเนืองแน่น

ที่ วัดหลวง   ตำบลพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  บรรยากาศ  นายณรงค์ศักดิ์     โกศัลวัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  นำบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  และร่วมอธิษฐานจิต  ถวายอภิสัมมานสักการะ เป็นจำนวนมาก  

สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอพิมาย ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว  ล่าสุดราษฏรเริ่มเก็บข้าวของที่เสียหายจากถูกน้ำท่วมและทำความสะอาดแล้ว

ที่ โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา    เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากหมู่บ้าน  ทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขัง อยู่ภายในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร และตลาดสดพิมายเมืองใหม่ลดลงกว่า 10 เซนติเมตร  ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตลาดสดพิมายเมืองใหม่  เริ่มออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วหลังจากน้ำลด นอกจากนั้นปริมาณน้ำที่ท่วมขังในสถานที่ราชการอำเภอพิมาย  ก็มีปริมาณน้ำลดลงเช่นเดียวกัน 

และ ที่จังหวัดสุรินทร์  ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่ อำเภอชุมพลบุรี – ท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี มีบ้านเรือนราษฎรบางส่วน ที่อาศัยใกล้สองฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่  3  อำเภอ  23  ตำบล  172  หมู่บ้าน ยังคงมีน้ำท่วมขังเกิดจากน้ำในลำน้ำมูลล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม   ซึ่งจังหวัดได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่            

เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.เมืองอุบลราชธานี  จับกุมขบวนการลักลอบขนไม้พะยูง ได้พร้อมของกลางไม้พะยูง รวม   21  ท่อน ผู้ต้องหา 1 ราย

 

 

พันตำรวจโทเสรีวริศ     ปริญญากร  สาราวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุบลราชธานี  จับกุม นายอนุศักดิ์  สายแวว อายุ 30 ปี  พร้อม ของกลางไม้พะยูง ความยาวขนาด  2 เมตร รวม  21 ท่อน  ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ สีขาว หมายเลขทะเบียน ชช 4490 กรุงเทพ   ที่ บริเวณด่านตรวจหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี   ซึ่งคนขับได้เร่งเครื่องชนแผงเหล็กกั้นสุดท้ายไม่รอด ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ที่จุดตรวจ  ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพรับจ้างขนไม้พะยูง ในราคา 5,000 บาท  โดยมีนายทุนขับมาส่งและเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ  จึงได้พยามแหกด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล และมอบนโยบาย ให้กับ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2  จังหวัดศรีสะเก��           

ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 2อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2  โดยมี พลโทชาญชัย   ภู่ทอง  แม่ทัพภาคที่ 2  และ พลตรี ธนกร  ธรรมวินธร  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี บรรยายสรุปสถานการณ์โดยรวมตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  ทั้งนี้เพี่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะ ผบ.ศปก.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 2  ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กำกับดูแลของกองทัพภาคที่ 2  ส่วนสถานการณ์โดยรวมตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามแนวชายแดนประชาชนยังใช้ชีวิตตามปกติ

กองทัพเรือ นำถุงยังชีพมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น          

ที่  วัดไผ่งาม  ตำบลไผ่ชะเลือด  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี   พลเรือตรีปิติ    วัลยะเพ็ชร์     หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   พร้อมด้วย  นางอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกัน มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,200  ถุง  ให้กับราษฏรผู้ประสบภัยน้ำท่วม    ตามโครงการ  “ รวมพลังน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรี”  โดยมีการประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้ง การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

ณะที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   กองบัญชาการกองทัพไทย  ได้นำรถขุดตักแขนยาว ยกกระสอบทรายบิ๊กแบ็ค  วางอุดรอยรั่วของคูคันกั้นน้ำ  บ้านเมืองเก่า – ฝายมะยาง  ตำบลกุง  อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ    เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวของเกษตรกรที่กำลังออกรวงกว่า  6,000 ไร่  ภายหลังได้รับผลกระทบจากน้ำลำน้ำมูลไหลเข้าท่วม

บรรยากาศการค้า และการท่องเที่ยว ที่ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว คึกคัก  ภายหลังมีการเจรจาร่วมกัน ระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไทยและกัมพูชา

บรรยากาศที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร อำเภออรัญญประเทศ  จังหวัดสระแก้วคึกคัก โดยมีประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางมาทำการค้า และเข้ามารับจ้างในไทย เป็นจำนวนมาก และมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา  ส่วนที่ บริเวณตลาดโรงเกลือก็เช่นกัน กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ชาวกัมพูชาก็เริ่มเปิดร้านค้าขายกันเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  ภายหลังจากที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเจรจาตามข้อตกลงร่วมระหว่าง  กระทรวงการต่างประเทศไทย และกัมพูชา เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการยุติความรุนแรงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ  เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างปกติสุขเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมา

สถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีน   ที่อำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงลดลงอย่างช้า ๆ  และยังมีน้ำท่วมสูง    ขณะที่อำเภอพิมายระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว 

สถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรี  ในพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี  ระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติ    ส่วนพื้นที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่ ที่อำเภอบ้านสร้าง พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรียังคงสูงกว่าตลิ่ง  62 เซนติเมตรทำให้ประชาชนต้องใช้เรือในการเดินทางตามหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้านยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอก อาทิเช่น บ้านโพธิเย็น  ทางเข้าหมู่บ้านน้ำท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านกว่า 1 เมตร  ซึ่งชาวบ้านเริ่มหนักใจมากขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดลงช้า เนื่องจากขาดการดำเนินการอย่างจริงจัง มีเพียงเครื่องสูบน้ำเพียง 1 เครื่องเท่านั้น   ต้องรับสภาพถูกน้ำท่วมนานกว่า เดือน

 ส่วนที่ อำเภอพิมาย  นาย ทัศนา    เพลงสันเทียะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ได้นำนักเรียน สาขาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 20 คน ตั้งจุดซ่อมเรือท้องแบน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ    โดยประชาชนคนไหนเรือชำรุดติดต่อซ่อมเรือได้ ที่ วิทยาลัยการอาชีพพิมาย  ส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนอำเภอพิมาย ระดับน้ำลดลงแล้ว

และที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ออกตรวจสอบ สะพานมะดันรัฐ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่ใช้สัญจรไปมา ระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติกับอำเภอโนนสูง   ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย เบื้องต้นเทศบาลตำบลท่าช้างได้นำเชือกมัดโยงทั้งสองฝั่ง เพื่อให้ผู้ที่เดินผ่านสะพานได้เกาะเชือกหากสะพานพังลงและนำป้ายแจ้งเตือนห้ามไม่ให้รถสัญจรผ่านมาติดตั้งไว้

บรรยากาศที่ธนาคารออมสิน   จังหวัดนครราชสีมา ก็คึกคักขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาเปิดบัญชีฝากเงิน เนื่องในวันออมแห่งชาติ

ที่ ธนาคารออมสิน  สาขาประตูชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บรรยากาศเนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ก็คึ���คักขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ปกครอง ต่างได้นำบุตรหลาน มาเปิดบัญชีเงินฝาก กับทางธนาคารออมสิน                                     ก่อนเปิดทำการ นางสาวธัญธร   ชัยสถิต   ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาประตูชุมพล    กล่าวว่า ในปีนี้มีเด็กๆ สนใจที่จะฝากเงินกับทางธนาคารออมสิน มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะในวันปกติ จะมีผู้ปกครอง หรือเด็กมาเปิดบัญชีฝากเงินกับธนาคาร วันละประมาณ 100-300 คน แต่วันนี้ซึ่งเป็นวันออมแห่งชาติ ก่อนเปิดทำการได้มีผู้ปกครองน้องๆ หนูๆ  มารออยู่หน้าธนาคาร กว่า 500 คน ซึ่งในปีนี้ทางธนาคาร ได้จัดเตรียมของที่ระลึกเป็นกระป๋องออมสิน ไว้ให้กับผู้ที่ทำการเปิดบัญชีด้วย และคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีผู้ปกครองนำบุตร-หลาน มาฝากเงิน กับทางธนาคารมากขึ้น.

 

 30-10-2556

clock ตุลาคม 30, 2556 18:51 by author Administrator

ตำรวจ  สภ.วารินชำราบ ตรวจยึดไม้พะยูง 15 ท่อน  พร้อมรถยนต์กระบะ  ขณะที่คนขับหลับหนีก่อนรถจะเสียหลักตกลงคลองข้างทาง 

 พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์      ศรีบุตตะ  ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ   อุบลราชธานี   ได้จับกุมผู้ลักลอบขนพะยูง  ขณะตั้งจุดสกัด พบรถยนต์กระบะติดแผ่นป้าย ทะเบียน AB 3820 Thailand 37 วิ่งผ่านมาด้วยความเร็วสูง  และตกลงคลองข้างทาง คนขับ 2  รายหลบหนีไปได้   จากการตรวจค้นภายในรถยนต์พบไม้พะยูง ความยาวประมาณ 2 เมตร จำนวน 15 ท่อน  ซุกซ่อนอยู่ในกระบะท้ายรถ  และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน พบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอม  ส่วนไม้พะยูงและรถยนต์ของกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ เพื่อสอบสวนดำเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำและขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เกษตรกรชาวนาอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รวมตัวปิดถนน  หลังจากโรงสีไม่มารับจำนำข้าวตามเวลานัดหมาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเจรจา

กลุ่มเกษตรกรชาวนา ตำบลใจดี   อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ   รวมตัวนำรถขนข้าวเปลือกปิดถนน เส้นทาง ศรีสะเกษ  - ขุขันธ์   ช่วงกิโลเมตรที่ 48-49  หลังไม่ได้รับความสะดวกในการนำข้าวเปลือกมาจำนำ ยังโรงสีรับจำนำข้าวเปลือก โรงสีหิรัญเจริญ   และมีการมารับตรวจข้าวล่าช้า บางคนเช่ารถมาต้องเสียค่าเช่าเพิ่มทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้น ล่าสุดนายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้ออกมาพบปะกับกลุ่มชาวนา และทำความเข้าใจกับเกษตรกร  ซึ่งเข้าใจว่าจะจำนำข้าว ได้ถึงวันที่ 30-31 ตุลาคม  เท่านั้น  ซึ่งจริงแล้วยังสามารถจำนำได้ยาวไปจนถึงประมาณวันที่ 15 พฤศจิกายน  2556 ทำให้เกษตรพอใจจึงยกเลิกการปิดถนนเส้นทางดังกล่าว.  

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดฝึกทบทวน กองร้อยควบคุมฝูงชน  ประจำปี 2556  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน  ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  

พลตำรวจตรีอภิชาต       เพชรประสิทธิ์    รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ประจำกองร้อยควบคุมฝูงชน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  รวมทั้งเพื่อเพิ่มทักษะการควบคุมฝูงชนให้กับผู้นำหน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีกำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 553 นาย

คุยข่าว 10 โมง  ชาวบ้านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครราชสีมา     สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   ทำเรืออีโปง  จากต้นตาลใช้ ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านหลังถูกน้ำท่วม

โดยชาวบ้านตะกุดขอน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำมูล และมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี  ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปู่ย่าตายาย ทำเรือ อีโปง มีลักษณะเป็นเรือขุด และเป็นเรือพื้นบ้านทำจากไม้ต้นตาลที่ขึ้นอยู่ตามท้องนา  โดยมีวิธีการทำคือ นำโคนต้นตาลมาผ่าออกเป็นสองซีก และขุดนำไส้ตาลออก เหลือแต่เปลือกนอกยาด้วยชัน ซึ่งเรือ อีโปง 1 ลำใช้ระยะเวลาทำประมาณ 2-3 วัน ก็สามารถนำไปใช้งานได้  ซึ่งถือเป็นเรือพื้นบ้านอย่างแท้จริงจะเคลื่อนไหวได้ด้วยการใช้พาย สำหรับใช้ในการโดยสารกับครอบครัว ไม่เกิน 2-3 คน  ใช้ในบริเวณที่มีน้ำตื้น แ��ะระยะทางไม่ไกลมากนัก แทนการซื้อเรือพลาสติกที่มีราคาสูงประหยัดค่าใช้จ่าย    เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัว 

เจ้าหน้าที่จังหวัดศรีสะเกษ สนธิกำลังจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย โดยมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย 3 ราย หลังมั่วสุมเสพยาบ้า ได้ของกลางยาบ้ากว่า 100 เม็ด

โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังกว่า 50 นาย นำหมายศาลจังหวัดศรีสะเกษ เข้าตรวจค้นบ้านในหมู่ที่ 3 บ้านตะแบงเก่า และอีก 2 หลังในหมู่ที่ 3 บ้านตะแบงใต้ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พบของกลางยาบ้า จำนวน 146 เม็ด อุปกรณ์การเสพยาบ้าจำนวนหนึ่ง อาวุธปืนแก๊ป 1 กระบอก อาวุธปืนลูกซองสั้น 1 กระบอก โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 8 ราย เป็นเยาวชน จำนวน 3 ราย ทั้งหมดเป็นชาวตำบลห้วยตึ๊กชู ก่อนนำตัวสอบสวนขยายผลที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 19 บ้านภูสิงห์ ตำบลห้วยตึ๊กชู เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองและเพื่อจำหน่าย.  

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ ที่ สภ.หรือสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธรภาค 3  ขานรับกับนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กันอย่างแข็งขัน โดยมีการปรับภูมิทัศน์ พร้อมเน้นให้บริการประชาชน จะมีที่ไหนบ้างไปติดตาม ครับ/ค่ะ.                                       

เริ่มที่เมืองดอกบัวงาม พลตำรวจตรี อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบสีจำนวน 200 ถัง ให้แก่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ทั้ง 36 สภ. เพื่อนำไปพัฒนาให้สะอาด-เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ ที่ให้บริการ และเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานีตำรวจและการปรับภูมิทัศน์สถานีตำรวจภูธร เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีนโยบายให้สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องมีการพัฒนาโรงพักให้มีความสะอาด เรียบร้อย ไม่ทรุดโทรม รวมถึงมุ่งเน้นในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยรอยยิ้ม Service Mind Smile Service โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานีตำรวจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

และหากใครไปติดต่อราชการ ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิในช่วงนี้ จะพบเห็นการปรับปรุงอาคารสถานที่อื่น ๆ ในทุก ๆ ทุกด้าน ทั้งการทำหลังคาอาคารใหม่ ปรับปรุงห้องและขยายที่ทำงานให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น รวมทั้งทาสีอาคารใหม่ ห้องผู้ต้องใหม่ดูสะอาดมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสถานที่จอดรถของผู้กระทำความผิด ให้มีการจอดรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีตำรวจฝายประชาสัมพันธ์ รับแจ้งเหตุต่าง ๆ และห้องสอบสวน              พันตำรวจเอก ไพโรจน์   ขุนหมื่น ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ  เล่าว่า อาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิแห่งนี้ สร้างมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปีแล้ว เมื่อ 10 ปีก่อนหน้านี้ พื้นที่ในเมืองชัยภูมิประสบกับน้ำท่วมหนักเป็นประจำทุกปี หนักสุดเมื่อปี 2553 ทำให้อาคาร สภ เมืองชัยภูมิทรุดโทรมมาก จึงได้ร่วมกันหาเงินมาปรับปรุงอาคาร สภ.ใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณ 1 ล้าน 3 แสนกว่าบาท ปรับปรุงทุกอย่าง เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดความประทับใจ

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ อำเภอพิมายยังคงทรงตัว   ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าเวรยาม   ตรวจตรา ระดับน้ำในลำน้ำมูล  เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย ในช่วงเวลากลางคืน อย่างใกล้ชิด   

ที่  อำเภอพิมาย   พันโท สามภพ    ประมาณพล   นายทหารยุทธการ  กรมพัฒนาที่  2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้นำกำลังพลจำนวน 20 นาย  จัดเวรยามเดินตรวจตราแนวกระสอบทรายที่สร้างเป็นพนังกั้นลำน้ำมูล รอบนอกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย    เพื่อป้องกันปริมาณน้ำมูลไหลเอ่อล้นเข้าท่วม ในช่วงเวลากลางคืน  พร้อมกับยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4  เครื่อง สำหรับสูบน้ำที่ซึมเข้าด้านใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายออกตลอดทั้งคืน      สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพิมายยัง คงทรงตัว และจะพ้นวิกฤตหลังจากวันที่ 2  พฤศจิกายน

ส่วน สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนมูลบน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุด ยังคงเกินปริมาณกักเก็บ และล้นออกจากอาคารระบายน้ำฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำมูลบน ลำแชะ ยังต้องระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนเพื่อเร่งให้ปริมาณน้ำลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณน้ำตามลำน้ำธรรมชาติท้ายเขื่อนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

และที่ อำเภอแก้งสนามนาง ซึ่งประสบปัญหาน้ำจากลำน้ำชี ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และบ้านเรือนราษฏรที่อยู่ริมน้ำ ล่าสุดระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว  ยังคงมีเพียงพื้นที่ทางการเกษต�� ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง  โดยเฉพาะตำบลโนนสำราญ และบึงสำโรง  ซึ่งบางพื้นที่เกษตรกรเริ่มสูบน้ำออกจากแปลงนา  เพื่อเตรียมปลูกข้าวนาปรัง และเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 

กรมทหารราบที่ 6  รับมอบรสำหรับใช้ ภายในศูนย์อำนวยการประสานงาน   โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ป่าดงนาทาม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดอุบลราชธานี

พันเอก ธนศักดิ์   มิตรภานนท์     ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6   หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี  รับมอบรถแทรกเตอร์จำนวน 2 คัน  พร้อมผานพรวน 1 ชุด และรถไถนาเดินตาม จำนวน 1 คัน  จากประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา  เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ 3 อำเภอ อำเภอโขงเจียม อําเภอโพธิ์ไทร และอําเภอศรีเมืองใหม่ รวม 18 หมู่บ้าน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยพระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (30) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผน   วรรณเวธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าช้าง ตำบลช้างทองและตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต่อมาเวลา 13.00 น. นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าอำเภอโนนสูง เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลำมูล ตำบลจันอัดและตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา.

จังหวัดยโสธร        เกิดเหตุวัยรุ่นตามเผารถคู่อริวอดทั้งคัน  ขณะเจ้าตัวกำลังนอนหลับสนิท  อยู่บนหอพัก โชคดีหน่วยกู้ภัยดับเพลิงไว้ทัน

ที่  จังหวัดยโสธร   เกิดเหตุวัยรุ่นเผารถยนต์คู่อริ ที่บริเวณหอพัก หน้าวัดดอนพระเจ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พบรถเก๋งไม่มีป้ายทะเบียนถูกไฟไหม้  จากการสอบถาม นายบรรลุ แก้วนา  เจ้าของรถ ทราบว่าตนมีเรื่องกับโต๊ะนั่งข้างรับประทานอาหารและดื่มเหล้า  และเกิดแย่งสาวนักร้องและเกิดชกต่อยกันขึ้น  โดยคู่อริสู้ตนไม่ได้สาเหตุอาจมาจากคู่อริหมั่นไส้ จึงเป็นเหตุให้ตามมาเผารถยนต์ยังหอพัก ได้รับความเสียหาย.

อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านจบก (จะ-บก) ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พลเอก เทพทัต    พรหมโมปกรณ์ ( อ่านว่า พลเอก เทพ-ทัด   พรหม-โม-ปะ-กอน ) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคุณหญิง เกศกัญญา  พรหมโมปกรณ์ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางนำถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง ไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม บ้านจบก ( จะ-บก ) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเบื้องต้น จากนั้นคณะ ได้นำถุงยังชีพ ลงเรือท้องแบน ของกองพลพัฒนาที่ 2 นำเข้าไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านจบก(บ้านจะบก )  ที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล  ซึ่งถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร 50 เซนติเมตร กว่า 100 หลังคาเรือน ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรืออีโปง พายเดินทางเข้า-ออก ภายในหมู่บ้าน และก่อนหน้านี้กำลังพลทหาร กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กว่า 20 นาย - พร้อมเรือท้องแบน และรถยกสูง FTS จำนวน 2 คัน ลงพื้นที่ ให้การช่วยเหลือประชาชน ในการ ขนย้ายสิ่งของ ภายในบ้าน ออกมาเก็บไว้ที่สูง ส่วนปริมาณน้ำ เหนือเขื่อนกักเก็บน้ำ อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำ 153.38 ล้านลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำ ลดลงจากเมื่อวาน 0.02 เมตร โดยทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ้งสัมฤทธิ์อำเภอพิมายยังคงเปิดประตูเขื่อนทั้งหมด 6 บาน พร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำเหนือเขื่อนพิมายออก โดยคาดว่า 1-2 สัปดาห์ นี้ ปริมาณน้ำจะเริ่มลดลง และจะเริ่มคลี่คลาย

หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ให้กับทหารกองประจำการผลัดที่ 2 ประจำปี 2554

ที่ หน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2  ค่ายสุรนารี   พลโท ชวลิต     ชุนประสาน   แม่ทัพน้อยที่ 2  เป็นประธานพิธีอำลาหน่วย-ผู้บังคับบัญชาและธงชัยเฉลิมพลแก่ทหารปลดประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2554 ผลัดที่ 2 และ ทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2555  ที่ปลดตามคุณวุฒิพิเศษ ที่เข้ารับราชการในกองทัพน้อยที่ 2 ตลอดระยะเวลา 2  ปี  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ทหารปลดประจำการ และสดุดีในความเสียสละที่เข้ามารับใช้กองทัพบกซึ่งได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายได้อย่างสมเกียรติ

ส่วนที่ กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  พันเอก ชีวิต   พินทุวัฒนะ รองผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 2  เป็นประธานในพิธี���ำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ให้กับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2554 ที่รับราชการทหาร ครบ 2 ปี ของหน่วยขึ้นตรง รวมจำนวน 176 นาย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับทหารกองประจำการ ที่ได้เสียสละเวลา เข้ามารับใช้ประเทศชาติ จนครบกำหนด พร้อมกับให้โอวาท ให้นำเอาความรู้ไปพัฒนาหมู่บ้าน-ชุมชน ให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนปกป้องสถาบันชาติ-ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป

คุยข่าว 10 โมง      จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วม สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ทอผ้าฝ้าย  ตามตำนานจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร"  ประจำปี 2556  ถวายเป็นพุทธบูชา

โดยกิจกรรมทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินนี้จัดขึ้น  ที่  วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุบลราชธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน ตำนาน จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร"  ซึ่งจีวรที่ถวายพระผลิตจากผ้าฝ้ายสีขาวสะอาด ซึ่งรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภายในงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการผลิตผ้าจากปุยฝ้ายจนสำเร็จเป็นผืนผ้าสำหรับใช้ทอดกฐิน มีทั้งหมด 9 ฐานการเรียนรู้   ประกอบด้วย  กิจกรรมถนนสายข้าว  - การเรียนรู้การแปรรูปข้าวไปสู่กระบวนการต่างๆ  รวมทั้งหมด 8 ฐานองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงลูกหลาน ฟังผู้เฒ่าเล่านิทาน ขับกล่อมสรภัญญะ แข่งชนะกลองยาว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่  15 - 16 พฤศจิกายน

ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์  แห่หาซื้อแสตมป์และสายรัดข้อมือมหามงคล ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเป็นจำนวนมาก เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก และถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระสังฆราช

ที่  ทำการไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์  มีประชาชน ต่างพากันซื้อหาแสตมป์ และสายรัดข้อมือ มหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ซึ่งเป็นสินค้าที่ไปรษณีย์ไทยจัดทำเป็นที่ระลึกในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชันษา ครบ 100 ปี  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก  ทั้งนี้เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก  และถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระสังฆราชทำให้ต้องสั่งมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น   

ด้าน นายนิรันดร    สมสมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน นำเหล่าหัวหน้าส่วนราชกา กว่า 700 คน ลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้า พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานทุนทรัพย์ สร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่เล่าเรียนศึกษาก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน ได้มีความรู้

ชาวไร่มันขู่ปิดถนนสายหลักทั่วประเทศประท้วง ขีดเส้นตายรัฐ ออกนโยบายช่วยเหลือภายในสิ้นเดือนนี้
ที่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   นายธีระชาติ     เสยกระโทก  เลขาธิการสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน  เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางกลุ่มสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังทั่วประเทศ ได้ออกเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการออกมาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เนื่องจากใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสุภรณ์  อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ทำหนังสือบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี  ซึ่งประกอบด้วย  การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตันละ 600 บาท -ช่วยเกษตรกรรายละไม่เกิน 150 ตัน - รัฐบาลต้องโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ เกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องเคยขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมในปี 2552-2553 ซึ่งชาวไร่มันทั่วประเทศจะรอฟังผลในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่  31 ตุลาคม  2556  ที่ จังหวัดลพบุรี    ถ้าไม่ได้ตามที่มีการทำบันทึกข้อตกลงตามข้อเรียกร้องทั้ง 4 ข้อ ชาวไร่ทั้งประเทศจะออกมาชุมนุมกดดันทั่วประเทศ

สถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่อำเภอเมืองระดับน้ำเริ่มลดลง  ยังคงเหลือเพียงบางพื้นที่   โดยเฉพาะที่วัดบางกระเบาอารามหลวง   อำเภอบ้านสร้าง  ระดับน้ำยังท่วมสูง

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี   ยังคงมีตำบลที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีและทุ่งบางพลวง อำเภอเมือง ถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร ส่วนถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านน้ำเริ่มลดลง  ส่วนที่อำเภอบ้านสร้าง   ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ปลายน้ำไหลรองรับน้ำไหลลงมาตามแม่น้ำปราจีนบุรี  ทุกตำบลยังคงถูกน้ำท่วมนานกว่า  1 เดือน โดยเฉพาะ ที่ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง  ได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณวัดทั้งหมด  แม้ว่าปริมาณน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วก็ตาม  โดยปริมาณน้ำสูงเฉลี่ย  30 – 50 เซนติเมตร ทำให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปทำบุญต้องยังคงใช้เรือพายเข้าออก

ด้าน พันเอก  ปาฏิหาริย์    โรจภิรมย์   รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2   ค่ายสุรธรรมพิทักษ์    จังหวัดนครราชสีมา   นำกำลังพล กว่า 20 นาย  โยนอีเอ็มบอลจำนวนกว่า 2000  ลูก   เพื่อปรับสภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียจุดที่มีน้ำท่วมขัง   ภายในโครงการบ้า��เอื้ออาทรอำเภอพิมาย  ซึ่งมีราษฏรอาศัยกว่า  800 หลังคาเรือน และมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทำให้ประชาชน กว่า 2,600 คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อน ล่าสุดระดับน้ำยังทรงตัว                   

และที่  บ้านตะกุดขอน หมู่ 8   ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในลำน้ำมูลล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วม บ้านพักอาศัยของประชาชนที่เป็นบ้านชั้นเดียวยังคงพักที่เต็นท์พักชั่วคราว เนื่องจากยังไม่สามารถกลับเข้าพักบ้านได้  เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูง29-10-2556

clock ตุลาคม 29, 2556 18:51 by author Administrator

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ หอประชุมอำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    ให้ นายอาทร    จันทวิมล   รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือ พระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโชคชัย และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา รวม 2,000  ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเต็นท์พักแบบลูกเสือชั่วคราว ให้กับชาวบ้านตะกุดขอน หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมบ้านเรือนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้  สำหรับพื้นที่ อำเภอโชคชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับผลกระทบจากน้ำลำน้ำมูลไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ได้รับผลกระทบ รวม 15 ตำบล 190 หมู่บ้าน   4,000 ครัวเรือน.

ปริมาณน้ำมูลเหนือเขื่อนเก็บกักน้ำพิมาย ยังคงเพิ่มขึ้นไหลเข้าท่วมภายในโรงพยาบาลพิมาย เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสูบน้ำออก ด้านทหารเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ้งสัมฤทธิ์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงเปิดประตูเขื่อนทั้งหมด 6 บาน เพื่อเร่งระบายน้ำภายในเขื่อนลงสู่ลำน้ำมูล อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังได้ นำเครื่องผลักดันน้ำ มาติดตั้งไว้บริเวณประตูเขื่อน จำนวน 4 ตัว เพื่ เร่งผลักดันน้ำ ลงสู่ลำน้ำมูล ส่วนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนกักเก็บน้ำ อำเภอพิมาย ยังคงไหลเข้าท่วมลานจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาลพิมาย เนื่องจากปริมาณน้ำได้ไหลเข้ามาตามท่อระบายน้ำ ที่อยู่ใต้ดิน ส่งผลทำให้ ปริมาณไหลเข้าไปภายในโรงพยาบาลพิมาย มีปริมาณน้ำท่วมสูงประมาณ 20 เซนติเมตร โดยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย ได้นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่องมาติดตั้ง เพื่อเร่งสูงน้ำ ที่ท่วมขังภายในโรงพยาบาลออก เพื่อ ป้องกัน ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ด้านในของโรงพยาบาล ขณะที่พันเอก ปาฏิหาริย์    โรจภิรมย์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมกับภาคเอกชน นำถุงยังชีพพร้อมข้าวกล่อง จำนวน 500 ชุด ไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่อาศัยอยู่ภายในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย

ขณะที่กำลังทหารเรือ สังกัดกองเรือยุทธการ   อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กว่า 25    นาย ได้นำเรือท้องแบน 30 ลำและรถบรรทุกขนาดใหญ่ เข้าไปช่วยเหลือประชาชน และขนย้ายสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านตะกุดขอน  หมู่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายของพลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ  ซึ่งชุดทำงานของกองเรือยุทธการชุดนี้ ได้เดินทางมาจากการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี กับจังหวัดสระแก้ว ที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ.  

ชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทำการตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตาย เพื่อป้องกันการหักโค่นลงมาทับบ้านเรือนพังเสียหาย เนื่องจากลมกระโชกแรง รวมทั้งเพื่อกักตุนฟืนเอาไว้ก่อไฟผิงในหน้าหนาวด้วย                        

หลังสภาพอากาศได้เริ่มเย็นลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าในช่วงหน้าหนาวของทุกปีมักจะมีลมกระโชกแรงตามมาด้วย ดังนั้นชาวบ้านในแต่ละชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ปลูกบ้านอยู่ติดหรือใกล้กับต้นไม้ ต่างเร่งตัดแต่งกิ่งไม้ รวมทั้งตัดโค่นต้นไม้ที่ยืนต้นตาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการหักโค่นลงมาทับตัวบ้าน ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ส่วนเศษกิ่งไม้และต้นไม้ที่ถูกตัดลงมา ชาวบ้านก็จะนำไว้ใช้ทำเป็นฟืน กักตุนสำรองไว้เพื่อใช้ก่อไฟผิงคลายหนาว สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนและช่วงรุ่งเช้าที่มีสภาพอากาศหนาว.

คุยข่าว 10 โมง ชาวบ้านหนองเขื่อง อำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมใจจัดงานประเพณีตีคลีไฟ ในช่วงเทศลอยกระทงนี้ สืบสานประเพณีการละเล่นของชาวบ้านอีสานให้คงอยู่ตลอดไป

ซึ่งการละเล่นตีคลีไฟ เป็นการละเล่นของชายหนุ่มบ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณ จากการเอาต้นงิ้วแห้ง หรือต้นนุ่นหั่นเป็นท่อนขนาด 10-15 เซนติเมตร ก่อนนำมาเผาไฟเพื่อตีแข่งกีฬากัน ส่วนไม้ตีใช้เหง้าไม้ไผ่ ตรงปลายงอ ด้ามยาวประมาณ 1 เมตร ใช้ตีกันอย่างสนุกสนาน  แบ่งการแข่งขันฝ่ายละ 7-11 คน แข่งขันและกำหนดเวลาตามความเหมาะสมและข้อตกลงก่อนการแข่งขัน  คล้ายกับกีฬาฮอกกี้ ต่อมาได้รับการแพร่หลาย และพัฒนามาเป็นกิจกรรมประเพณีที่นำมาเล่นในช่วงหลังวันออกพรรษา จนถึงเทศกาลลอยกระทง   สำหรับกติกาการแข่งขันจะคล้ายการแข่งขันฟุตบอล เพียงแต่ใช้ไม้ตีลูกคลีไฟแทนการเตะลูกฟุตบอล และห้ามยกไม้คลีสูงเกินเอว ส่วนผู้รักษาประตูจะใช้ส่วนไหนของร่างกายรับลูกคลีก็ได้ โดยในปีนี้  จะได้มีการฟื้นฟูขึ้นมา แข่งขันเป็นกีฬาพื้นบ้านในช่วงเทศกาลก่อนวันลอยกระทงนี้

ด้านนายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายอำนวย ทงก็ก ที่ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน "วันลำไย มะม่วง พืชผัก ผลไม้ และของดีอำเภอวังสมบูรณ์" ประจำปี 2556  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556  ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์  ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ส่งออก และจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศผลไม้และของดีอำเภอวังสมบูรณ์ โดยเฉพาะลำไย และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่มีรสชาติและคุณภาพดี และปลูกมากในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์.

ตำรวจสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 ค้นรถผู้ต้องสงสัยเครือข่ายยาเสพติด กลางสี่แยกไฟแดง พบไอซ์น้ำหนักกว่า 100 กรัม พร้อมยาบ้าและอาวุธปืน

ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พันตำรวจเอก พลอย   พิมพิสาร ผู้กำกับการกองบังคับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วยชุดจับกุมได้ร่วมสอบปากคำผู้ต้องหา 7 คนประกอบด้วย นายภราดร   สอนครบุรี อายุ 29 ปี ,นายสุมิตร  มั่นตัน อายุ 35 ปี ,นายคำดี  แก้วกัลยา อายุ 29 ปี ,นายจักรพงศ์  แสงกระโทก อายุ 21 ปี ,นายวีระยุทธ  ทั่งกระโทก อายุ 33 ปี และเยาวชนหญิงอายุ 17 ปีอีก 2 คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 270 เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนักรวม 115 กรัม  อาวุธปืน พกสั้น รีวอลเวอร์ ขนาด .32 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน ขนาด .32 จำนวน 9 นัด เครื่องกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 5 นัด รถยนต์ 1 คัน และเงินสด จำนวน 43,000 บาท ซึ่งการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายภราดรฯ มีพฤติการณ์จำหน่ายยาบ้า ให้กับลูกค้าในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จึงได้ซุมดูพฤติการณ์ ต่อมาได้พบผู้ต้องหาพร้อมพวกรวมทั้งหมด 7 คน ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวออกจากตัวเมืองนครราชสีมาอย่างมีพิรุธเ จ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ออกติดตามจนมาถึงบริเวณสามแยก ทางไป อ.จักราช ซึ่งขณะนั้นรถผู้ต้องหาได้ติดสัญญาณไฟจราจรสีแดงอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าขอค้น ภายในรถจึงพบกลางกลางทั้งหมดดังกล่าว.

มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับกรมทหารราบที่ 6 กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ให้กับทหารกองประจำการรุ่นปี 2554 ผลัดที่ 2

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พลตรี วิษณุ   ไตรภูมิ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการรุ่นปี 2554 ผลัดที่ 2 ในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 22 กรมทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรง จำนวน 396 นาย ที่ได้รับราชการมาครบกำหนดและจะได้ปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นี้

ส่วนที่บริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตรี วุฒิ (วุด)  แสงจักร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21เป็นประธานในการกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ให้กับทหารกองประจำการ สังกัดกองพันหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 21 รุ่นปี 2554 ผลัดที่ 2 ซึ่งได้รับราชการครบตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และจะปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นี้  รวมทั้งสิ้น 150 นาย

ด้านที่หน้ากองบัญชาการกรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  พันเอก ปฏิกรณ์   เอี่ยมละออ  ผู้บังคับการกรมทหารช่าง ที่  2 คนเดิม กระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่สายการบังคับบัญชา และธงประจำหน่วย ให้กับ พันเอก  สุทิน   เบ็ญจวิไลกุล  ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 2  คนใหม่ ภายหลังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม 2556   โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง.  

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดงานรณรงค์วันหลอดเลือดโลก เพื่อให้ประ���าชนมีความรู้ และตระหนักระวังอันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง

นายวิชัย   ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน วันหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนัก และระวังอันตราย เพราะในทุก 6 วินาที จะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน จากโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนสถานการณ์โรคนี้ในประเทศไทยมีแนวโน้มยอดผู้ป่วยสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในระดับต้นๆ บางรายที่รอดชีวิต จะมีความพิการเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต นอกจากจะทำให้เสียชีวิต ยังต้องทำให้สูญเสียต่อเศรษฐกิจครอบครัว และต่อประเทศด้วย  นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้จัดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ  การให้ความรู้เรื่องอัมพาต อัมพฤกษ์ จากโรคหลอดเลือดสมองตีบ-แตก โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา -บริการตรวจร่างกายฟรี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การตรวจหลอดเลือดสมอง, การตรวจหลอดเลือดแขน ขา ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจวัดความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย เพื่อตรวจระดับความอ้วนของร่างกาย ตลอดจนการตรวจสมรรถภาพสมอง และประเมินภาวะสมองเสื่อม ซึ่งก็มีประชาชนสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก.

เจ้าของช้างและ 2 วัยรุ่นผู้ช่วยควาญช้างที่ตกเป็นข่าวทำร้ายลูกช้าง นำสื่อตรวจสภาพแผลช้างน้อย เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายช้าง เพียงแค่ช้างงอแง พร้อมร่วมกันประกอบพีไหว้ผีประกำขอขมาตามความเชื่อ

นายศรายุทธ  ก้อนคำใหญ่ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 บ้านขุนไชยทอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เจ้าของผู้ดูแลช้างพลายรุ่งอรุณ อายุ 4 ปี ที่ตกเป็นข่าวถูกควาญช้างทำร้าย ขณะพาเดินขายอ้อยที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำสื่อมวลชนตรวจดูสภาพบาดแผลของช้างพลายรุ่งอรุณ  ว่าพบบาดแผลหรือไม่ โดยเจ้าของช้างระบุว่า  สาเหตุที่ช้างล้มตัวนอนเกิดงอแงตามประสาของช้างเด็ก ประกอบกับบริเวณที่เกิดเหตุเป็นหน้าบ้านของป้าคนหนึ่งที่ชอบให้กล้วยลูกช้างกินเป็นประจำ ลูกช้างจึงจดจำ แต่วันนั้น ป้าที่ชอบให้กล้วยไม่อยู่ทำให้ลูกช้างงอแง จึงล้มตัวนอน โดยนายนภดล  บุญมาก อายุ 15 ปี และนายสุชาติ  เยียวรัมย์ อายุ 19 ปี ก็กล่าวขอโทษคนไทยที่เกิดภาพดังกล่าว แต่ทั้ง 2 คนยืนยันว่า ไม่ได้เอาตะขอสับช้าง เพียงแค่ใช้เกี่ยวช้าง เพื่อให้รีบลุก เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมีรถเยอะ จึงกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น จากนั้นเจ้าของช้างและควาญช้างผู้ดูแล พร้อมกับชาวบ้าน รวมทั้งปลัดป้องกันอำเภอชุมพลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  ต่างร่วมกันประกอบพิธีไหว้ผีประกำและผีบ้านผีเรือน ผีปู่ย่าตายาย เพื่อขอขมาบอกกล่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวช้างและครอบครัวตามประเพณี ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็จะต้องประกอบพิธีไหว้ผีประกำทุกครั้ง.  

เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 2242 จังหวัดศรีสะเกษ จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ยึดไม้พะยูง 14 ท่อน หลังลักลอบขนไม้จากป่าชายแดนไทย-กัมพูชา จะไปส่งนายทุน

ที่บริเวณจุดตรวจจุดสกัด หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 2242 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พันตำรวจโท นพรัตน์ กองเมืองปัก ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จับกุมนายสุรเดช ทุ่มโมง อายุ 39 ปี และนายทินกร เมืองซอง อายุ 19 ปี พร้อมด้วยรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บษ-383 สงขลา โดยภายในบรรทุกไม้พะยูงจำนวน 14 ท่อนความยาวท่อนละ 2 เมตร คิดเป็นปริมาตรจำนวน 0.69 ลูกบาศก์เมตร จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ไปรับไม้พะยูงมาจากบริเวณแนวป่าชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ และจะนำไปส่งให้กับนายทุนชาวลาว ที่บริเวณท่าเรือสองคอน อำเภอโพธิ์ไชย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อข้ามแม่น้ำโขง ซึ่งผู้ต้องหาได้รับว่าจ้างครั้งละ 10,000 บาท

ด้านพันตำรวจโท ขวัญชัย  สิงห์อ่อน ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสายว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้า มาจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าจับกุมนางน้อย ถาวร อายุ 30 ปี ราษฎรบ้านปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว พบกล่องนม  จำนวน 6 กล่อง  จึงได้ทำการเปิดออกดู พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ข้างใน จำนวน 2,889 เม็ด จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เพื่อนชาวลาวอยู่หมู่บ้านเดียวกันได้ว่าจ้างให้นำยาบ้า ที่อยู่กล่องนมไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการนัดหมายติดต่อกันทางโทรศัพท์ โดยได้ค่าจ้าเป็นเงิน 15,000 บาท.

สถานการณ์น้ำท่วม ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  น้ำจากลำน้ำมูล และลำน้ำจักราชยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำให้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมสถานที่ราชการ ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกร ได้เร่งเกี่ยวข้าวหนีมวลน้ำที่จะไหลลงมาในช่วงนี้

โดยปริมาณน้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วม สถานที่ราชการหลายแห่ง อาทิ สำนักงานอัยการศาลแขวงพิมาย ซึ่งตั้งอยู่ติดกับลำน้ำมูล ปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า 70 เซนติเมตร ทางเจ้าหน้าที่ ปภ.ต้องนำเรือท้องแบน มารอรับส่งเจ้าหน้าที่-พนักงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ  เช่นเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอพิมาย ปริมาณน้ำ ก็ได้เพิ่มสูงขึ้น ทางอำเภอ ได้ให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันสร้างสะพานไม้ เพื่อใช้เดินทาง-เข้าออกภายในที่ว่าอำเภอ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พิมาย-เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอ-องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำอำเภอพิมาย และบ้านพักข้าราชการตำรวจ ก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

  และหลังจากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอชุมพลบุรี-ท่าตูม และ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวหลายพันไร่ และบ้านเรือนประชาชนบางแห่ง ที่อยู่ในที่ลุ่ม เนื่องจากได้รับปริมาณไหลลงมาจากพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์             ทำให้ชาวนาบ้านเรียงพนม หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม ต่างก็ได้ขอแรงเพื่อนบ้าน ช่วยกันลอยคอเก็บเกี่ยวข้าวกันอย่างเร่งด่วน หวั่นระดับน้ำจะสูงขึ้นและจะท่วมยอดข้าวมากกว่านี้             ส่วนเส้นทางจากบ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางลัดไปยังหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ยังคงปิดการสัญจร ห้ามรถทุกชนิดผ่าน เนื่องจากระดับน้ำสูงกว่า 60 -80 เชนติเมตร  ระยะทางยาวกว่า 6 กิโลเมตร

 

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ในทุกอำเภอมีแนวโน้มจะคลี่คลายไปกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ในเขตอำเภอประจันตคาม ระดับน้ำยังคงมีน้ำท่วมในเขตตำบลประจันตคาม -บ้านหอย และตำบลเกาะลอย  ซึ่งทั้ง 3 ตำบลตั้งอยู่ในที่ลุ่ม  ส่วนโรงพยาบาลประจันตคาม สามารถเปิดให้การรักษาผู้ป่วยได้ตามปกติแล้ว      ที่อำเภอศรีมหาโพธิ ระดับน้ำอยู่ที่ 8 เมตร 68 เซนติเมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 32 เซนติเมตร ลดลงจากเมื่อวาน 2 เซนติเมตร  และที่อำเภอบ้านสร้าง ระดับน้ำอยู่ที่ 3 เมตร 68 เซนติเมตร สูงกว่าตลิ่ง  0.68 เซนติเมตร  ซึ่งยังคงท่วมถนนตามหมู่บ้านทุกเส้นทาง  ประชาชนไม่สามารถใช้รถในการสัญจรเข้าออกได้  กรมเจ้าท่ายังคงจัดเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่ บริการรับส่งประชาชนในการเดินทาง.                                         28-10-2556

clock ตุลาคม 28, 2556 18:50 by author Administrator

ปริมาณน้ำในพื้นที่  อำเภอพิมาย เพิ่มสูงขึ้น  ล่าสุดระดับน้ำได้ไหลเข้าท่วม บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลพิมาย และเส้นทางเข้าออกโรงงานอุตสาหกรรม รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้

สถานการณ์น้ำท่วม  ในพื้นที่อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้น้ำได้เอ่อล้นไหลเข้าท่วม ลานจอดรถด้านหน้าโรงพยาบาลพิมาย และบริเวณตลาดสดพิมายเมืองใหม่  ราษฏรได้รับความเดือดร้อน จำนวนกว่า  830  หลังคาเรือน  โดยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมสูง กว่า 50 เซนติเมตร   ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกได้ นอกจากนั้นน้ำได้ไหลเข้าท่วม เส้นทางเข้าโรงงานทำกระเป๋า   รถเล็กไม่สามารถผ่าน เข้าออกได้เช่นกัน ซึ่งพนักงานที่ทำงานต้องเดินทางเข้าออกด้วยรถยกสูง

กองทัพภาคที่ 2  จัดกิจกรรมถวายน้ำสรงพระศพ และสวดพระอภิธรรมพระศพ  ถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

ที่  พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  พลโท ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2   เป็นประธานนำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2  ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ  และพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย  แด่ สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก  ซึ่งทรงรับภาระธุระพระพุทธศาสนา และทรงเกื้อกูลสงเคราะห์พุทธบริษัทเป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาสนิกชนอย่างแพร่หลาย

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมอบบ้าน เทิดไท้องค์ราชัน และองค์ราชินี ประจำปี 2556  ให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ    ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา         

นางมัณฑะนา    สุทธิวรชัย   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานมอบบ้าน เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี มอบให้แก่ นายทองดี ยุวบุตร ราษฎรบ้านหมากมายหมู่ที่ 42 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด วิทยาลัยเทคนิค และสำนักงานเทศบาลตำบลกลาง ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา

พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้    พลตรี ธนากร    ธรรมวินทร  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระสงฆ์ที่ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ข้าราชการพร้อมประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ ร่วมบริจาคสมทบกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยได้เงินบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวนทั้งสิ้น 3,199,999  บาท

ส่วนที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตรี มารุต   ลิ้มเจริญ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็นประธานในการกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ให้กับทหารกองประจำการ สังกัดกองร้อยกองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และกองพันหน่วยขึ้นตรง  รุ่นปี 2554 ผลัดที่ 2 ซึ่งได้รับราชการครบตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และจะปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นี้  รวมทั้งสิ้น 326 นาย.  

ปปส.ภาค 3 เผยพบเยาวชนอายุ 14 ปี เริ่มค้ายาเสพติดในโรงเรียน สถิติยึดทรัพย์ ได้มากกว่า 100 ล้านบาท

นายอุดร   ห่อทองคำ   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค เปิดเผยว่า สถานการณ์ ยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบการค้าและแพร่ระบาดมากขึ้น ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครนครราชสีมา จากสถิติการจับกุมพบมีการเพิ่มปริมาณการจับกุมยาไอซ์ ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติด อายุต่ำกว่า 18 ปี จะมีหน้าที่คอยเดินยาให้กับกลุ่มนักค้ารายย่อย ซึ่งจากสถิติจับคุมยาเสพติดทั้งหมด ในห้วงเดือน ตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556  สามารถจับคดีค้ายาเสพติดรวม   4,813   คดีผู้ต้องหา 5,827 ราย  คดีเสพ 38,932 คดี  ผู้ต้องหา 39,167 ราย มูลค่ายึดทรัพย์กว่า 100 ล้านบาท

ประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานี หาซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำ เพื่อสวมใส่ไว้ทุกข์ถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บรรยากาศการเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำ ที่ตลาดนิกรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นตลาดนัดขายเสื้อผ้าทั้งมือ 1 และมือ 2 ในวันเสาร์-อาทิตย์ มีประชาชนส่วนหนึ่งได้เดินทางมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำ เพื่อสวมใส่ในการไว้ทุกข์เป็นจำนวนมาก จากการสอบถามลูกค้าส่วนใหญ่ บอกว่า มาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำ เพื่อใส่ไว้ทุกข์ถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่า เสื้อผ้าสีขาวดำที่นำมาวางขายเป็นเสื้อผ้าที่ทางร้านมีอยู่แล้ว ซึ่งจะขายรวมกันกับเสื้อผ้าสีอื่นๆ แต่ในช่วงนี้มีประชาชนมาถามซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะได้นำเสื้อผ้าสีขาวดำ มาวางขายเพิ่มมากขึ้น และเสื้อผ้าสีขาวดำที่นิยมของลูกค้าจะเป็นเสื้อสีดำคอโปโล ที่มีราคาตั้งแต่ 220-250 บาท จึงทำให้ทางร้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 2,000-3,000 บาทต่อวัน แต่ทั้งนี้ทางร้านเผยว่า ไม่หวังเอากำไรกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะราคาที่ขายนี้เป็นราคาเก่าของปีที่แล้ว และถือว่าเป็นการร่วมทำบุญในการไว้อาลัยต่อความจากไปของสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ด้วย.

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1 พันชุด ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายมนัส     โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดหนองกระเทือง ตำบลกะฮาด เภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการหนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  สำหรับพื้นที่อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  ประสบกับอุทกภัย ในช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคม 2556 มีพื้นที่การทำการเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎร ถูกน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนและเสียหายใน 4 ตำบล  48 หมูบ้าน  ประชากนเดือดร้อน 2 พัน 861ครอบครัว 8 พัน 443 กว่าคน  ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ตลอดจนประชาชนทั้งจังหวัดชัยภูมิ และทั่วประเทศ ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปบางส่วนแล้ว รวมถึงในครั้งนี้ด้วย.

คุยข่าว 10  โมง   อาหารของฝากที่มีชื่อของจังหวัดชัยภูมิต้นตำหรับ หม่ำโบราณ  สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ที่ บริเวณสี่แยกช่อระกา ถนนสายชัยภูมิ-ตาดโตน  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จะพบเห็นร้านค้าเปิดขายหม่ำเนื้อวัว  และ ใส่กรอก กว่า 10 ร้าน เป็นร้านขายหม่ำที่รักษาขั้นตอนในการทำหม่ำแบบโบราณไว้ โดยการรวมกลุ่มทำอาหารพื้นบ้านสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว  ซึ่งขั้นตอนการทำหม่ำโบราณ จะเลือกเนื้อสันชั้นดี รวมถึงส่วนประกอบอื่น ที่ ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด นำมาคลุกเคล้า และปรุงอย่างพิถีพิถัน โดยไม่ใส่สีผสมแต่ย่างใด  จากนั้นก็จะเก็บไว้ไม่เกิ��� 2 วัน ก็จะได้หม่ำที่รสชาติกำลังดี  สามารถรับประทานตามความต้องการ สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากที่ถูกใจ ให้กับผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมา สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

การประชุมทวิภาคีร่วมไทย-กัมพูชา ในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย กับประเทศกัมพูชา ได้ลงนามข้อตกลงวางมาตรการร่วม รักษาความสัมพันธ์และความสงบสุขของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นเช่นไร                                                                                                                                      

เมื่อเช้าทีผ่านมา(28)ที่ห้องประชุมบ่อนกาสิโนฮอลอเดย์ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้มีการเปิดประชุมระดับทวิภาคี ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของทั้งสองประเทศ ฝ่ายไทยนำโดย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนฝ่ายกัมพูชา นำโดย นายฮอ นำฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของกัมพูชา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ว่าด้วย การรักษาความสัมพันธ์อันดี และความสงบสุขของประชาชนตามแนวชายแดน โดยตามข้อตกลงจะช่วยกันดูแลและร่วมกันวางมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ตลอดแนวชายแดนไทย-*กัมพูชา ไม่ว่าก่อนและหลังของผลการตัดสินของศาลโลกจะออกมาเช่นไรก็ตาม จะไม่ให้กระทบความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันอย่างเด็ดขาด โดยจะมีการวางมาตรการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามปกติ จากนั้นคณะของทั้งสองประเทศได้เดินทางมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา ในระดับกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ ร่วมกัน ณ.ที่ห้องประชุมโรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีระดับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งไทยและกัมพูชา เดินทางเข้ามาร่วมแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง.

 ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์  เตือนประชาชนระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ  เนื่องจากในช่วงเช้ามีหมอกหนาทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะลดลง

นางสุจิตรา   อินดนตรี   ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งเตือนประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการขับขี่รถยนต์และยานพาหนะทุกชนิดในช่วงฤดูหนาวนี้  เนื่องจากในช่วงเช้าและช่วงหัวค่ำจะมีหมอกหนา รวมไปถึงไอหมอกทำให้กระจกรถเป็นฝ้า และทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีเท่าที่ควร  โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวควรตรวจสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน ทั้งระบบไฟส่องสว่าง ระบบเบรก-ที่ปัดน้ำฝน และระบบล้อ รวมถึงควรศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ละเอียด  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ส่วน  คณะแพทย์-พยาบาล  โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร  ออกให้บริการ ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หลังจากพบว่ามีผู้สูงอายุ และเด็กป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ มารับบริการทางการแพทย์ มากถึง 1,000 คน   เนื่องจากมีภูมิต้านทานน้อย และสุขภาพอ่อนแอ  โอกาสจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ดังนั้นระยะนี้ขอให้ประชาชน หมั่นรักษาสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่ทหาร  หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2  ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลจากน้ำมูลไหลบ่าเข้าท่วม ในพื้นที่อำเภอพิมาย  

         

พันโท ยุทธศาสตร์    เศรษฐชัย  ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 103 ค่ายสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ได้นำกำลังทหาร จำนวน 20 นาย พร้อมรถ ยนต์ยกสูง FTS จำนวน 2 คัน เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่ ที่ 7 และ หมู่ 8  ในตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง ช่วยประชาชนขนย้ายข้าวของ  ภายในบ้านออกมาเก็บไว้บนที่สูง และนำรถยกสูง FTS  มาบริการรับส่งประชาชนเข้าออกภายหมู่บ้าน 

 ส่วน เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลพัฒนาที่  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ต่างเร่งสูบน้ำและเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  เนื่องจากพบว่ามีปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มระดับสูงขึ้น กว่าแนวกระสอบทรายชั้นล่างประมาณ   30 เซนติเมตร  ซึ่งอำเภอพิมาย จะได้รับผลกระทบจากน้ำในระดับน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคมนี้   

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุบลราชธานี  เร่งสอบหา ควานช้างที่ทำร้ายลูกช้าง มาดำเนินคดีตามกฎหมายภายหลังมีผู้ถ่ายคลิปเผยแพร่ สื่อออนไลน์          

พันตำรวจเอก จุมพล  สุวนาม  ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชาญชัย  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบบริเวณปากซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  หลังจากที่ถูกระบุว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุในคลิปวีดีโอ  ช้างล้มที่อุบล��าชธานี เมื่อวันที่ 25 ต.ค.56   ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพยานแวดล้อมที่เกิดเหตุพบว่า  ผู้ที่ถ่ายคลิปไว้คือนายวิสันต์   พลโกษฐ์  อายุ 32 ปี  ชาว จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ถ่ายวีดีโอคลิปเอาไว้   ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งออกตามหาตัวควานช้าง และลูกช้างที่อยู่ในคลิปมาดำเนินคดี    เนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ และกระทบต่อจิตใจผู้ที่เห็นภาพเป็นอย่างมาก.

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ ไปดูชาวบ้าน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ได้พลิกวิกฤติเป็นโอกาส                ใช้ภูมิปัญญา แบบดั้งเดิม ทำตะแกงจากผ้า และผ้า วางกำดักปลา ที่มาโต้กระแสน้ำ ที่ไหลออกทางท่อน้ำ สร้างรายได้อย่างงาม ครับ/ค่ะ

ที่ ฝายน้ำล้นบ้านโนนคร้อ  ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นฝายรองรับมวลน้ำจำนวนมาก จากลำคันฉู-อ่างเก็บน้ำห้วยทราย และลำน้ำสาขา จนเต็มฝาย ทำให้มีน้ำไหลล้น ที่ทางระบายน้ำ ทำให้นายคำปุ่น    บัวบาน ชาวบ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 11 และเพื่อนๆบ้าน ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่พ่อแม่ สั่งสอนให้ ด้วยการทำเครื่องดัดปลา แบบดั้งเดิม จากผ้าแพสีขาว และผ้าขะแยงสีฟ้า มาทำเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนาดความสูง-ความยาว ประมาณ 1 เมตรครึ่ง ถึง 2 เมตร มาวางดักปลา ที่น้ำจะไหลออกมาทางท่อระบายน้ำ จำนวน 8 ท่อ ซึ่งเป็นจุดที่มีปลาขาว-ปลาชิว-ปลาขาวตาโต-ปลาหมอ และปลาช้อน จะมาเล่นน้ำ-กระโดดโต้กระแสน้ำที่ไหลลงมา ตกลงไปในผ้าแพ และผ้าขะแยงสีฟ้า  จำนวนมาก จากนั้นเซียนปลา ก็จะใช้ตะแกงตักปลา ไปประกอบอาหาร หรือขายให้กับชาวบ้าน ที่จะมาแวะซื้อ ในราคา 30-40 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้อย่างงาม ในแต่ละวันคุณคำปุ่น     บัวบานนี้ จะหาปลาที่กระโดดเล่นน้ำได้มากถึงวันละ 20-50  กิโลกรัมเลยทีเดียว นับเป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งแบบดั้งเดิม ในการพลิกวิกฤติน้ำท่วม หรือจุดที่มีน้ำมากๆ เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ และสร้างอาหารตามธรรมชาติ แบบง่ายๆ แต่ก็สุดคุ้ม 

ตำรวจสุรินทร์เรียกสอบเครียดมือแชร์คลิปควาญช้าง หลังส่งผลต่อชื่อเสียงของจังหวัดที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในโลก

จากกรณีนายอนุวัฒน์  เสาทอง  อายุ 29  ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ 9 ตำบลบ้านจาน อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   เจ้าของ ร้านแอ๋ม ดีไซน์เวดดิ้งสุรินทร์ ได้มีการแชร์คลิปที่มีชื่อว่า "ซ้อมลูกช้าง!เหตุเดินไม่ไหว" ในโลกออนไลน์ และสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว เหตุการณ์ลูกช้างถูกชาย 2 คน ที่คาดว่าเป็นควาญช้าง ร่วมกันเตะพร้อมทั้งใช้ขอสับตามร่างกาย เนื่องจากลูกช้างไม่ยอมลุกขึ้นเดินตามคำสั่ง ซึ่งช้างพยายามลุกขึ้นมาแต่ก็ล้มลงไปหลายครั้ง เจ้าของทั้งเตะ และใช้ขอสับดึงหางจนช้างลุกเดินต่อไปได้ ทั้งนี้ หลังจากมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไป ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิมากมาย

ส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สภ.ศรีมหาโพธิ  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี    ได้รับแจ้ง  เหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต ทราบชื่อ นายสิทธิโชค  พรมบุตร  อายุ  35  ปี  เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณบ้านเลขที่ 171  หมู่ที่ 10  ตำบลท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี    จากการสอบสวนทราบว่า  มือปืนที่ยิงนายสิทธิโชค  คือ นายจิรภัทร   สายเสน  มือปืนก่อเหตุเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สาเหตุของการยิงครั้งนี้เกิดจากผู้ตายด่าทอตนเองขณะนั่งคุยกับเพื่อนที่บริเวณหน้าบ้าน   ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไปทำการสอบสวนที่ สภ.ศรีมหาโพธิ  พร้อมอาวุธปืนลูกซองที่ใช้ในการก่อเหตุ

คุยข่าว 10  โมง   เมื่อเริ่มสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น มีบรรดา พ่อค้า-แม่ค้า   นำว่าวหลากสีสันมาวางขาย ริมทางสีสันสะดุดตา สร้างรายได้เสริม 

หลังจากที่ภาคอีสานเริ่มสัมผัสกับอากาศที่เย็นลงในช่วงเช้า และมีลมพัดเหมาะกับการเล่นว่าว บรรดาแม่ค้าต่างเริ่มนำว่าวหลากสีสันออกมาแขวน วางจำหน่าย ริมถนนราชสีมา-ปักธงชัย   อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยว่าวที่นำมาว่างจำหน่ายนั้น ทำด้วยผ้าร่มหลากหลายสีสันหลายแบบ อาทิ ว่าวทหาร-ว่าวอีกา และว่าวแบ็ทแมน มีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ จำหน่ายราคาตัวละ 50 – 250  บาท   โดยผู้ขายเล่าว่า ว่าวทั้งหมดนำมาจากอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  เมื่อถึงฤดูหนาวชาวบ้านก็จะเร่งผลิตว่าว ออกมาจำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียงและในพื้นที่ภาคเหนือ  เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เนื่องจากหนึ่งปีจะมีฤดูหนาวเพียงครั้งเดียว   โดยในแต่ละวันจะขายได้เฉลี่ยวันละ 8 - 10 ตัว  จะวางขายจนถึงเดือนพฤศจิกายน

สถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรีลดลง ขณะที่อำเภอพิมายระดับน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้น ทุกภาคส่วนเร่งช่วยป้องกันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

สถานการณ์น้ำ  จังหวัดปราจีนบุรี  ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง กว่า  65  เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี   จะเหลือเพียงน้ำขังตามทุ่งซึ่งต้องใช้เวลา  ส่วนที่ อำเภอประจันตคาม ลดลงจากเมื่อวาน  3 เซนติเมตร  และยังคงมีน้ำท่วมเพียง  3 ตำบล  คือ ตำบลประจันตคาม  ตำบลบ้านหอย และตำบลเกาะลอย  เป็นลักษณะของน้ำท่วมทุ่ง   ขณะที่ ถนนสายหลักทางหลวงสาย 33  รถเล็กสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว  ส่วน ถนนทางหลวงหมายเลข  3078  เส้นทางระหว่าง อำเภอประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ   รถยนต์ทุกชนิดสามารถผ่านได้เช่นกัน 

ส่วน สถานการณ์น้ำท่วม  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นท่วมบ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทร  บริเวณตลาดสดพิมายเมืองใหม่ จำนวนกว่า  830 หลังคาเรือน   โดยประดับน้ำท่วมสูง กว่า 50 เซนติเมตร  ทำให้ รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกได้  ส่งผลทำให้ ประชาชน กว่า 2,600 คน ได้รับความเดือดร้อน   ส่วนทางด้าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  ยังคงติดตั้งพนังกันน้ำแบบชนิดติดตั้งเร็ว  ของกระทรวงอุตสาหกรรม  นำมาติดตั้งไว้  รอบนอก ของ ตัวอาคาร  และมีการวางแนวกระสอบทราย ด้านนอก  เนื่องจากพบว่ามีปริมาณน้ำ ในลำน้ำมูล  เพิ่มสูงขึ้น กว่าแนวกระสอบทรายชั้นล่างแล้ว  30 เซนติเมตร

 

 27-10-2556

clock ตุลาคม 27, 2556 18:49 by author Administrator

กองทัพภาคที่ 2 โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา

ที่ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ชาญชัย   ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปล่อยตัวในกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรำลึกถึงคุณประโยชน์ของสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนและประชาชนตลอดจนทั้งชมรมต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในสวนน้ำฯ โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 3.วิ่งฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนับพันคน.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร จังหวัดอุบลราชธานี สนธิกำลัง ระดมกวาดล้างและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ได้ผู้ต้องหา 2 คน ยาบ้า 4,000 เม็ด ไม้พะยูง 18 ท่อนซุกซ่อนในรถเก๋งดัดแปลงเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ทหารชุดที่ทำการทางยุทธวิธี กองกำลังสุรนารีเขมราฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขมราฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังระดมกวาดล้างและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ด้านอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผน “ยมนา 01” สามารถจับกุมนายไกรสร  บุญรุ่ง อายุ 24 ปี และนางจันทร์เพ็ญ สุวชัย อายุ 36 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 4,000 เม็ด โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า มีคนมาติดต่อให้มารับยาบ้าที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ด้านอำเภอเขมราฐ ให้นำไปส่งลูกค้าที่จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยค่าจ้างครั้งละ 3 หมื่นบาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเดิม ได้สกัดจับรถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน กข- 6503 ศรีสะเกษ ขนไม้พะยูง จำนวน 18 ท่อน/เหลี่ยม ยาว 2 เมตร โดยมีการดัดแปลงในตัวรถถอดเบาะนั่งออก เพื่อสะดวกในการซุกซ่อน และอำพรางเจ้าหน้าที่ แต่คนร้ายได้ทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.

คณะครูนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดยโสธร พร้อมไปกันจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีถวายความอาลัย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อตั้งโรงเรียน

บรรยากาศที่โรงเรียน สมเด็จพระญาณสังวร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาบ้านบกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร คณะครูนักเรียน ต่างพร้อมใจกันออกมาทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ก่อนดำเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  โดยคณะครูนักเรียน  ร่วมใจกันกล่าวคำถวายราชสดุดี และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 1 นาที เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อตั้งโรงเรียน.

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนหน้า อำเภอพิมาย ประชุมเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลมาสมทบในช่วง 2-3 วันนี้ ขณะที่กำลังทหารยังคงเร่งกรอกกระสอบทรายป้องกันน้ำที่จะไหลเข้ามาสมทบ

นายชยาวุธ  จันทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอพิมาย  เพื่อเตรียมรับมือปริมาณน้ำที่กำลังจะไหลเข้ามาสมทบยังพื้นที่อำเภอพิมาย ในช่วง 2-3 วันนี้ โดยมอบหมายให้ ทางอำเภอ เตรียมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับ ทางกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กว่า 30 นาย ยังคงเร่งกรอกกระสอบทราย จำนวน 2 พันใบ เพื่อเตรียมนำไปเสริมแนวกระสอบทรายเดิม ตามจุดต่างๆ ให้มีความสูงเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน้ำ ���ี่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ถนนสายปราจีน-ศรีมหาโพธิ  บริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เริ่มลดลงจนใกล้สู่ภาวะปกติ  กำลังพลจากกองพันทหารช่างราชบุรี ที่รับผิดชอบในการดูแลวางแนวป้องกันน้ำท่วมในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำกำลังพลยกแนวคันกั้นน้ำออกจากบริเวณผิวถนน  พร้อมปรับสภาพพื้นที่และคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กับโรงพยาบาล       

ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมี 3 อำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำมูลที่จะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผลกระทบแล้วในขณะนี้  ประกอบด้วย อำเภอชุมพลบุรี-ท่าตูมและอำเภอรัตนบุรี           ล่าสุดน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำมูลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่ 3 อำเภอแล้วหลายพันไร่ และยังมีบางหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำมูลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งทางจังหวัด ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.

กำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังจากด้านในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ขณะที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นลง ทำให้ตลาดจำหน่ายเสื้อกันหนาวมือสองเริ่มคึกคัก

 

กำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังจากด้านในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จนปริมาณน้ำที่ท่วมขังนั้น แห้งลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  อีกทั้งยังคงเร่งช่วยกันกรอกกระสอบทราย จำนวนกว่า 500 ใบ เพื่อเตรียมนำมาเสริมแนวกระสอบทราบ ที่กั้นอยู่รอบนอก อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ให้สูงขึ้นกว่าเดิม เป็น 80 เซนติเมตร เพื่อ เตรียมรับมือ ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลมาเพิ่มเติม ในช่วงสิ้นเดือนนี้

ขณะที่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวที่เริ่ม­สุกงอมเต็มท้องทุ่ง หลังจากสภาพอากาศในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ต้นหนาว และเริ่มมีอากาศหนาวเย็น สภาพอากาศดังกล่าว ทำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวเพราะไม่มั่นใจว่าจะเกิดฝนตกในพื้น­ที่เพาะปลูกหรือไม่ อีกทั้งเพื่อไม่ให้ข้าวที่อยู่ในท้องทุ่งต้องเสียหาย หากมีฝนตกลงมา.  

ส่วนบรรยากาศตลาดจำหน่ายเสื้อกันหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เริ่มคึกคัก โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสอง ที่จำหน่ายราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 35 บาท สูงสุดไม่เกินตัวละ 150 บาท เริ่มมีประชาชนออกมาหาซื้อ หลังจากสภาพอากาศหนาวปีนี้ มาเร็วกว่าปีที่ผ่านๆมา ในขณะที่แพทย์เตือนควรทำความสะอาดเสื้อผ้าเหล่านี้ให้ถูกวิธีก่อนนำมาสวมใส่

ปิดท้ายที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงบัง และตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมที่ผ่านมา ประกอบสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้ ส่งผลให้ชาวบ้านต้องนำสัตว์เลี้ยงออกข้างนอกในตอนกลางคืน พร้อมก่อกองไฟเพื่อให้สัตว์ได้คลายหนาวจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง. 26-10-2556

clock ตุลาคม 26, 2556 18:29 by author Administrator

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพให้กับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม นำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพให้กับกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม นำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิมาย โดยมีนายพ้อง  ชีวานันท์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายศรศักดิ์  แสนสมบัติ   อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพ พระราชทาน จำนวน 800 ถุง ไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำหรับสถานการณ์ น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมาย มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 6,551 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความ���สียหาย กว่า 67,670 ไร่ และกำลังอยู่ในระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม.  

ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่หอประชุมอำเภอชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวัลลภ  พลอยทับทิม ประธานที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นผู้แทนพระองค์  นำถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย  ทั้งนี้ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาการเจ็บป่วย.

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ    มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มอบหมายให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 500 ชุด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 22 อำเภอ 188 ตำบล 2,035 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 130,610 ครัวเรือน 599,102 คน มีผู้เสียชีวิต 13 ราย ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้คลี่คลายลงแล้ว.  

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่อำเภอบ้านสร้าง ยังคงท่วมสูงเนื่องจากน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้ช้า

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ที่อำเภอศรีมหาโพธิ ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่ที่ 8.73 เมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 27 เซนติเมตร ลดลงจากเมื่อวาน 2 เซนติเมตร สถานการณ์คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านทามและตำบลสัมพันธ์ แต่ไม่เต็มพื้นที่ ที่อำเภอศรีมโหสถ ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี อยู่ที่ 4.55 เมตร สูงเกินระดับวิกฤติ 35 เซนติเมตร ระดับน้ำลดลง 2 เซนติเมตร สถานการณ์คลี่คลายเพียงตำบลเดียว คือ ตำบลโคกไทย  ส่วนที่อำเภอบ้านสร้าง ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่ที่ 3.76 เมตร สูงเกินระดับวิกฤติ 76 เซนติเมตร ยังคงคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงช้าและลดลงต่อวันเล็กน้อยเพราะยังมีมวลน้ำตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างอย่างต่อเนื่อง และระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้ช้า

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่บริเวณตลาดสดพิมายเมืองใหม่ โครงการบ้านเอื้ออาทร และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย พบว่า ระดับน้ำยังคงทรงตัว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอพิมาย ยังคงเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเตรียมกระสอบทรายเพิ่มกว่า 3 พันใบ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

ด้านนาวาอากาศเอก ณรงค์  อินทชาติ ผู้บังคับการกองบิน 1 และคณะ นำเรือท้องแบนและรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไปให้ความช่วยเหลือในการสัญจรกับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านตะกุดขอน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ ต้องใช้เรือทองแบนและรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้นำถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น.  

ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์

ที่ฐานปฏิบัติการภูหลวง   บ้านด่านพัฒนา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์          พลโท ชาญชัย   ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 กองกำลังสุรนารี โดยมี พันเอก ทัศน์พล   สุพีสุนทร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลในสังกัดรอให้การต้อนรับ โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารสำเร็จรูปแก่เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วย.

ส่วนที่บริเวณหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลตรี ศักดา   เปรุนาวิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เป็นประธานในการกระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ให้กับทหารกองประจำการ สังกัดกองร้อยกองบังคับการ กองพลทหารราบที่ 3 และกองพันหน่วยขึ้นตรง  รุ่นปี 2554 ผลัดที่ 2 ซึ่งได้รับราชการครบตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และจะปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นี้  จำนวนทั้งสิ้น 6 กองร้อย รวม 489 นาย.

เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี  นำกำลังเข้าตรวจยึดรถยนต์กระบะสภาพเก่า พร้อมของกลางไม้พะยูง จำนวน 128 ท่อน/เหลี่ยม มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท

โดยเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสายว่ามีรถยนต์กระบะต้องสงสัยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดอยู่ใต้ต้นไผ่ริมฝั่งแม่น้ำโขงท่าห้วยดอนทม บ้านบุ่งเขียว เขตรอยต่ออำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ กับอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จึงนำกำลังไปตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบกลุ่มชายฉกรรจ์ จำนวน 5 คน กำลังขนไม้พะยูงออกจากรถลำลียงใส่เรือหางยาว เมื่อกลุ่มชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ ต่างวิ่งหนีขึ้นเรือยนต์หางยาวซึ่งติดเครื่องรออยู่ แล่นหลบหนีไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว จากการตรวจสอบพบไม้พะยูง จำนวน 128 ท่อน/เหลี่ยม มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถตรวจยึดไม้พะยูงได้เป็นจำนวนมาก พร้อมผู้ต้องหาอีกหลายคน แต่ก็ยังมีการลักลอบตัดเพื่อส่งข้ามไปขายยังประเทศที่ 3 เป็นประจำ โดยมีกลุ่มอิทธิพลทั้งในและนอกพื้นที่ คอยอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลัง.

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มอบหมายให้แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานระดับภาค ประจำปี 2556 ที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ชาญชัย   ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประกรรมการมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2556 ของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ โดยได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจนและมีความประพฤติเรียบร้อย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวทางมูลนิธิฯได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 นี้ ทางมูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน 1,849 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,324,100 บาท และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค จำนวน 116 รางวัล เป็นเงิน 568,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,892,100 บาท.

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ศรีสะเกษ ปะทะกองกำลังติดอาวุธที่มาคอยคุ้มกันการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตไทย ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 1 ราย ส่วนเจ้าหน้าที่ไทยปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ได้นำกำลังเข้าช่วยตรวจสอบพื้นที่บริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ น้ำตกวังใหญ่  เขตท้องที่ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเก หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ได้เกิดปะทะกับกองกำลังติดอาวุธที่มาคอยคุ้มกัน ขบวนการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในเขตไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้ยิงปะทะกันนานกว่า 10 นาที จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุประมาณ 35-40 ปี คาดเป็นชาวกัมพูชา จากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบพบไม้พะยูง ถูกตัดเป็นท่อนความยาว 1 เมตร 30 เซนติเมตร จำนวน 14 ท่อน เลื่อยมือ จำนวน 3 ปื้น ขวาน จำนวน 4 เล่ม ทั้งนี้ยังพบอาหาร และเครื่องดื่มชูกำลังที่มีอักษรเป็นภาษากัมพูชาอีกจำนวนหนึ่งด้วย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.โดนเอาว์ เพื่อดำเนินคดีต่อไป.  

พระภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีสรงน้ำหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ที่วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัด ได้นำคณะสงฆ์พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีสรงน้ำต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อแสดงถึงความเคารพและไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระประมุขของคณะสงฆ์ไทย ขณะที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ต่างแต่งกายด้วยชุดขาวดำ เพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ส่วนที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีสรงน้ำต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  เพื่อเป็นการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ท่ามกลางความโศกเศร้าของพุทธศาสนิกชน.

ชาวบ้านในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี สุดทน หลังน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานับเดือนส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น

จากการที่มีน้ำไหลเข้าท่วมนานนับเดือนในทุกพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี  ทำให้พื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น  โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลประจันตคาม  ตำบลบ้านหอย  และตำบลเกาะลอย  ของอำเภอประจันตคาม  ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม  หลังจากคันกั้นน้ำที่ตำบลวังดาลและประตูระบายน้ำตะกุดอ้อมแตก ส่งผลให้มวลน้ำเหนือประตูระบายน้ำไหลบ่าลงพื้นที่นานนับเดือนแล้ว  น้ำเริ่มเน่าเหม็นหนักขึ้น  ชาวบ้านไม่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภค  ส่วนที่อำเภอกบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่ยังคงมีน้ำอยู่เกินระดับกักเก็บและยังจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว พื้นที่ด้านท้ายตัวเขื่อนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  แต่ปริมาณน้ำที่ยังคงเกินระดับกักเก็บอยู่กว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่เหนือตัวเขื่อน โดยเฉพาะที่วัดหนองดุม ยังถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมกุฏิ มานานกว่า 2 สัปดาห์ พระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัด ต้องออกมาจำวัดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่ศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงอย่างเดียวของวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วม

ด้านกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ นำพนังกันน้ำแบบติดตั้งเร็ว ชนิดตระแกรงลวด สูง 1 เมตร มาติดตั้งไว้บริเวณริมลำน้ำจักราช เป็นระยะทางยาวกว่า 1,500 เมตร โดยนำพนังกันน้ำชนิดตระแกรงลวด มาวางริมฝั่งน้ำ แล้วนำทรายเทเข้าไปด้านในตระแกรงลวด ซึ่งมีผ้าตาข่ายอยู่ภายในตระแกรงลวด  สูงกว่า 1 เมตร เพื่อป้องกันปริมาณน้ำจากลำน้ำจักราช เอ่อล้นไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลพิมาย เนื่องจากเป็นแหล่งเศรษฐกิจอำเภอพิมาย.  

ครับ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเยียวยามอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย  

นายพินิจ   บุญวรรณ นายอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ได้ขึ้นบินสำรวจ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก ในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์-บ้านเขว้า-เนินสง่า และอำเภอเมือง พบว่า ปริมาณน้ำที่ยังคงเก็บกักในอ่างเก็บน้ำยังคงไหลลงมาสมทบ ตามเส้นทางน้ำไหลของน้ำอยู่  และไหลเข้าท่วมสูงในเขตตำบลส้มป่อย-กุดน้ำใส-บ้านขาม-หนองโดน-หนองบัวบาน และตำบลละหาน  มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมาก และพื้นที่การเกษตร มากกว่า 1 แสนไร่ เบื้องต้นได้ให้เร่งสำรวจยอดความเสียหาย เพื่อจะได้เสนอของบประมาณให้การช่วยเหลือต่อไป และหลังจากที่น้ำจากลำน้ำลำพระเพลิงไหลเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมปราสาทปรางค์พะโค โบราณสถาน อายุกว่า 900 ปี บ้านพะโค หมู่ที่ 11  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดเริ่มคลี่คลายลงแล้ว โดยระดับน้ำที่เคยท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร มานานกว่า  5 วัน เริ่มลดลง และมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ 70 80 เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในสัปดาห์หน้า

 ส่วนการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบภัย ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาววิชุลดา    พูนธเนศ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม ที่ถูกน้ำจากลำคันฉู-อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-ลำน้ำชีและอ่างเก็บนำโคกพะงาด มีปริมาณมากไหลบ่าเข้าท่วม ซึ่งนอกจากระดับน้ำท่วมจะทรงตัวอยู่ ผู้ประสบภัยยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้มีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นด้วย

 และที่วัดละลวด ตำบลละลวด อำเภอชำนิ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  นำถุงยังชีพไปมอบช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยสำหรับอำเภอชำนิ มีพื้นที่ประสบภัย รวม 6 ตำบล  46  หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,343 ครัวเรือน.25-10-2556

clock ตุลาคม 25, 2556 18:26 by author Administrator

พุทธศาสนิกชนและพระภิกษุสงฆ์  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมไว้อาลัยสรงน้ำพระศพ  พระรูป สมเด็จพระสังฆราช 

ที่ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ประธานฝ่ายสงฆ์-หัวหน้าส่วนราชการ-พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป  ต่างเดินทางร่วมไว้อาลัย ถวายน้ำสรงน้ำพระศพ หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ���รินายก ภายหลังทราบข่าวสิ้นพระชนม์จากแถลงการณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 9  เมื่อเวลา 19.30 นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมา  เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ท่ามกลางความโศกเศร้าของพุทธสนิกชน     

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ห้วงระหว่างวันที่ 16- 24 ตุลาคม 2556 ได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก

พลตำรวจโท ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมด้วย พลตำรวจตรี อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ ห้วงระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2556 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ รวมทั้งสิ้น 463 ราย ได้ผู้ต้องหารวม 472 คน ยึดยาบ้าของกลางได้ 5,472 เม็ด ยาไอซ์ 1.9 กรัม คดีกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด จับกุมผู้ต้องหาได้ 29 ราย ผู้ต้องหา 28 คน ของกลางได้แก่ วัตถุระเบิด 1 ลูก อาวุธชนิดต่าง ๆ 28 กระบอก จับกุมการพนันทั่วไป ได้ 15 ราย ผู้ต้องหา 44 คน จับกุมตามหมายจับคดีค้างเก่าจับกุมได้ 16 หมายและผลการจับกุมการลักลอบตัด/ขนไม้พะยูง โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 24 ราย ผู้ต้องหา 11 คน ของกลางไม้พะยูง 294 ท่อน/เหลี่ยม ตรวจยึดรถยนต์ 8 คัน รถจักรยานยนต์ 7 คัน

ส่วนที่ถนนสายบ้านประชาสามัคคี-บ้านนาไฮ  ตำบลหนองตม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยได้รุดเข้าตรวจสอบรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประสบอุบัติเหตุชนกับต้นไม้พังเสียหาย จากอุบัติในครั้งนี้  ส่งผลให้

พันตำรวจโท พงศ์ทัศน์  พิมพ์เรือง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ภูเขียวได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น สอบถามตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่ในรถตู้คันดังกล่าว เล่าว่า พันตำรวจโท พงศ์ทัศน์ และตำรวจ สภ.ภูเขียว รวมทั้งสิ้น 34 นาย เพิ่งเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยการควบคุมฝูงชนที่กรุงเทพมหานคร เมื่อมาถึงที่เกิดมีฝนตกทำให้ถนนลื่น ทำให้รถตู้เสียหลักชนกับต้นไม้ดังกล่าว.  

ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 บุกเข้าตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 33 ท่อน/เหลี่ยม ซุกซ่อนในไร่มัน เตรียมลำเลียงส่งนายทุน

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน   2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 สนธิกำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นครราชสีมา 6  ขนย้ายไม้พะยูงแปรรูปขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 30 50 เซนติเมตร ยาว 2 3 เมตร รวม 33 ท่อน ปริมาตร 1.99 ลบ.ม. มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ไปเก็บรักษาไว้ที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นครราชสีมา 6 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา หลังเข้าไปตรวจยึดได้ภายในไร่มันสำปะหลัง พื้นที่บ้านหินลับ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี  ซึ่งเป็นเขตแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี  สำหรับการตรวจยึดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบเพียงไม้พะยูงแปรรูปที่อยู่ในสภาพใส่รถเข็นจำนวน 14 คัน พร้อมลำเลียงออกจากพื้นที่ แต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมีสายแจ้งข่าวการบุกเข้าจับกุม จึงทำให้ไหวตัวทันพากันแยกย้ายหลบหนีไป ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานกระจายกำลังออกติดตามตัวกลุ่มผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป.

แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการดำเนินโครงการทันตกรรมเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์  

พลโท ชาญชัย   ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ พันเอก(หญิง)ดวงพร  พรสุขสว่าง ผู้อำนวยการกองทันตกรรมและทีมทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และทีมทันตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายวีรัฒน์โยธิน จังหวัดทหารบกสุรินทร์ ซึ่งออกให้บริการทันตกรรมแก่ทหารและประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาตามแนวชายแดน ตามโครงการ “ทันตกรรมเทิดพระเกียรติ 86 พรรษา” เพื่อสร้างรอยยิ้มตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมีกำลังทหาร ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและกัมพูชาทุกเพศ ทุกวัย มารอรับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนตามแนวชายแดนทั้งไทยและกัมพูชามีสภาวะช่องปากที่ดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยทหารในพื้นที่อีกด้วย.

ตำรวจกองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ่าหน้าที่ป่าไม้ บุกเข้าตรวจยึดไท้พะยูง ท่อนเตรียมถูกลำเลียงออกจากป่าจำนวนมาก ที่จังหวัดนครราชสีมา

พันตำรวจเอก สุทธิโรจน์ นพโพธิพงศ์  ผู้กำกับการ 3                                          กองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ว่า มีแก้งลักลอบตัดไม้พะยูง ลักลอบขึ้นไปตัดต้นพะยูง ขนาดใหญ่จำนวน 3 ต้น และใช้เวลาในช่วงกลางคืนทำการเลื่อย รวมทั้งลำเลียงไม้ ออกจากป่าเขตเขาสะเดา ซึ่งเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ จึงได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นม.10 (วะภูแก้ว) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ และเดินเท้า ไปตรวจสอบบนภูเขาสูง พบต้นพะยูง มีร่องรอยถูกตัดใหม่ รวมทั้งรอยรถยนต์ขึ้นมาทำการขนย้าย นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุ ยังพบไม้พะยูงท่อนขนาดใหญ่ ที่รอการขนย้าย วางอยู่จำนวนมาก สอบถามชาวบ้าน ที่มารับจ้างตัดต้นยูคาลิปตัส ใกล้จุดที่มีการลักลอบตัดไม้พะยูง เล่าว่า ในช่วงกลางคืน ได้ยินเสียงเลื่อยโซยนต์ทำงาน และมีรถบรรทุกวิ่งผ่าน แต่ไม่ได้สนใจ จนในช่วงรุ่งเช้า จึงไปดุพบต้นพะยูง 3 ต้นถูกตัด และบางส่วนมีการขนย้ายไปแล้ว เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการตรวจยึดไม้พะยูงทั้งหมด พร้อมทั้งจะได้ติดตามแก้งมอดไม้แก้งนี้ มาดำเนินคดีต่อไป.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดป้ายอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ซึ่งสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด ของอาคารหลังเดิม

นายเสริมศักดิ์  พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี อาคารที่ทำการเดิม ใช้มาตั้งแต่ปี 2535 มีสภาพคับแคบ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการแก่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2553 เพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2556 และได้ย้ายจากที่ทำการเดิมมาเปิดให้บริการสมาชิกอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา.  

รองนายกรัฐมนตรี  และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.  ตรวจสถานการณ์น้ำ จังหวัดนครราชสีมา

นายปลอดประสพ    สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี  และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง และ พบปะประชาชน ที่ ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับกล่าวถึง การบินตรวจสภาพน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะคองว่า อ่างเก็บน้ำลำตะคองยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีกถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำที่ไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลนครนครราชสีมาในครั้งนี้ เกิดจากน้ำอ่างเก็บน้ำท้ายเขื่อน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำซับประดู่ได้ไหลล้นปริลเวย์ ทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งในอนาคตรัฐบาลจะให้การสนับสนุนการขยายพื้นที่กักเก็บและระบายน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นจะร่วมวางแผนรับมวลน้ำจาก 4 แห่ง ได้แก่ น้ำจากลำเชียงไกร-ลำแชะ-ลำพระเพลิง และลำน้ำจักราช  ซึ่งจะไหลเข้าสู่อำเภอพิมายในอีก 2-3 วันนี้ เพื่อป้องกันปราสาทหินพิมาย-โรงเรียนและสถานที่ราชการ ให้พ้นจากน้ำท่วม  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระดำริให้มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายมนัส โนนุช กรรมการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เดินทางมาเยี่ยมและนำถุงยังชีพพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จำนวน 500 ชุด พระราชทานช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

ส่วนที่หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายมนัส โนนุช กรรมการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ห์ เดินทางมาเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” จำนวน 500 ชุด พระราชทานช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์และราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลคำน้ำแซบและตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ เช่นกัน.  

เจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจยึดไม้พะยูงที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนไม้พะยูงเข้ามาที่ท่าน้ำริมโขง เพื่อจะส่งขายยังประเทศเพื่อนบ้าน

โดยเจ้าหน้าที่ชุดที่ทำการทางยุทธวิธี กองกำลังสุรนารี อำเภอเขมราฐ สนธิกำลังกับชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ หลังได้รับแจ้งจากสายว่าจะมีการลักลอบขนไม้พะยูงเข้ามาที่ท่าน้ำริมโขงเพื่อจะนำส่งข้ามฝั่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งจุดตรวจบนถนนยุทธศาสตร์ สายเขมราฐ-โขงเจียม พบรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บต- 905 น่าน วิ่งมาด้วยความเร็วสูง เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเพื่อจะขอตรวจค้น แต่คนขับรถคันดังกล่าว กลับเร่งความเร็วแหกด่านหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามไปอย่างกระชั้นชิด จนรถคันดังกล่าวได้เสียหลักแฉลบลงข้างทางจากนั้นคนขับรถได้วิ่งหลบหนีเข้าป่า จากการตรวจสอบพบไม้พะยูง จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 0.40 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าประมาณ 8 หมื่นบาท จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.  

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านสร้าง ขณะที่ระดับน้ำท่วมที่อำเภอพิมาย ปริมาณน้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง

โดยสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรี ในเขตอำเภอกบินทร์บุรี-ประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่อำเภอบ้านสร้าง ระดับน้ำอยู่ที่ 3 เมตร 76 เซนติเมตร สูงเกินระดับวิกฤติ 0.76 . ระดับน้ำยังทรงตัวอีก  คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงช้าและลดลงต่อวันเล็กน้อย เพราะยังมีมวลน้ำตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลสู่อำเภอบ้านสร้างและไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้ช้า

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณตลาดสดพิมายเมืองใหม่-โครงการบ้านเอื้ออาทร สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอพิมาย ปริมาณน้ำ ได้ลดลงเฉลี่ย 5-7 เซนติเมตร แต่ก็ยังคงพบว่า มีบางแห่ง ที่ท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ขณะเดียวกันทางโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ้งสัมฤทธิ์อำเภอพิมาย ยังคงให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำ เปิดประตูเขื่อน จำนวน 6 บาน พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 ตัว ไว้บริเวณประตูเขื่อน เพื่อเร่งผลักดันน้ำ ภายในเขื่อนออก ทั้งนี้ยังมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล ยังคงได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า  1 สัปดาห์แล้ว

และจากการบินสำรวจปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากลำตะคอง และลำน้ำสาขา ของชุดปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปริมาณน้ำมีน้อยและทำให้น้ำที่ท่วมขังในชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 – สำโรงจันทร์-บุมะค่า-ท่าตะโก หลังหมู่บ้านวีไอพี รวมทั้งที่บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้คณะครู-นักเรียน ได้เข้าไปทำความสะอาด เพื่อเตรียมการเรียนการสอน หลังจากถูกน้ำท่วมก่อนหน้านี้.     

 

 24-10-2556

clock ตุลาคม 24, 2556 18:22 by author Administrator

สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

พลตรีนิรุทธ   เกตุสิริ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานช่วยเหลือพระภิกษุ และราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ของตำบลบะ  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 300 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร และผู้ประสบภัยชาวตำบลบะ เป็นล้นพ้น

คุยข่าว 10 โมง วันนี้ เราจะพาไปพบกับจิตรกรรมกำแพงวัด เทศน์ได้ ที่ จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญติดตามพร้อม ๆ กัน ค่ะ/ครับ

โดยกำแพงวัดที่ว่านี้เป็นกำแพงวัดพายัพอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา  ซึ่งวาดด้วยสีน้ำอะคริลิค วาดภาพจิตรกรรมบนกำแพงวัด กว่า 55  ช่อง ขนาดความกว้างกว่า 1 เมตร ภายใต้แนวคิดของ พระราชวิมลโมฬี เจ้าอาวาสวัดพายัพ ต้องการนำธรรมะถ่ายทอดผ่านจิตรกรรมกำแพงวัด โดยนำหลักธรรมคำสอนในการดำเนินชีวิต   38 มงคลชีวิต เป็นข้อความสั้น ๆ ถึง  3 ภาษา ทั้งภาษาบาลี-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมรับเออีซี โดยสีที่ใช้เป็นสีโทนเหลืองและโทนส้ม เป็นหลักผสมผสานกับสีอื่น  นอกจากนั้นยังมี ตัวการ์ตูนซุปเปอร์แมน และอิกคิวซัง มาเป็นตัวนำเสนออีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้อ่านเพื่อ เตือนสติในการดำเนินชีวิต  และเด็กๆ  ใกล้กับสถานศึกษา มีทั้งเด็กอนุบาล และมัธยมศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองผ่านไปได้มีโอกาสอ่านและนำหลักธรรมะคำสอน ไปเตือนสติในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัยยู่ในขณะนี้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้นายพร   อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร นายประสงค์   พิทูรกิจจา เลขาธิการ นายกองเอก วิลาศ   รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ และคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 1,000 ครัวเรือน จากนั้นเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จำนวน 1,500 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 2,500 ครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,331,275 บาท สำหรับสภาพปัญหาและความเสียหายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วงวันที่ 22-23 ตุลาคม ปริมาณน้ำภายในลำน้ำลำตะคอง จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพราะในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนินและอำเภอขามทะเลสอ เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีการระบายน้ำลงสู่ลำตะคอง ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ชุมชนมิตรภาพซอย 4 ชุมชนตะคองเก่า ชุมชนบุมะค่าและชุมชนสำโรงจันทร์ มีระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า 40 เซนติเมตร และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยทั้งสิ้น จำนวน 29 อำเภอ จาก 32 อำเภอ 217 ตำบล 1,175 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 65,033 ครัวเรือน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถูกน้ำจากลำน้ำมูล และลำน้ำสาขาไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร

พลเอก ไพบูลย์     คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยพลโท  ชาญชัย     ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ขำนวน 300 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว  ก่อนจะได้ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่วิทยาลัยการอาชีพพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้พูดคุยกับผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอพิมาย ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน และได้กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์    จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ฝากความเป็นห่วง-เป็นใยประชาชน มาถึงผู้ประสบภัยทุกคน พร้อมทั้ง ได้มอบหมาย ให้หน่วยงานทหาร สังกัดกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพล พร้อมเรือท้องแบน-รถยนต์ทหาร และรถครัวทหารเคลื่อนที่ เข้ามาดำเนินการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพิมาย ขณะนี้ ระดับน้ำ ยังคงทรงตัวเท่ากับเมื่อวาน มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนกักเก็บน้ำ อำเภอพิมายกว่า 153.40 ล้านลูกบาทเมตร โดยหน่วยงานราชการต่างๆ ในอำเภอพิมาย ได้เร่งลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายทั้งหมด เพื่อรายงานให้กับทางจังหวัดทราบต่อไป.

ประธานแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้การตรวจรักษาผู้ประสบภัย พื้นที่อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์      

                                  

นางเรวดี  ภู่ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางมามอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด  -เวชภัณฑ์ และน้ำดื่ม อีกจำนวน 200 ชุด  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย  จากมวลน้ำจำนวนมากที่เอ่อและไหลบ่าเข้าท่วมที่อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร  5  หมู่บ้าน  133 หลังคาเรือน             ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมกันนี้ได้นำหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  ให้การรักษาประชาชน ที่มีอาการเจ็บป่วยด้วย.

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) จังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการประชาชน ตรวจรักษาสุขภาพให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทย-กัมพูชา

ที่ บ้านโนนเปือย หมู่ 10 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ นายอำเภอกันทรลักษ์  นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) จังหวัดศรีสะเกษ   ออกให้บริหารประชาชน ที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับความสะดวกได้รับบริการตรวจรักษาโรค ให้คำปรึกษา-คำแนะนำในการป้องกันโรค ให้บริการทันตกรรม ถอนฟัน-ขูดหินปูน  ซึ่งก็มีประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ 11 หมู่บ้าน เดินทางมาขอรับการรักษา กับหน่วยแพทย์ พอ.สว.กันเป็นจำนวนมาก นางบุญยงค์ เท้าไม้สน อายุ 46 ปี  ผู้มารับบริการ กล่าวขอบคุณที่มีหน่วยเคลื่อนที่ ที่ออกมาให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงลงไร่ลงนา .

ญาติผู้เสียชีวิตชาวเกาหลีใต้ จากเหตุเครื่องบินสายการบินลาว แอร์ไลน์ ตกกลางลำน้ำโขง จำนวน 3 ศพ ได้นำศพจากเมืองปากเซ เข้ามาประกอบพิธีเผาศพ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำกระดูกกลับประเทศไปประกอบพิธีต่อไป

โดยญาติผู้เสียชีวิตชาวเกาหลีใต้ จากอุบัติเหตุเครื่องบินสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ ตกกลางลำแม่น้ำโขงเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้เคลื่อนย้ายศพชาวเกาหลีใต้ จำนวน 3 ศพ ประกอบด้วยนายคังพิน ลี - นายฮง จิก ลี และนายเจสัน ลี  จากเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาประกอบพิธีฌาปนกิจศพที่วัดแจ้ง วัดพลแพน และวัดศรีประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธา���ี เพื่อที่ญาติจะได้นำกระดูกของผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คน กลับประเทศ ไปประกอบพิธีทางศาสนาและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตต่อไป ซึ่งทั้งสามรายได้เดินทางเข้ามายังแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่าน โดยได้ประกอบอาชีพปลูกกาแฟ ด้วยการตั้งบริษัทหัวซังกาแฟ ที่เมืองปากซ่อง แขวงจำปาสัก .

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ ในอำเภอชุมพวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ขณะที่พสกนิกรในหลายจังหวัด ยังคงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง

นางราตรี    บัวประดิษฐ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้มอบบ้าน ให้กับนายทองสุข  แก้วเขียว   อายุ 62 ปี     บ้านโนนยอ  ตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  ตามโครงการ “ มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี “  อุปนายิกาสภากาชาดไทย  ที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัด ได้คัดเลือกผู้ยากไร้-มีฐานะยากจน อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 แสน 5 หมื่นบาท ดำเนินการก่อสร้างให้ เพื่อให้มีบ้านพักเป็นของตนเอง และร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  5 ธันวามหาราชที่จะถึงนี้  

ด้านพันตำรวจเอก  ฉัตรชัย ทรัพย์สุจริต ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรปรางกู่ อำเภอปางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด และครอบครัว ร่วมปลูกต้นยางนา -พะยูง -ลำดวน และต้นชะมวง จำนวน 500 ต้น รอบ สภ.ปรางกู่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

และที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่   51   สำนักพัฒนาการภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  จังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการทหารสังกัด นพค.51-ครอบครัว และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้บริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ที่จะถึงนี้.               

คุยข่าว 10 โมง  จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมใจกัน จัดพิธีเทศน์แบบประเพณีโบราณ บนธรรมมาสน์สิงห์เทินบุษบก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ 5

สำหรับการเทศน์แบบโบราณในครั้งนี้  เป็นการเทศน์ทำนอง อีสานโบราณกัณฑ์ปฐมสมโพธิกถา   จัดขึ้นที่  วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์   ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมี รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน และเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล  เป็นผู้เทศน์เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ได้จารึกด้วยอักษรธรรมลงบนใบลาน   ด้วยทำนองเทศน์อีสานโบราณที่หาฟังได้ยาก   และนั่งเทศน์บนธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก  ซึ่งเป็นธรรมาสน์เดียวที่มีความแตกต่างกับธรรมาสน์อื่นในประเทศไทย  สร้างขึ้นโดยช่างพื้นเมืองชาวชีทวนกับ ช่างญวนระหว่างปี พ.ศ.2468-2470  สร้างด้วยอิฐถือปูน เป็นรูปสิงห์ยืนเทินปราสาท   โดยยอดปราสาทเป็นทรงมณฑปทำเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันลงมา ประดับตกแต่งลายปูนปั้น และลายเขียนสีแบบศิลปะญวนทั้งหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ 5

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี   มอบทุนการศึกษา แก่ครอบครัวเด็กพิเศษ ที่ จังหวัดยโสธร

 

นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์  ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  จำนวน 105 ทุน  รวมเป็นเงิน525,000 บาท ของเด็กเล่น และรถเข็น  แก่ครอบครัวเด็กยากจน คนพิการ    เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพการศึกษา สำหรับเด็กที่มีครอบครัวมีฐานะยากจน  และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คุยข่าว 10 โมงเช้าวันนี้ พบคุณยาย อายุ 83 ปี สายตามองไม่เห็น ถูกลูกหลานทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ในสภาพบ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่กันลมกันฝนไม่ได้   พื้นบ้านกระดานผุพัง อาศัยเงินคนชรา 800 บาท ซื้อข้าวสารเลี้ยงชีพ มีชายพิการ ต้องอาศัยเพิงที่พัก ที่เพื่อนบ้านจัดสร้างให้ วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ ครับ/ค่ะ.

คุณยายยืน     ทองกุล อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 10 บ้านแก่งกอก ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี คุณยายอยู่ตามลำพังในบ้าน ที่นำไม้ไผ่มาทำเป็นฝาบ้านมีช่องลมผ่านกันฝนกันลมไม่ได้ หลังคามุงด้วยสังกะสี ภายในบ้านมีเครื่องใช้เก่าๆที่หมดสภาพการใช้งาน มีที่นอนและหมอนสภาพเก่า บ้านคุณยายตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านแก้งกอก คุณยายถูกลูกๆที่มีอยู่ 2 คน ทิ้งให้อยู่เพียงลำพังมานานนับ 10 ปี ด้วยวัย 83 ปี ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าความดันสูง ขณะที่สายตาเป็นต้อกระจกมองไม่เห็น ฟันด้านหน้าเป็นเนื้องอกดันออกมานอกริมฝีปาก ทำให้คุณยายรับประทานอาหารได้ยากลำบาก ต้องทนทุกข์กับสภาพความเจ็บป่วยและความเป็นอยู่ที่ลำเข็ญ ขาดการดูแลจากลูกหลาน เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท นำมาซื้อข้าวสาร-อาหารแห้งไว้รับประทานตลอดทั้งเดือน ด้านนายสมบูรณ์ โพธิพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านแก่งกอก เล่าว่า คุณยายยืนมีลูก 2 คน แต่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง เวลาเจ็บป่วยชาวบ้านช่วยกันดูแล แต่อยากให้ชีวิตบั้นปลายคุณยาย มีคุณภาพที่ด��� มีบ้านเรือนที่กันแดดกันฝนกันลมได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป เคยทำเรื่องของความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือลงมา

อีกรายนายเฉลิม    ฤทธิ์จรูญ        ซึ่งพิการขาตั้งแต่เอว ไปจนถึงบริเวณเท้า  ไม่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้ อาศัยพักอยู่ในเพิงที่พักเก่าๆ ที่เพื่อนบ้านสงสาร จัดสร้างให้ รวมทั้งนำอาหาร-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มามอบให้ตามอัตภาพ  มีเพียงเงินผู้พิการรายเดือนๆละ 500 บาท สำหรับซื้อยา มารับประทาน ในยามเจ็บไข่ได้ป่วยเท่านั้น  นายเฉลิม เล่าว่า เคยไปทำงานรับจ้างซ่อมรถ ขณะที่ซ่อมรถให้กับลูกค้า ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้ถูกตัวถังรถทับเข้า จากนั้นก็ได้มารักษาตัวที่ บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 6 แต่แขขา กลับไม่มีแรงเล็กลีบลงจนไม่สามารถใช้การได้   ทุกๆวัน ก็จะมีชาวบ้าน สงสารนำอาหารมามอบให้กินประทังชีวิต   จึงอยากให้แพทย์ผู้เชียวชาญ หรือผู้มีจิตอันเป็นกุศล ช่วยเหลือนำตัวไปรักษาให้หายเป็นปกติเหมือนเดิม ครับ/ค่ะ.                       

เจ้าหน้าที่ป่าไม้-เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกำลังทหาร ได้สนธิกำลังจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง เตรียมส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ได้ผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวนมาก 

พันตำรวจเอก สมพาน  มุทาพร หัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ร้อบยเอก.ธนาคม เลื่อนทอง หัวหน้าชุดที่ทำการทางยุทธวิธี กองกำลังสุรนารี(ทก.ยว.กก.สุรนารี)-ทหารพรานกองร้อยที่ 2601 และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย สนธิกำลังออกตรวจที่บริเวณด้านทิศใต้ บ้านคำบาก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก พบรถยนต์กระบะ ทะเบียน บบ 4937และรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฒญ-3320 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่โดยมีกลุ่มชายฉกรรจ์ 8 คน ช่วยกันยกไม้พะยูง จำนวน 41 ท่อนเลี่ยม ขึ้นกระบะท้าย เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด ไดวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้  เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการตรวจยึดและนำไม้ของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยข่า ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป   

อีกราย นายจันทร์รุ่ง   เพ็งบุญโสม ชาวตำบลหันทราย  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก  จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไพร,  สภ.โดนเอาว์-กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 23 และกำลังทหารกองพันทหารราบที่ 13 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จับกุมตัวได้  ขณะขับรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ  หมายเลขทะเบียน บบ 7349 ศรีสะเกษ  บรรทุกไม้พะยูงท่อนจำนวน 50 ท่อน  ปริมาตร 1.39 ลูกบาตรเมตร  ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ มีนายทุนจ้างให้ขับรถนำไม้พะยูงไปส่ง ลงเรือที่เขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งออกไปถึงต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงควบคุมตัว พร้อมของกลาง ส่งไปดำเนินคดีต่อไป.  

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี   ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง  ส่วนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำมูลยังคงเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง  

ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไม่มีฝนตกลงมาในระยะนี้ ได้ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังสูงในเขตอำเภอกบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิ์ และบ้านสร้าง ลดลงอย่างต่อเนื่อง  ยังเหลืออยู่เพียงเขตอำเภอประจันตคาม  3 ตำบล ประกอบด้วยตำบลประจันตคาม - บ้านหอย  และตำบลเกาะลอย  ส่วนโรงพยาบาลประจันตคาม ยังคงใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว  ให้บริการผู้เจ็บป่วย  เนื่องจากบริเวณโรงพยาบาล ยังมีนาท่วมขังอยู่ ถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 33 รถยนต์ทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว คงเหลือถนนทางหลวงหมายเลข 3078 เส้นทางระหว่าง อำเภอประจันตคามศรีมหาโพธิ รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้   สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย   7   อำเภอ   64   ตำบล  616 หมู่บ้าน 4  เทศบาลตำบล 37 ชุมชน  -  ประชาชนได้รับผลกระทบ จานวน 53,114 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 218,649 ไร่ และมีเสียชีวิต รวม  16 ราย

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเฉลิอมพระเกียรติ  ยังคงมีมวลน้ำจากลุ่มน้ำลำตะคอง และลุ่มน้ำมูลตอนบน  ได้ไหลมาบรรจบกันที่บ้านมะดัน  ตำบลท่าช้าง ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมไร่นาและบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ติดกับลำน้ำกว่า  1,000 ครัวเรือน ขณะเดียวกันกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราดยังได้กัดเซาะฐาน และเสาสะพานมูลมะดันรัฐซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กับ อำเภอโนนสูง  จนทำให้สะพานดังกล่าวยุบตัวลง ราวสะพานแตกหัก พื้นสะพานแยกออก เจ้าหน้าที่ได้นำป้ายมาติดเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ขณะที่ บขส.-หมู่บ้านโครงการเอื้ออาทร และชุมชนตลาดสดเมืองใหม่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำได้ลดลงเฉลี่ย 4-5 เซนติเมตร  ส่วนภายในตัวอุทยานแห่งชาติพิมาย เจ้าหน้าที่ ได้สูบน้ำออกจากด้านในจนแห้งหมดแล้ว 

และที่ชุ���ชนบุมะค่า มิตรภาพซอย 4-ชุมชนสำโรงจันทร์ ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ที่ 70 เซนติเมตร และท่วมขังผิวจราจร โดยมีรถบรรทุกของกองพันทหารราบ มทฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี  จำนวน 2  กองร้อย คอยให้การช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งนำเครื่องตรวจวัดกระแสไฟฟ้า จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม มาตรวจวัดป้องกันระแสไฟฟ้ารั้วในจุดที่ถูกท่วมด้วย.

พบลูกช้างเพศผู้ อายุประมาณ 8 เดือน  ตายลอยน้ำอยู่บริเวณแก่งผักหนามล้อม เขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐาน เกิดจากการเดินตามแม่ช้างและพลัดตกลงไปในแก่งหิน

นายจิระนิติ  เชิงสะอาด  หัวหน้าเขตจัดการที่ 3 หน่วยพิทักษ์อุทยานที่ เขาใหญ่  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  หมู่ที่  ตำบลสัมพันตา  อำเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาดี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาดี ได้รุดเข้าไป ตรวจสอบซากลูกช้างลอยอยู่ที่แก่งผักหนามล้อม หลังจากได้รับแจ้งนักล่องแก่ง ว่า มีลูกช้างตายลอยอืดอยู่  จากการตรวจสอบ พบว่า  ลูกช้างเพศผู้ อายุประมาณ 8 เดือน  และที่บริเวณขาขวาหลัง มีบาดแผลฉีกขาด  คาดว่า น่าจะตายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  ส่วนบาดแผลที่บริเวณขาหลัง อาจเกิดจากลูกช้าง ได้เดินพลัดตกลงในแง่หิน  จนทำให้เกิดบาดแผล  ส่วนสาเหตุที่ช้างเสียชีวิตในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ สันนิษฐานว่า   ลูกช้างน่าจะได้เดินตามแม่ช้าง เข้าไปที่บริเวณต้นน้ำตกแก่งหินเพิง และได้เกิดเสียหลักขาพลัดตกลงไปในแง่หิน และถูกน้ำป่าจากเขาใหญ่พัดลงมาด้านล่างจนตายดังกล่าว  .

 

                                                     23-10-2556

clock ตุลาคม 23, 2556 18:18 by author Administrator

มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นำถุงยังชีพจากกองทัพบกร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ไปมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่ศาลากลางบ้าน บ้านกอก ตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา    พลตรี วุฒิ (วุด)  แสงจักร  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี นำถุงยังชีพจากกองทัพบกร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 160 ถุง แยกเป็นผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านกอก จำนวน 110 ถุง ที่สาธารณสุขอำเภอพิมาย จำนวน 30 ถุง และที่บ้านดงใหญ่ อำเภอพิมาย จำนวน 20 ถุง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น.  

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  แม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี รวมทั้งน้ำในทุ่งบางพลวงเริ่มลดลงอย่างช้าๆ วันละ 1-2 เซนติเมตร

โดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  แม้ว่าจะไม่มีฝนตกในพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี รวมทั้งน้ำในทุ่งบางพลวงเริ่มลดลงอย่างช้า ๆ เฉลี่ยวันละ 1-2  เซนติเมตร  เนื่องจากในทุ่งบางพลวงมีมวลน้ำที่เข้าท่วมกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตร  ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่สามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สะดวก  จึงทำให้นาข้าวนทุ่งบางพลวง  กลายเป็นทะเลสาบน้ำจืด  ส่วนถนนสายหลักที่ถูกน้ำท่วมขังเมื่อน้ำได้ลดปริมาณลงบางส่วนพบร่องรอยความชำรุดเสียหาย ถนนเป็นหลุมบ่อจำนวนมาก  โดยเฉพาะถนนสายประจันตคาม  ที่เป็นถนนสายเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอประจันตคาม  ยังถูกน้ำท่วมผิวการจราจร   ส่วนถนนสายบ้านสร้าง-บางขนาก  ตั้งแต่ตำบลบางยางไปยังตำบลบางแตนมีน้ำท่วมสูง จากการที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดลงอย่างช้าๆ ยังคงทำให้บ้านเรือนราษฎร รวมถึงวัดต่างๆ ที่อยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมตลอดลำน้ำ   

ขณะที่นายชยาวุธ  จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย การค้าภายในจังหวัด เข้าทำการตรวจสอบโกดังคลังสินค้ากลางข้าว บริษัท แสงอยุธยา จำกัด หลังที่ 1 ซึ่งเป็นโกดังที่องค์การคลังสินค้าจังหวัดนครราชสีมา ใช้เก็บข้าวเปลือกนาปีในโครงการรับจำนำข้าวของจังหวัด ประจำฤดูกาลผลิตที่ 2555/2556 หลังจากถูกมวลน้ำจากลุ่มน้ำลำพระเพลิงหลากเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมาและเพิ่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยโกดังดังกล่าวเก็บข้าวเปลือกนาปี บรรจุใส่กระสอบทั้งหมดรวม 121,721 กระสอบ จัดวางเรียงกันเป็นชั้นสูง 30 ชั้น เบื้องต้นพบว่ากระสอบข้าวสารตั้งแต่ชั้นแรกไปจนถึงชั้นที่ 5 ถูกน้ำท่วมแช่ในอยู่เป็นเวลานานกว่า 5 วัน บางช่วงน้ำท่วมถึงชั้นที่ 7  ส่งผลให้มีกลิ่นเน่าเหม็นของข้าวเปลือกฟุ้งเต็มโกดัง ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้เจ้าของโกดังเร่งทำความสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับข้าวที่เหลือเพิ่มเติม.

เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดใส่บ้านพักผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า  คนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้  น่าจะมาจากเรื่องการออกปราบปรามขบวนการไม้พะยูง และเรื่องรื้อถอนรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นทีอุทยานแห่งชาติ

ร้อยตำรวจเอก พนขัณฑ์  รัตนเนตร  ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี  ได้รับแจ้งจากว่า  มีเหตุคนร้ายระเบิดเข้าใส่บ้านพักผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพราหมณ์  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี   จึงเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ  พบบ้านพักหลังดังกล่าวเป็นบ้านพักของทางราชการ  แบบชั้นเดียว  และข้างบ้านเป็นที่จอดรถยนต์  พบว่ารถยนต์เก๋ง ทะเบียนป้ายแดง ก-1416  ปราจีนบุรี ถูกแรงระเบิดกระจกหลังแตก  ด้านคนขับกระจกประตูเป็นรอยร้าวทั้งสองบาน  ตามตัวถังรถถูกแรงระเบิดเป็นรู  ยางหลังแตก  บ้านพักข้างที่จอดรถถูกแรงระเบิดกระจกแตก    หลังคาบ้านเป็นรู  ห่างจากท้ายรถประมาณ เมตรพบหลุมที่ถูกระเบิดเป็นหลุมกว้าง  40  เซนติเมตร ลึก  18 เซนติเมตร พบกระเดื่องระเบิดชนิดขว้าง  อัน จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวน  นายสังวาลย์  แสงสวัสดิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ฝ่ายปราบปราม  ทราบว่า  เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้พาผู้ใต้บังคับบัญชาออกไปรับประทานอาหารที่อำเภอกบินทร์บุรี   จนกระทั่งเวลาประมาณ  24.00 น.  จึงได้เดินทางกลับเข้าบ้านพัก   หลังจากเข้านอนได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงระเบิด  เมื่อตรวจดูก็พบว่ารถถูกปาระเบิดจึงแจ้งเจ้าหน้าที่    เบื้องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนต่อไป.  

ทหารสังกัดกองกำลังสุรนารี สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุม 3 ผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้า จำนวน 2,000 เม็ด สารภาพรับจ้างขนยาบ้าไปส่งให้กับเครือข่ายที่จังหวัดอุบลราชธานี

โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในฝั่งไทย จึงได้สนธิกำลังตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดที่บริเวณหน้าที่ทำการย่อยกองกำลังสุรนารี ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บนถนนสายเขมราฐ-โขงเจียม พบนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ขี่รถจักรยานยนต์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ผ่านมา ท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นแต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่า นายชัยวัฒน์ สุขปรุง ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าได้ว่าจ้างให้ขับรถจักรยานยนต์ นำหน้า สำรวจเส้นทาง คอยโทรศัพท์แจ้งเกี่ยวกับการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่เป็นระยะ ต่อมามีรถยนต์เก๋ง หมายเลขทะเบียน กธ 9128 อุบลราชธานี ขับผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้น พบนายอภิวัฒน์ วันนา อายุ 34 ปี เป็นคนขับและนายทองสุข สุขปรุง อายุ 36 ปี นั่งคู่มาด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาได้โยนยาบ้าทิ้งข้างทาง เจ้าหน้าที่ได้เก็บมาตรวจสอบพบเป็นยาบ้า จำนวน 2,000 เม็ด จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากชาวลาว แล้วจะไปส่งให้กับเครือข่ายที่บ้านหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 2 หมื่นบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556

ที่ศาลาวงกลม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ชาญชัย   ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำกำลังพลหน่วยขึ้นตรง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556    ขณะที่พันเอก ชัชจารุกิตติ์  กอทอง รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดชัยภูมิ นำกำลังพลพร้อมข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ด้านนายธงชัย  ลืออดุลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ส่วนที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้านนายพรศักดิ์ เจียรนัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย    ทางด้านนายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งด้วย ส่วนนายประวัติ  ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการ ถวายเครื่องราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณีย์กิจ บังเกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ปิดท้ายที่นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนางรอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 22 อำเภอ จากทั้งหมด 23 อำเภอ 119 ตำบล 1,065 หมู่บ้าน ซึ่งในพื้นที่อำเภอนางรอง  มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน 1,432 ครัวเรือน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวนทั้งสิ้น 9,492 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 28,020 ไร่.

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ยังคงท่วมสูงอยู่ โดยเฉพาะที่อำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมโหสถ ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่

ที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ยังมีน้ำท่วมตามทุ่งนาและยังมีตำบลที่ยังคงน้ำท่วมอยู่ 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านทามและตำบลสัมพันธ์  ระดับน้ำสูงเกินระดับวิกฤติ 0.43 เมตร ลดลงจากเพียง  1 เซนติเมตร ถนนเส้นอำเภอเมืองอำเภอประจันตคาม ยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร ที่อำเภอศรีมโหสถ ระดับน้ำอยู่ที่ 4.69 เมตร สูงเกินระดับวิกฤติ 0.49 เมตร ระดับน้ำลดลง 2 เซนติเมตร อำเภอบ้านสร้าง ระดับน้ำอยู่ที่ 3.80 เมตร สูงเกินระดับวิกฤติ 0.80 เมตร คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงเล็กน้อย เพราะยังมีมวลน้ำตอนบนจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่กำลังไหลสู่อำเภอบ้านสร้าง ส่วนที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ที่ตั้งส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วยโรงเรียนปราจีนกัลยาณี  โรงเรียนราษฎรอำรุง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ศาลจังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ถูกน้ำท่วมประมาณ 30  เซนติเมตร ต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนต่อไปอีก

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำ ในลำน้ำจักราชและลำน้ำมูล ยังคงไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอพิมาย อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำได้ไหลเข้าท่วม ถนนเส้นทางเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย โครงการบ้านเอื้ออาทรอำเภอพิมาย จำนวน 800 หลัง                 โรงงานทำกระเป๋า สำนักงานขนส่งผู้โดยสารพิมาย  ตู้ยามตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิมาย และ อาคารบ้านเรือนประชาชน ในตลาดสดพิมายเมืองใหม่   ปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า 40 เซนติเมตร บางแห่ง ท่วมสูงกว่า 1 เมตร

กรมทหารราบที่ 6 พร้อมชมรมแม่บ้าน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 ได้รถนำครัวสนามออกทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

                          

ที่ศูนย์อพยพเกตุแก้ว เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 ได้นำกำลังพลจำนวน 100 นาย พร้อมนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งได้รถครัวสนามทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนสุข  ชุมชนคูยางและชุมชนเกตุแก้ว โดยชมรมแม่บ้าน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 ได้ปรุงอาหารจำนวน  500 กล่อง พร้อมนำน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด  ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนที่ระดับน้ำที่ยังไม่ลดไม่สามารถออกมารับอาหารได้ เนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณน้ำท่วมสูง

ด้านร้อยเอกกฤติเดช  นุ่มเหมือน รักษาราชการนายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่  103  กองพันทหาราบที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี นำกำลังรวม 31 นาย พร้อมรถบรรทุก 4 คัน เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา หลังจากน้ำในลำน้ำมูล ได้เอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านสูงกว่า 1 เมตร โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ ต้องอพยไปพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้ให้ แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ยอมทิ้งบ้านเรือนและยังคงอาศัยอยู่บนชั้น 2 ของตัวบ้าน ทางกำลังทหารต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ลุยน้ำนำข้าวกล่อง น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้าน.  

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ยังคงวิกฤต น้ำเขื่อนหลักทะลักท่วม 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 936 ครัวเรือน

ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกชมรมนักธุรกิจจังหวัดนครราชสีมา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปากช่อง ได้นำอาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม จำนวน 500  ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จากนั้นนายวินัย บัวปะดิษฐ์ ได้นั่งรถสะเทินน้ำสะเทินบก ออกตรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย  ทั้งนี้อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรวม 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 936 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายกว่า 5,000 ไร่

ส่วนปริมาณน้ำจากลำน้ำลำพระเพลิงยังคงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำแล้วกว่า 400 หลังคาเรือน ระดับน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ไปจนถึง 1 เมตร พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า 1,400 ไร่  และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้น เนื่องจากมีมวลน้ำที่ล้นออกจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงในช่วงที่พายุนารีส่งอิทธิพลทำให้ฝนตกติดต่อกันก่อนหน้านี้ ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่อง.22-10-2556

clock ตุลาคม 22, 2556 18:15 by author Administrator

รายงานสดแห้ง

สถานการณ์น้ำท่วม ที่ จ.นครราชสีมา 19.00 น.22 ต.ค.56

ซ้อนชื่อ พิชญพล      แผ้วพลสง รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณครับ    สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงทรงตัว และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากน้ำเหนือไหลมาสมทบ ทำให้ทหารสังกัดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2 กองทัพภาคที่ 2 ได้เข้าไปทำการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณไปอยู่ในที่สูง  ป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิด เหมือนกับอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปี 2553 

เทป    โดยกำลังทหารจากกองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นำโดยพลตรี วิชัย     แชจอหอ ผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2 สั่งการให้พันโท สามภพ    ประมาณพล นายทหารยุทธการ กองพลพัฒนาที่ 2  ได้นำกำลังทหาร พร้อมเรือท้องแบน รถ เอฟที เอส  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในอำเภอพิมาย ที่ถูกน้ำจากลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช และน้ำจากเขื่อนพิมมาย ที่มีปริมาณมาก ไหลผ่านประตูระบายน้ำ ไหลเข้าท่วม ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินมีค้าในเขตตลาด-สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพิมาย และบ้านพัก โครงการบ้านเอื้ออาทร  กว่า 800 หลังคาเรือน ตลอดจนขนย้ายวัตถุโบราณลำค้า ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำมูล ที่กำลังทหาร ในสังกัดกองพลพัฒนาที่ 2 ได้มีการวางแนวกระสอบทรายป้องกันไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นไปอยู่ในที่สูง ของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายทิ่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี เมื่อปี 2553   ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เขตอำเภอพิมาย และพื้นที่อำเภอรอบนอกของจังหวัดนครราชสีมา ก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  พลโท  ชาญชัย      ภู่ทอง   แม่ทัพภาคที่  2   เป็นผู้แทนพลเอก ประยุทธ์      จันทร์โอชา  ผู้บัญชาการทหารบก ได้นำถุงยังชีพ เข้าไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบก ที่มีต่อประชาชนในทุกพื้นที่ ที่ถูกน้ำท่วมในขณะนี้ รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย บรรเทาเบาบางลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

ซ้อนชื่อ    2 คน 1. (เดียวโทรบอก นะน้องใหม่)  ประชาชน ชาวอำเภ���พิมาย  จ.นครราชสีมา        

                            2.พลโท ชาญชัย      ภู่ทอง    แม่ทัพภาคที่ 2

                                ด้านนายประกาญจน์      วงศ์พุฒิ (วงพุด)  ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วยคณะ ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกถุงยังชีพจำนวน 1000 ชุด และน้ำดื่ม สำหรับออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งรับผลกระทบจากน้ำแม่น้ำมูลไหลเอ่อล้นเข้าท่วม ส่งผลให้ราษฏรที่อาศัยอยู่ริมน้ำได้รับความเดือดร้อน ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ บ้านหนองตาคง หมู่ 8  ภายในหมู่บ้านวรการ  สภาพน้ำท่วมได้ลดลงแล้วจะมีเหลือเพียงบริเวณที่ราบลุ่ม ที่ยังมีน้ำท่วมขังบนถนนภายในแต่ละซอย ซึ่งก็มีชาวบ้านต่างเก็บกระสอบทรายสำหรับกั้นน้ำออกเพื่อทำความสะอาด   และนำป้ายทะเบียนรถที่ถูกน้ำพัดออกมาแขวนไว้หาเจ้าของ  เช่นเดียวกับทางเข้าวัดบ้านหนองตาคง ทางเข้ายังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 50  เซนติเมตร ซึ่งชาวบ้านได้ใช้เส้นทางเข้าออกอีกด้านที่น้ำไม่ท่วม ส่วนที่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้านจามจุรี  ระดับน้ำทางเข้าออกหมู่บ้านได้ลดลงเหลือประมาณ 20 เซนติเมตร แต่ภายในหมู่บ้านทุกซอยยังมีน้ำท่วมขังทุกซอยระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร โดยแต่ละบ้านต่างขนย้ายข้าวของ ประเภทที่นอน และสิ่งของชำรุดออกมาทิ้ง  นอกจากนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบนอกก็ต่างเร่งทำความสะอาดร้านค้าและเก็บกวาดทำความสะอาด  โดยมีกำลังทหารกองพันทหารราบที่ 21    มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ได้ช่วยนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ คอยอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยในการเดินทางเข้าออก และขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ถูกขนย้ายมาอยู่บริเวณด้านข้างถนนสายนครราชสีมา-โชคชัย กลับเข้าไปในบ้านพักบางส่วนแล้ว ด้านร้อยตรีหญิงระนองรักรักษ์   สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นำอาหารหกล่อง และถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ จาก อบจ.ลงเรือ และนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกน้ำท่วม  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้     

ซ้อนชื่อ พิชญพล      แผ้วพลสง   รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา

ครับ จนถึงขณะนี้ทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยทหารสังกัด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ของกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตจังหวัดนครราชสีมาจะคลี่คลาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบกอย่างเต็มที่ ครับ ช่วงนี้กลับไปทางสถานี ครับ  

รายงานสดแห้ง สถานการณ์น้ำท่วม ที่จ.นครราชสีมา

ซ้อนชื่อ พิชญพล      แผ้วพลสง รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณครับ ขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนมิตรภาพซอย 4 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ติดกับลำตะคอง ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำลังทหารสังกัดศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองทัพภาคที่ 2  ได้นำกำลังและรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครับ

                                          ---เสียงในเทป---

สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ซึ่งเป็นผลพวงมาจากพายุ นารี ที่พัดผ่าน ทำให้มีน้ำที่ค้างไหลลงมาสมทบกับน้ำในลำตะคอง ยังคงไหลบ่าเข้าท่วมที่ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 ระ ดับน้ำสูงกว่า 40 เซนติเมตร และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีน้ำเหนือเขตอำเภอสีคิ้ว-สูงเนิน-ขามทะเลสอ และไหลลงมาสมทบอย่างรวดเร็ว  ทำให้กำลังทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ได้นำกำลังพร้อมยุทธปกรณ์ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่สูง ที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้อย่างเร่งด่วน

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตอำเภอพิมาย ซึ่งเป็นจุดรวมน้ำที่จะไหลบ่าจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ-ครบุรี-โชคชัยและอำเภอปักธงชัย  รวมทั้งน้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช มีปริมาณมากได้ไหลบ่าเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชน ที่ตั้งอยู่ติดกับลำน้ำมูล สูงกว่า 1 เมตร ทำให้ ประชาชน ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ด้วยความยากลำบาก พร้อมกันนี้น้ำในลำน้ำจักราช ได้ไหลเข้าท่วม ที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร สายพิมาย ชุมพวง และสายพิมายนครราชสีมา และบ้านเรือนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทร กว่า 800 หลัง ซึ่งแต่ละครอบครัว ได้เร่งทำการขนย้ายสิ่งของหนีน้ำไปอยู่ในที่สูงอย่างโกลาหล ส่วนกำลังทหารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2 ได้นำรถบรรทุก และเรือท้องแบน เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นไปอยู่ในที่สูง  พร้อมกันนี้หน่วยขึ้นตรง ของกองพลพัฒนาที่ 2 ได้จัดชุดสำรวจเส้นทางน้ำไหลในลำน้ำมูล และลำจักราช เพื่อกำหนดแผนช่วยเหลือหมู่บ้านเสี่ยงภัย ที่น้ำจะไหลเข้าท่วมควบคู่กันไปด้วย

ทางด้านนายนิวัฒน์      โฆษิตาภา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจสอบถนนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลสระตะเคียน และ ตำบลกุดโบสถ์ ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหาย จากปริมาณน้ำที่ล้นออกจากเขื่อนลำปลายมาศ ถูกกระแสน้ำพัดและกัดเซาะจนพังเสียหายระยะทางยาวกว่า  30 เมตร เพื่อเตรียมอนุมัติงบประมาณลงมาซ่อมแซม หลังน้ำลดกลับเข้าสูภาวะปกติ สำหรับอำเภอเสิงสาง ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม จนขณะนี้มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ประมาณ 2 หมื่นไร่ ถนนถูกกระแสน้ำพัดพัง 34 สาย ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับตำบลออกสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนแล้ว. ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศให้ 29 อำเภอ จากทั้งหมด 32 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย          ส่วนที่บริเวณถนนมิตรภาพ  ช่องทางคู่ขนาน   หลักกิโลเมตร 108   มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร   อำเภอสีคิ้ว  เจ้าหน้าที่แขวงการทางที่ 2   ได้เร่งกู้ผิวการจราจรตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา ด้วยการสร้างแนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ไหลบ่าจากอ่างเก็บน้ำซับประดู่ โดยระดับน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตรและไหลเชี่ยว เพื่อให้การจราจรใช้ได้ตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกา ของเมื่อวานนี้

 ซ้อนชื่อ พิชญพล      แผ้วพลสง รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา

นี้เป็นภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทีมงานของเราจะปักหลักติดตามสถานการณ์มารายงานให้ทราบเป็นระยะ ช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานคร ครับ.

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกบินสำรวจพื้นที่ถูกน้ำท่วม แล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำข้อมูลนำเสนอการแก้ปัญหาท่วม แล้งซ้ำซากได้อย่างถาวร

นายปนิธิ เสมอวงษ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำคณะอาสาสมัครฝนหลวง ออกบินสำรวจพื้นที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ หลังจากในพื้นที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านเรือนราษฎร เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ต่อเนื่องมานถึงปัจจุบัน น้ำยังไม่ลดแห้งเข้าสู่ภาวะปกติเท่าที่ควร สร้างความเสียหาย ทั้งนาข้าว พืชไร่  ถนน สะพาน สิ่งสาธารณะประโยชน์จำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในทุกปีเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี และเมื่อหมดฝน หรือฝนทิ้งช่วงจะเกิดภาวะความแห้งแล้งมาเยือนอย่างรวดเร็ว  และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บอกว่าในการออกบินสำรวจ ในพื้นที่อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ยังพบมีพื้นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขัง ส่วนตามพื้นที่เนิน น้ำได้แห้งแล้ว ในการสำรวจดูสภาพพื้นที่แท้จริง จะมีการวางแผนพื้นที่ตรงไหนควรสร้างแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ นำเสนอหน่วยงานในพื้นที่ออกแบบพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และแล้งซ้ำซาก โดยมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้เติมน้ำให้ตามแหล่งแก้มลิงในพื้นที่

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และผู้บัญชาการทหารบกยังฝากความห่วงใยถึงกำลังพลที่ปฏิบัติดูแลความเรียบร้อยมาตลอด 1 ปี

ที่บริเวณผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตำรวจโท อำนาจ อันอาตม์งาม รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณเขาพระวิหารและบริเวณโดยรอบ พร้อมกันนี้ ยังได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ และการทำงานที่ผ่านมา และได้มีการมอบสิ่งขอให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล  และแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า โดยภาพร่วมขณะนี้สถานการณ์โดยทั่วไปเป็นปกติดี และท่านผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ฝากขอบคุณและความห่วงใย ถึงทหารทุกหน่วยในพื้นที่ ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมาในห้วง 1 ปีที่ผ่านมา ในการป้องกันพื้นที่แนวชายแดน และยังให้แนวนโยบายมาด้วยว่า ให้ทหารทุกนายคอยช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จนกว่าจะกลับเข้าสูภาวะปกติ

ผู้ค้าตลาดการค้าชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์  ก่อม็อบประท้วงหน้าด่านศุลกากร หลังจัดเก็บภาษีแพงและไม่มีใบเสร็จรับเงิน

โดยพ่อค้าแม่ค้า ชาวไทยและชาวกัมพูชา ที่ค้าขายในตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  กว่า 300 คน ถือป้ายประท้วงที่ทำการด่านศุลกากรช่องจอม เพื่อประท้วงการจัดเก็บภาษีสินค้าผ่านแดน ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอม โดยกล่าวหาว่ามีการจัดเก็บที่ไม่เป็นธรรม และไม่เป็นระบบ อีกทั้งไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินให้ เบื้องต้นนายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรช่องจอม ได้เชิญตัวแทนเข้าพบ เพื่อเจรจาหาข้อยุติ แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ แม่ค้าทั้งชาวไทยและกัมพูชายังบอกอีกว่า จากการเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ศุลกากรช่องจอม ซึ่งที่ผ่านมา เรียกเก็บภาษีรถเข็นผ่านแดน คันละ 200 บาท แต่ปัจจุบันเก็บคันละ 2,800 บาท จักรยาน 2 ล้อ เดิมเก็บ คันละ 50 บาท ปัจจุบันเก็บคันละ 300 บาท อีกทั้งไม่มีการออกใบเสร็จให้ จึงเคลือบแคลงว่าภาษีที่จ่ายไปจะเข้ากระเป๋าใครหรือไม่ และหากปล่อยให้เกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้น พ่อค้า แม่ค้าทั้งหมดคงต้องปิดกิจการลงทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการเก็บภาษีดังกล่าว และวันพรุ่งนี้จะมีการนัดเจรจาอีกครั้ง

คุยข้าว 10 โมงเช้าวันนี้ เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจกันผิด ระหว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกใบสั่งปรับขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ซึ่งเจ้าของรถเป็นคนชาวอำเภอพิมา�� จังหวัดนครราชสี แต่เจ้าของรถออกมายื่นยันว่ารถตนเป็นรถไถนา และไม่เคยขับไปไหนมานานแล้ว ที่แน่ป้ายทะเบียก็อยู่กันคนละจังหวัด  

โดยผู้สื่อข่าว ได้รับเรื่องราวร้องเรียน จาก นายรวย  หมายภาษา อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 154 หมู่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   ว่าจู่ ๆ มีใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับทางไปรษณีย์  จำนวนเงิน 1 พันบาท  จากตำรวจนครบาลบางนา เขต กรุงเทพฯ กรณี ว่าตนขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 119 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจ นครบาลบางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เป็นรถปิกอัพ หมายเลขทะเบียน ตจ-3940 กรุงเทพมหานคร ซึ่งน่าจะเข้าใจกันผิดหรือเปล่า  เพราะป้ายทะเบียนรถไถนา ของตนตรงตัวเลข คือ ตจ-3940 แต่จังหวัดไม่ตรง ของตนเป็นจังหวัดนครราชสีมา แต่รถคันที่ทำผิดกฎจราจรป้ายทะเบียนเป็นของกรุงเทพฯ  โดยเฉพาะรถไถนาของตนนั้นจอดอยู่บ้านมานานแล้วไม่เคยขับไปไหน   และไม่เคยคิดจะขับรถไถ่นาเข้ากรุงเทพฯ ถ้าขับไปก็คงใช้เวลาเดินทางหลายวัน ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิด และเพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงทะเบียนรถอยากฝากสื่อมวลผ่านไปถึง กรมขนส่งทางบกด้วยว่า ให้เร่งตรวจสอบเลขทะเบียนที่ตรงกันกับขอตน ว่าเจ้าของรถเป็นใคร และตนพร้อมจะนำหลักฐานไปตรวจสอบถ้าต้องการ

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรี ในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ นาข้าวได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และยังคงมีน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลจากอำเภอเมือง ไหลเข้าท่วมอำเภอบ้านสร้างอีกระลอก

สถานการณ์น้ำท่วม ที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่เกษตร โดยเฉพาะนาข้าว ของเกษตรกร ตำบลบ้านทามและตำบลสัมพันธ์   อำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมี ระดับน้ำท่วมสูงเกินระดับวิกฤติประมาณ  0.43 เมตร  ลดลงเพียง  1 เซนติเมตร  ส่วนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452 อำเภอเมืองปราจีน-ประจันตตคาม น้ำยังคงท่วมขังอยู่ประมาณ 10-15 เซนติเมตร แต่รถยนต์สามารถผ่านไปมาได้แล้ว ส่วนทางอำเภอศรีมโหสถ ระดับน้ำอยู่ที่ 4.69 เมตร  สูงเกินระดับวิกฤติ 0.49 เมตร  ระดับน้ำลดลงเมื่อวานนี้ (21) 2  เซนติเมตร เช่นเดียวกันกับ  อำเภอบ้านสร้าง  ระดับน้ำอยู่ที่ 3.80 เมตร  สูงเกินระดับวิกฤติ 0.80 เมตร   คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงเรื่อย ๆ  เพราะยังมีมวลน้ำตอนบน จากอำเภอเมืองปราจีนบุรี ที่กำลังไหลสู่อำเภอบ้านสร้าง ทำให้น้ำกลับมาท่วมอีกระลอกหนึ่ง.

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรแลเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี    อบรมเยาวชนในโครง การ อนุชนชาวนาไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย ปี  2556

ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี   นายสุทธินันท์  บุญมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดค่ายข้าวอนุชนชาวนาไทย ภาคตะวันออเฉียงเหนือ  ตามโครง การ อนุชนชาวนาไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย ปี  2556   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้กับอนุชนลูกชาวนา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอนุชนได้เรียนรู้เรื่องข้าว และจะเป็นเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำนาในกลุ่มอนุชนจากภาคต่างๆ ของประเทศ อันเป็นการสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของชาวนาไทยในอนาคตต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ ไทย-กัมพูชา ประชุมร่วมกัน เพื่อที่จะช่วยกันในการส่งเสริมด้านการศึกษา ทั้งสองประเทศ และจะมีการนำสินค้า OTOP ของไทยไปจัดแสดงที่ประเทศกัมพูชาด้วย

โดยนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพระวิหาร แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายโดย คุนโฮ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ศาลากลางจังหวัดพระวิหาร พร้อ���ด้วยคณะ ของประเทศกัมพูชา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย จากการประชุมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย กัมพูชา  ซึ่งจะมีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปริญญาตรี และปริญญาโท  เป็นหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาประชาชนชาวกัมพูชา ในจังหวัดพระวิหาร พร้อมกันนี้จะมีการสงเสริมการจัดแสดงสินค้า OTOP ในฝั่งประเทศกัมพูชาด้วยเป็นส่งเสริมความร่วมมือร่วมกัน เพื่อให้ทั้งสองประเทศเชื่อมความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นไปในฐานะประเทศที่มีชายแดนอยู่ติดกัน

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรี สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ อำเภอประจันตคม ยังคงท่วมสูงอยู่ 

สถานการณ์น้ำท่วม ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ ประมาณ 1 เมตร ที่ อำเภอประจันตคาม  ยังคงมีน้ำท่วมอยู่   3 ตำบล ได้แก่  ตำบลประจันตคาม ตำบลบ้านหอย และตำบลเกาะลอย   ซึ่งทางโรงพยาบาลประจันตคามยังคงต้องใช้วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว เนื่องจากบริเวณโรงพยาบาลยังถูกน้ำท่วมขังอยู่   

 

 21-10-2556

clock ตุลาคม 21, 2556 18:10 by author Administrator

ซ้อนชื่อ  มลธิรา  บำเหน็จพันธ์  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา          

ค่ะ  ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ จังหวัดนคราชสีมา  ทำให้ถนนมิตรภาพ ช่วงขาออกจากตัวเมืองนครราชสีมา มีน้ำท่วมขัง รถต้องชะลอตัวล่าสุด ระดับน้ำอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่ม ตลอดลำน้ำ  และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏรแล้ว กว่า 150  หลังคาเรือน

สถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมรอบตัวเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านหนองตะลุมปุ๊กหมู่ 10  และหมู่บ้านจามจุรี  ตำบลหนองบัวศาลา ซึ่ง ระดับน้ำทรงตัวและยังท่วมสูงกว่า 80 เซนติเมตร รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ต้องใช้เรือท้องแบน และรถยกสูงของเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 21  คอยอำนวยความสะดวกในการเข้าออก   ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ่และเรือท้องแบน ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ บ้านหนองตาคง  ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมือง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากถนนทางเข้าท่วมหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่า 70 เซนติเมตร   สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 20 ตำบล  124  หมู่บ้าน   ส่วนระดับน้ำ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ได้ไหลทะลักเข้าท่วมที่ บ้านพะโค  หมู่ที่ 11  ตำบลกระโทก  อำเภอโชคชัยแล้ว  โดยชาวบ้านร่วมกับ  พระสงฆ์ ต่างเร่งช่วยกันกรอกกระสอบทราย เพื่อสร้างแนวกั้นน้ำออกแจกจ่ายเพื่อนบ้านที่ถูกน้ำท่วม ล่าสุดปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วกว่า 150  หลังคาเรือน รวมถึงนาข้าวที่กำลังตั้งท้องตลอดลำน้ำกว่า 1,000 ไร่ และระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก และที่ อำเภอโนนสูง นายปนิธิ เสมอวงษ์ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำผู้สื่อข่าว ขึ้นบินสำรวจเส้นทางน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   ยังพบว่าปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ อยู่ติดกับลำน้ำมูลส่งผลทำให้นาข้าวถูกน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอพิมาย-ห้วยแถลง  ซึ่งได้รับผลกระทบน้ำจากลำน้ำมูลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏร  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ซ้อนชื่อ  มลธิรา  บำเหน็จพันธ์  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา  

ขอบคุณค่ะ จากอิทธิพลของ พายุนารี ทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนสะสม  ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา   ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น  ได้ไหลเข้าท่วม โรงเรียน และ โบราณสถาน น้ำท่วมสูง

น้ำในลำน้ำมูล และลำน้ำจักราช   อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วม โรงเรียนกุลโน  และโรงเรียนพิมายวิทยา มีน้ำท่วมสูง กว่า 30 เซนติเมตร   โดย ทาง โรงเรียน จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม ออกไปก่อน  นอกจากนั้นน้ำยังไหลเข้าท่วม  ตลาดสดพิมายเมืองใหม่  โดยน้ำได้ไหลตามท่อระบายน้ำ ส่งผลทำให้ ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม  ลานจอดรถมีระดับน้ำ ท่วมสูง ประมาณ 10 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย ได้ไหลบ่าสมทบกับ น้ำในพื้นที่ อำเภอโชคชัย ไหลเข้าท่วมตัวปราสาท ปรางค์พะโค ซึ่งเป็นโบราณสถานอายุ เก่าแก่กว่า 900 ปี   ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 224 สายโชคชัย ครบุรี บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดยระดับน้ำล่าสุด สูงกว่า 1 เมตร และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงได้ไหลล้นอาคารระบายน้ำ หรือสปิลเวย์  อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ถนนสุรนารายณ์    ตำบในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา น้ำนำลำสาขาของลำตะคอง ได้ไหลเข้าท่วมพื้นผิวถนน บาจุดสูงกว่า 80 เซนติเมตร และไหลเข้าท่วมบ้านเรือน-ร้านค้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 5 และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เร่งนำเครื่องสูงน้ำออกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา จากน้ำท่วมขังสูงครั้งนี้ ได้ส่งผลให้สภาพการจราจรในเส้นทางดังกล่าวติดขัดอย่างหนัก

ด้านนางราตรี   บัวประดิษฐ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ได้นำชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย สภากาชาดไทยและน้ำดื่ม  นั่งเรือออกแจกจ่ายช่วยเหลือราษฏร ที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 10   ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง  ซึ่งมีราษฏรได้รับผลกระทบกว่า 400 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ทางเข้าออกหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่า 1  เมตร  ราษฏรต้องสัญจรเข้าออกด้วยรถทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 21 ที่คอยอำนวยความสะดวก.

จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  รวมตัวกันเรียกร้องพันธะสัญญา  ในเรื่องของที่ดินทำกินตามที่รัฐบาลในอดีตเคยได้ให้ไว้ เรื่องของที่ดินทำกิน

โดยการนำของ นางจันทร์แดง  ปิดตาระพา แกนนำกลุ่ม กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย  พร้อมด้วย สมาชิกจำนวนกว่า  1,500  คน  รวมตัวกันที่บริเวณหน้าศูนย์บริการทางหลวง  ลำตะคอง  หลักกิโลเมตรที่  85  ขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา   ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลและกองทัพภาคที่  2  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและได้ทำตามพันธะสัญญา  ในเรื่องของที่ดินทำกินตามที่รัฐบาลในอดีตเคยได้ให้ไว้ตามพันธะสัญญาที่  66/2523  ที่จะให้ที่ดินทำกินครอบครัวละ 15  ไร่และที่ดินในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอีกจำนวน  1  ไร่  วัว  5  ตัว  และปัจจัย  4  ที่ทำให้พออยู่พอกิน  โดย ในปี  2528  ที่ผ่านมากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าประกอบอาชีพแทนที่ดินเป็นจำนวนเงิน  150,000  บาทต่อครอบครัว  เพียงแค่  403  ราย  แล้วเรื่องกลับเงียบเฉยทำให้มีผู้ที่ยังไม่ได้การช่วยเหลืออีกกว่า  5  พันรายจึงได้มีการเรียกร้องมาตลอด  จนสมัยของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  เป็นนายกรัฐมนตรี  ได้มีการรับปากในการช่วยเหลือและได้เพิ่มเงินเป็น  225,000  บาท  แต่ จนมาถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า จึงได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลในชุดปัจจุบันออกมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบถุงยังชีพ เพื่อซับน้ำตา ทหารผ่านศึกและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

พลตรี วิษณุ ไตรภูมิ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่ม ให้กับสมาชิกองค์การทหารผ่านศึก และครอบครัว ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อเป็นการให้กำลังใจ กับเหล่าวีรบุรุษอดีตทหารผ่านศึก ที่ทำหน้าที่ปกป้องอนาธิปไตยของชาติไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก ในช่วงที่ผ่าน

ระดับท่วมขังที่เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่อำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอบ้านสร้าง ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ ขณะที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ออกตรวจสุขภาพให้กับผู้ประสบภัย

สถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำอาจยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ประ 50 เซนติเมตร  แต่จะไปหนักที่อำเภอศรีมหาโพทธิ และเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่หมู่บ้านในตำบลในเมือง บ้านยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 60 เซนติเมตร ถนนบางสายยังไม่สามารถใช้การได้ ประชาชนยังต้องใช้เรือนท้องแบนเข้า-ออก ในพื้นที่ และอำเภอบ้านสร้าง ก็เช่นเดียวกันระดับน้ำยังท่วมขังอยู่คาดว่าไม่หน้าเกิน 1 เดือนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับการช่วยเหลือนั้น ทางคณะเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล สังกัดหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พร้อมใจออกหน่วยเคลื่อนที่วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม โดยการลงพื้นที่บริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนที่เคยประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านฯ

ส่วนชาวบ้านคลองบงพัฒนา ตำบลโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ที่เคยถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วม จนบ้านพังเสียหาย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงมาช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้   

ด้านพันเอก ปรินทร์พันธ์  น้อยนาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55บ้านเมืองเก่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นำกำลังพล ออกชุดเคลื่อนที่ทหารเสนารักษ์ผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์  ส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคน้ำกัดเท้า และโรคผิวหนัง กันเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ไปหนักที่อำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอบ้านสร้างยังคงถูกน้ำท่วมขังอยู่ ส่วนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีการออกหน่วยอพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำอาจยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ประ 50 เซนติเมตร  แต่จะไปหนักที่อำเภอศรีมหาโพทธิ และเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่หมู่บ้านในตำบลในเมือง บ้านยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 60 เซนติเมตร ถนนบางสายยังไม่สามารถใช้การได้ ประชาชนยังต้องใช้เรือนท้องแบนเข้า-ออก ในพื้นที่ และอำเภอบ้านสร้าง ก็เช่นเดียวกันระดับน้ำยังท่วมขังอยู่คาดว่าไม่หน้าเกินหนึ่งเดือนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับการช่วยเหลือนั้น ทางคณะเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล สังกัดหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พร้อมใจออกหน่วยเคลื่อนที่วันทัตสาธารณสุขแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม โดยการลงพื้นที่บริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนที่เคยประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านฯ

ขณะด้านทางด้านชาวบ้านคลองบงพัฒนา ตำบลโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ที่เคยถูกน้ำไหลบ่าเขข้าท่วม จนบ้านพังเสียหายพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบด้วย  จึงอยากจะให้ทางรัฐบาลให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วย และยังพบราษฏรที่อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอเทพสถิต ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน    

และด้านพันเอก ปรินทร์พันธ์  น้อยนาค ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55บ้านเมืองเก่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นำกำลังพล ออกชุดเคลื่อนที่ทหารเสนารักษ์ผู้ประสบภัยเช่นเดียวกัน ในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์  ส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคน้ำกัดเท้า และโรคผิวหนัง กันเป็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย

นายแพทย์ณรงค์     อภิกุลวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2556 ซึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ปี 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการแสดงผลงานของพยาบาลในหัวข้อพยาบาลกับงานสาธารณภัยก้าวไกลสู่อาเซียน พิธีมอบราลวัลคนดีศรีกลุ่มการพยาบาลและบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน

ด้านนายแพทย์ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกิจกรรมตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างประเทศ ยังคงทยอยเดินทางขึ้นไปชมความงามทางธรรมชาติ รับลมหนาว ที่บริเวณผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษจำนวนมาก

สภาพอากาศในช่วงเช้า ในเส้นทางที่มุ่งหน้าขึ้นผามออีแดง  ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหมอกแผ่ลงมาปกคลุมอย่างหนาตา ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน บางรายต้องทำการเปิดไฟหน้ารถในการสัญจรผ่านไป-มา ขณะเดียวกันจากสภาพอากาศที่เย็นลง และอยู่ในช่วงปลายฝน ต้นหนาว ทำให้มีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นทั้งคนในจังหวัดศรีสะเกษ-ขังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมาท่องเที่ยว และสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติ-ชมพระพุทธรูปหินทราย บนอุทยานแห่งชาติผามออีแดงกันอย่างไม่ขาดสาย โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่อุทยาน คอยอำนวยความสะดวกให้ในจุดบริการต่างๆ  นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  นายอำเภอกันทรลักษ์  กล่าวว่า  ในระยะนี้สภาพอากาศที่เย็นลง ทำให้ทิวทัศน์ บนอุทยานแห่งชาติผามออีแดง ซึ่งเป็นหุบเขาสูง มีเมฆหมอกแผ่ลงมาปกคลุม ทำ���ห้ในบริเวณผามออีแดง มีความสวยงาม   

และที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยว ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษา และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด เดินทางมาสัมผัสกับเมฆหมอก บริเวณหน้าผา 3 แผ่นดิน ในช่วงปลายฝน ต้นหนาวเช่นกัน รวมทั้งสัมผัสกับหินรูปแปลก และทุ้งดอกกระเจียว ที่ยังไม่เหี่ยวเฉาที่ยังคงเหลือเบ่งบาน อวดสายตานักท่องเที่ยวอยู่ ซึ่งก็ส่งผลให้รีสอร์ทที่พัก ได้มีการจองที่พักกันเป็นจำนวนมาก.                   

ทางการไทยรับดำเนินการ นำ 18 DNA ผู้โดยสารเครื่องบินลาวแอร์ไลน์ ประสบอุบัติเหตุตกลงในลำน้ำโขง ส่งเข้าตรวจที่ กรุงเทพมหานคร

นายสุทธินันท์  บุญมี รองผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าชุดทำงานการค้นหาหาศพ และซากเครื่องบิน  ATR ของสายการบินลาวแอร์ไลน์ นำชิ้นเนื้อ 18 ชิ้น เข้ามาทางจุดผ่านแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ด้วยรถโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อขึ้นเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3372 ออกจากจังหวัดอุบลราชธานีเวลา  ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคล   รองผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าชุดทำงานการค้นหาหาศพ เปิดเผยถึงความคืบหน้า ล่าสุดว่า พบศพผู้โดยสารและลูกเรือแล้ว 42 ราย สามารถยืนยันเอกลักษณ์บุคคล ญาติรับศพไปดำเนินการตามประเพณีแล้ว 12 ราย จำแนกสัญชาติ ลาว 10 ราย -จีน 1 ราย-กัมพูชา 1 ราย (นักบิน) เหลือที่วัดจีนในปากเซ อีก 30 ราย ส่งตรวจ DNA 18 ราย ซึ่ง 2 ใน 18 ราย เจ้าหน้าที่สงสัยว่า เป็นคนไทย 2 ราย คือนายคะนึง ชาติเกษมชัย อายุ 47 ปี  และนายภควัต อธิรัตนชัย อายุ 50 ปี ส่วนที่เหลือ นายวีกิจ บุษราวุธานุสรณ์ อายุ 38 ปี และนายยรรยง อาภานันท์ อายุ 29 ปี วิศวกร ปตท.เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบ ร่วมกับทีมตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ จากลาว,ไทย,ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส และ เกาหลี โดยมีญาติให้ข้อมูลศพกับทีมตรวจพิสูจน์ (DVI) คือศพจาก ไทย  usa ,Australia Malaysia โดยเกาหลี คาดว่าผลการตรวจ DNA  น่าจะใช้เวลาไม่นาน  ส่วนการค้นหาและเก็บกู้ซากเครื่องบินนั้น เจ้าหน้าที่ทหารเรือของไทยได้ใช้เครื่อง โซนา ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยแล้ว ซึ่งมีความลึกจากผิวน้ำลงไปประมาณ 15 เมตร แต่เป็นชิ้นส่วนไม่ใหญ่มาก จึงยังไม่ส่งนักประดาน้ำลงไปเนื่องจากน้ำลึก- ขุ่น และน้ำไหลเชี่ยวมาก.            

ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สืบสานตักบาตร สะบัดธง-ส่งเทวดา-ส่งนางฟ้า  เพื่อสืบสานประเพณีปฎิบัติ ที่สืบทอดกันมาช้านาน หลังเทศกาลวันออกพรรษา ติดตามในช่วงคุยข่าว 10 โมง ครับ/ค่ะ.

 ที่ลานหน้าวิหาร วัดคลองหว้า บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ก็ดูจะแคบไปถนัดตา เมื่อพุทธศาสนิกชน โดยการนำของผู้เฒ่า-ผู้แก่ ของบ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12  ซึ่งมีอยู่กว่า 1,700 ครอบครัว  ได้นำลูก-นำหลาน ที่อพยพไปทำงาน-ไปปักหลัก สร้างฐานอยู่ในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะเดินทางกลับมาที่บ้านโนนคร้อ ทั้ง 3 หมู่บ้าน หลังวันออกพรรษา ร่วมสืบสานประเพณี   “ ตักบาตร-สะบัดธง-ส่งเทวดา-ส่งนางฟ้า “ โดยพุทธศาสนิกชน จะพาครอบครัวนำข้าวสาร-อาหารแห้ง-ข่าวโป่ง-ข้าวต้มมัด-กล้วย-อ้อย และอาหารที่หาได้ในท้องถิ่น  มาร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งเทวดา-นางฟ้า รวมทั้งเปรต-ภูติ-ผีปีศาต ที่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม เดินลงมารับข้าวสาร-อาหารแห้ง ที่แต่ละครอบครัวจัดเตรียมมา   สำหรับประเพณีนี้ ชาวบ้านโนนคร้อ ทั้ง 3 หมู่บ้านยึดถือสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมทำบุญให้กับพระภิกษุ-สงฆ์ หกลังเทศกาลออกพรรษาแล้ว ยังเชื่อว่า การให้ทานกับเทวดา-นางฟ้า จะดลบันให้ชาวบ้านมีแต่ความสุข-ความเจริญ โดยมีเทวดา-นางฝ้า ตามความเชื้อปกป้องคุ้มครองให้หมู่บ้านสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งดลบันดาลให้ผลผลิตทางการเกษตร เจริญงอกงามกว่าทุกๆปี ที่ผ่านมา   และยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเหล่าบรรดาญาติพี่น้อง ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย จากนั้นคนที่มาร่วมงานหลังจากตักบาตรสะบัดธง-ส่งเทวดา-ส่งนางฟ้าเสร็จสิ้นลงไป  ก็จะออกมาร่วมฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาม เพื่อเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ยาก-ความลำบาก ให้หลุดออกไป จากครอบครัวของตนเองอย่างสนุกสนาม ก่อนที่ทุกครอบครัวจะแยกย้ายนำอาหาร ไปมอบให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  และแยกย้ายกัน กลับไปทำงานในวันรุ่งขึ้น ครับ/-ค่ะ.           

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าในหมู่บ้านที่อยู่รอบนอก ของเขตอำเภอเมือง ยังคงมีน้ำท่วมขัง ขณะที่ต้นข้าวที่รอการเก็บเกี่ยว ในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มเน่าเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

ที่จังหวัดปราจีนบุรี  น้ำที่ท่วมขังในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ยังคงส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยในหมู่บ้านซอยสาธารณสุข  ในเขตตำบลรอบเมือง  น้ำยังยังท่วมผิวถนนอยู่สูงประมาณ 20 -  30  เซนติเมตร  และยังคงมีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมกว่า 100 หลังคาเรือน  เช่นเดียวกันกับ หมู่บ้านอีกหลายโครงการ ที่อยู่ในเขต ตำบลบางเดชะ  อำเภอเมือง พบว่ามีน้ำท่วมขังสูง 50-60 เซนติเมตร ชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก ขณะที่มีบางส่วนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม ได้ไปอาศัยอยู่กับญาติ และที่พักชั่วคราวที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้

 

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ส่งผลทำให้พื้นที่ปลูกข้าว ที่กำลังรอการเก็บเกี่ยว ในเขตอำเภอเมืองพิมาย ต้องจนอยู่ใต้น้ำ และเริ่มเน่าเสียหายไปแล้วหลายพันไร่  และตรงจุดบริเวณถนนเส้นทาง ระหว่างบ้านดอนน้ำซับ ตำบลชีวาน กับบ้านกระถิน อำเภอคง ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ระดับยังคงท่วมสูง 80 เซนติเมตร ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เนื่องจากยังมีน้ำ ที่ไหลมาจากลำน้ำเชียงไกร ในอำเภอโนนสูง ได้ไหลบ่าเอ่อล้น  เข้าท่วมถนนอยู่อย่างต่อเนื่อง และที่ศูนย์เด็กเล็กวัดคลองหว้า บ้านโนนคร้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม จังหวัดชัยภูมิ ทางศูนย์ได้ประกาศปิดการเรียน-การสอน ออกไปอีกอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากน้ำจากลำคันฉู และอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ได้ไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และท่วมศูนย์เด็กเล็ก โดยชาวบ้านได้เร่งนำกระสอบทรายปิดทางไหลของน้ำ และทุบกำแพงหน้าวัด เพื่อน้ำไหลออก แต่ปริมาณน้ำที่ท่วมไหลช้า เนื่องจากคลองต่างๆ มีน้ำจำนวนมากเช่นกัน สำหรับน้ำท่วมศูนย์เด็กเล็กนี้นับเป็นรอบที่ 3 แล้ว.                                     20-10-2556

clock ตุลาคม 20, 2556 18:06 by author Administrator

จากอิทธิพลของ พายุนารี ทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนสะสม  ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา   ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น  ได้ไหลเข้าท่วม โรงเรียน และ โบราณสถาน น้ำท่วมสูง

น้ำในลำน้ำมูล และ ลำน้ำจักราช   อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วม โรงเรียนกุลโน  และ โรงเรียนพิมายวิทยา มีน้ำท่วมสูงสูง กว่า 30 เซนติเมตร   โดย ทาง โรงเรียน จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม ออกไปก่อน  นอกจากนั้นน้ำยังไหลเข้าท่วม  ตลาดสดพิมายเมืองใหม่  โดยน้ำได้ไหลตามท่อระบายน้ำ ส่งผลทำให้ ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วม  ลานจอดรถมีระดับน้ำ ท่วมสูง ประมาณ 10 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่  อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย ได้ไหลบ่าสมทบ กับ น้ำในพื้นที่ อำเภอโชคชัย ไหลเข้าท่วมตัวปราสาท ปรางค์พะโค ซึ่งเป็นโบราณสถานอายุ เก่าแก่กว่า 900 ปี   ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 224 สายโชคชัย ครบุรี บ้านพะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  โดยระดับน้ำล่าสุด สูงกว่า 1 เมตร และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงได้ไหลล้นอาคารระบายน้ำ หรือ สปิลเวย์  อย่างต่อเนื่อง

และด้าน  นางราตรี  บัวประดิษฐ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ได้นำชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย  สภากาชาดไทย  และน้ำดื่ม  นั่งเรือออกแจกจ่ายช่วยเหลือราษฏร ที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 10   ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง  ซึ่งมีราษฏรได้รับผลกระทบกว่า 400 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ทางเข้าออกหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่า 1  เมตร  ราษฏรต้องสัญจรเข้าออกด้วยรถทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 21 ที่คอยอำนวยความสะดวก

การแข่งขันจักรยานประเภทลู่  ชิงแชมป์ประเทศไทย  เฉลิมพระเกียรติ  มหามงคล  81 พรรษา  มหาราชินี  ชิงถ้วยพระราชทาน  “ควีนส์คัพ” สนามที่ 4  จังหวัดนครราชสีมา  เสร็จสิ้นแล้ว  พร้อมกับชิง  15  เหรียญทอง         

พลเอก วีระกูล ทองมา  อุปนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพลโท เดชา เหมกระศรี เป็นประธานมอบเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 81 พรรษา ชิงแชมป์ประเทศไทย  ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์คัพ”  ประจำปี 2556 สนามที่ 4 สนามเวลโลโดรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ปิดฉากลงแล้ว และวันนี้ชิงทั้งหมด 15 เหรียญทอง  โดยผลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชาย  รุ่น 19 ปีขึ้นไปชาย พอยท์ เรช 24 กิโลเมตร    รอบชิงชนะเลิศ  อันดับที่ 1 ร้อยตำรวจตรี ประจักษ์  มหาวงศ์  สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Polygon AmadaXtream  ด้วยคะแนน 63 คะแนน อันดับที่ 2 จ่าเอก ยุทธนา แดงดี  สังกัดทีม ราชนาวี Live And Living Bikenet  A ด้วยคะแนน 36 คะแนน และอันดับที่ 3 จ่าสิบตรี พรเทพ ปิ่นแก้ว  สังกัดทีม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Polygon AmadaXtream  ด้วยคะแนน 25  คะแนน

ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ไปรอชมบั้งไฟพญานาค บริเวณริมแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียมไม่ผิดหวัง  ได้ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค พุ่งเหนือ ลำน้ำโขงกว่า 80 ลูก

ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาหลังเสร็จพิธีบวงสรวงพญานาค ที่ ท่าเทียบเรือบ้านตามุ่ย ในเวลาประมาณ 18 นาฬิกา 49 นาที ประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 2,000  คน ได้รอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ตั้งแต่บ้านกุ่มมาจนถึงบ้านตามุ่ย และ ในเวลาประมาณ 21 นาฬิกา ได้มีบั้งไฟพญานาคสีชมพู พุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำสูงประมาณ 40-50 เมตร และในเวลาต่อมาได้เกิดปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคติดต่อกันกว่า 80 ลูก สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจำนวนมาก

ส่วน ที่  ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชน หลายพันคน ต่างถือโอกาสเป็นวันครอบครัว หยุดพักผ่อน พาครอบครัว เข้ามาเลือกซื้อสินค้า ที่ตลาดมิตรภาพไทย-กัมพูชากันอย่างคึกคัก  เพื่อซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับไปทำงานตามปกติ   ขณะที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม พบว่ามีนักเสี่ยงโชคชาวไทยเดินทางข้ามแดนไปยังบ่อนคาสิโนทั้ง 2 แห่งในฝั่งกัมพูชาจำนวนมาก  

หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นทีช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุนารี  เป็นวันที่ 2  ส่งผลให้ถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ถูกน้ำท่วมสูง ในพื้นที่  จังหวัดนครราชสีมา

พลตรีวุฒิ     แสงจักร   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่  21  ได้จัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชน  พร้อมด้วยรถยกสูง และเรือท้องแบน คอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชน ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน  พร้อมกับ แจกอาหารให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วม  ที่  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  และ บ้านหนองตาคง   ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ เทศบาลตำบลหัวทะเล    ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก และน้ำไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน กว่า 900 หลังคาเรือน  ระดับน้ำสูงกว่า 70  เซนติเมตร   ส่งผลให้ชาวบ้าน ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้                     

ด้าน พลตรีวิชัย   แชจอหอ  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2   ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดชุดกองร้อยช่วยเหลือประชาชน กรมพัฒนาที่ 2 กว่า 20 นาย  พร้อมรถยกสูง ลงพื้นที่ คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน  ที่  บ้านกล้วย  ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน   และถนนสายบ้านกล้วย-ตำบลดงใหญ่ ถูกน้ำท่วมถนน สูง กว่า 1 เมตร  ทำให้รถขนาดเล็ก ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชน

พุทธศาสนิกชน ร่วม ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ พระสงฆ์ ที่ เดินมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง   และข้าวทิพย์ เทศกาลออกพรรษา  จังหวัดบุรีรัมย์

นายธงชัย   ลืออดุลย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำพุทธศาสนิกชน  ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ พระสงฆ์ 99 รูป  ที่ เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง  ตามบันไดนาค จำนวน 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ที่ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง อำเภอเมือง เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11   โดยพุทธศาสนิกชนต่างนำข้าวสาร อาหารแห้งและข้าวทิพย์มารอใส่บาตรอยู่ด้านล่าง  ซึ่งในปีนี้มีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างเนืองแน่นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

คุยข่าว 10 โมง  วันนี้เราจะพาไปพบกับการสืบสาน ประเพณีแข่งเรือยาวประเพณี  ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น  เชิญติดตามพร้อม ๆ กัน ครับ/ค่ะ

โดยการแข่งขันแข่งเรือยาวประเพณีนี้ จัดขึ้นที่ลำน้ำบ้านตำแย ตำบลกระเบื้องใหญ่    อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา                    โดยมีทีมเรือยาวร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน  ซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสนุกสนานที่ขาดไม่ได้ของการแข่งขันเรือยาวประเพณี ก็คือนักพากย์ประกอบการแข่งเรือยาวนี่เอง ดูลีลาการพากย์แต่ละคนแทบไม่มีเวลาหายใจเลยทีเดียว ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมชมการแข่งขัน เสมือนเป็นฝีพายร่วมแข่งขันเองเลยทีเดียว    ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้  เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชน  ร่วมกัน อนุรักษ์สืบสานประเพณี  การแข่งขันเรือยาวประจำตำบล  และให้คนในชุมชนหันมา ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากพายุนารีระลอกสุดท้าย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง ได้รับผลกระทบบ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูง-ถนนมีน้ำท่วมขัง ทำให้การจราจรชะลอตัว

นายวินัย  บัวประดิษฐ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะและฟังสรุป กรณีน้ำที่ผุดขึ้นมาจากแนวสันเขื่อนลำแชะซึ่งชาวบ้านเกรงว่าเขื่อนจะทรุดตัว ล่าสุดเป็นเพียงน้ำที่ขังอยู่ใต้แนวสันเขื่อนที่อยู่สูงกว่าระดับพื้นดิน ไม่ใช่เป็นมวลน้ำที่รั่วออกมาจากแนวสันเขื่อนหรือลอดท้ายตัวเขื่อนแต่อย่างใด ฉะนั้นประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลยืนยันว่าทุกเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงทุกประการ

ส่วน ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์  ดุจจานิทัศน์  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  กล่าวถึง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองว่า มีราษฏรได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม ฉับพลัน กว่า 10 ตำบล  สาเหตุจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในปริมาณมาก ส่งผลให้ราษฏร ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก ได้แก่ ตำบลหนองบัวศาลา ซึ่งรับผลกระทบ น้ำไหลบ่าเข้าท่วมถนนเข้าออกหมู่บ้านและ ถนนสาย 24 ราชสีมา-โชคชัย ถนนสุระนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ  ทำให้ต้องทุบเกาะกลางถนนเพื่อให้น้ำไหลบ่าออกจากผิวการจร��จร 

ด้าน นายปนิธิ  เสมอวงษ์ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่  บ้านโค้งกระชาย  ตำบลจันอัด  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  สืบเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวได้รับผลกระทบ จากน้ำลำเชียงไกร ไหลบ่าน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย กว่า 100  ไร่

คณะทำงานไทย-ลาว ได้ประชุมสรุปผลการค้นหาเครื่องบิน สายการบินลาวแอร์ไลน์ ตกในแม่น้ำโขง  ล่าสุดสามารถค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว 38 ศพ  แต่ยังไม่พบซากเครื่องบินและกล่องดำแต่อย่างใด

ที่  โรงแรมแกรนด์จำปาสัก  คณะผู้แทนจาก สปป.ลาว โดยรองเจ้าแขวงจำปาสัก และกงสุลไทย  รัศม์ ชาลีจันทร์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปล่าสุดยังไม่พบซากเครื่องบิน  แต่อย่างใด พบเพียงส่วนที่แตกระเบิดก่อนเครื่องตก  และยังไม่พบกล่องดำ  โดยมนุษย์กบของกองทัพเรือไทยไม่สามารถดำลงไป พิสูจน์ทราบได้  เนื่องจากน้ำในแม่น้ำโขงลึกและไหลเชี่ยว   ส่วนการค้นหาจะดำเนินการต่อไป  จนกว่าจะค้นพบศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมด  ล่าสุดศพที่ค้นพบ จำนวน 38 ศพ พร้อมชิ้นส่วนมนุษย์ 6 ชิ้น   และสามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ของศพได้ชัดเจนจำนวน 12 ศพ เป็นชาวกัมพูชาซึ่งเป็นกัปตันเครื่องทางญาติได้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้ว และศพชาวลาวมีญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน 8 ศพ   ส่วนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติยังไม่สามารถแยกสัญชาติได้  ส่วนศพคนไทยยังไม่แน่ชัดต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์ให้แน่นอนก่อน.

สถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่มคลี่คลายแล้ว จะมีเพียงบางพื้นที่ ๆ  รับน้ำจากจังหวัดสระแก้ว ที่จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย                  

สถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี   ที่ อำเภอนาดี-อำเภอกบินทร์บุรี ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดสระแก้ว ยังมีมวลน้ำมาเติมแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้อำเภอกบินทร์บุรี มีปริมาณน้ำมาเติมเพิ่มสูงขึ้นและจะลดลงอย่างรวดเร็ว  ส่วนอำเภอศรีมหาโพธิ  จะมีเพียงน้ำท่วมตามทุ่งนา และยังมีตำบลที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ 2 ตำบล คือ ตำบลบ้านทาม และ ตำบลสัมพันธ์  ส่วนอำเภอเมืองปราจีนบุรี ระดับน้ำมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อย ๆ  ส่วน ถนนสาย ปราจีน-ประจันตคาม-แยกห้วยขื่อ  จากอำเภอเมือง ไปอำเภอประจันตคาม ยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ 25-35 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้       

และ ที่ จังหวัดนครราชสีมา  กำลังพลจาก กองพันทหารราบมณฑลที่ 21  และกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี ได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ่ และเรือท้องแบนคอยออกให้บริการ ช่วยเหลือประชาชนที่ บ้านหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมือง  ซึ่งถูกน้ำฝนที่ตกหนักไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านระดับน้ำสูงกว่า 70 เซนติเมตร ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า 600 หลังคาเรือนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยว                    

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอำนาจเจริญ ต่างพาครอบครัวไหว้สักการะ  พระคู่บ้านคู่เมือง และตักบาตรเทโวโรหนะ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย

ประชาชน นักท่องเที่ยว  ต่างพาครอบครัวเดินทางขึ้น ไปกราบสักการะพระสุภัทรบพิตรจำลององค์ใหญ่ พระคู่บ้านเมืองคู่เมืองของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลออกพรรษากันอย่างคึกคัก ซึ่งผู้ที่เดินทางขึ้นมากราบสักการะส่วนใหญ่  จะขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นไม่เกิดภัยพิบัติ  และชมทิวทัศน์ บนยอดภูเขาไฟกระโดง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 265 เมตร พร้อมกับปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทมากว่า 1000 ปี และหินลอยน้ำได้

ด้าน  นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน      ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ   เนื่องในวันออกพรรษา  ประจำปี 2556  ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง ท่วมกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งไปช่วยเหลือน้ำท่วมตามต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก

จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ที่ได้รับผลกระทบจาก  พายุ หวู่ตึ๊บ และพายุ นารี  ซึ่งส่งผลกระทบให้โบราณสถานและบ้านเรือนประชาชน  ได้รับความเสียหาย

ที่  บ้านโนนสุข ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลไร่ใต้  ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพเด็ก  -ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสุขภาพจิตประชาชนในช่วงหลังน้ำลด    เนื่องจากประชาชนต้องประสบกับความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งตัว   โดยเจ้าหน้าที่ อสม. ออกให้บริการทุกหลังคาเรือน  ส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคเครียด - ซึมเศร้า  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด

ส่วนที่  ปราสาทปรางค์พะโค  ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ที่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่ถูกน้ำจากลำน้ำลำพระเพลิง ไหล่เอ่อเข้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร  เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งวาวแนวกระทบทราย เพิ่ม รอบปราสาท  เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วม  ขณะที่ ในพื้นที่ ซอยเบญจรงค์ เทศบาลหัวทะเล  ได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมสูงถึง 70 เซนติเมตร ทำให้รถยนต์และรถสองแถว  ไม่สามารถผ่านไปมาได้และชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถูกน้ำท่วมซ้ำซาก

ส่วน   โบสถ์วัดอีสาน  บ้านเพชร หมู่ 1 ตำบลบ้านเพชร  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อายุเก่าแก่กว่า 1,000  ปี กำลังได้รับผลกระทบจากพายุนารี ทำให้เกิดมีน้ำท่วมขัง         ส่งผลให้ดินเกิดการยุบตัว   บริเวณรอบตัวโบสถ์   ซึ่งทางวัดต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อป้องกันโบสถ์ทรุดตัว

ที่ จังหวัดอำนาจเจริญ  เริ่มสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นทำให้  มีแม่ค้านำว่าวผ้ามาจำหน่าย เป็นที่น่าสนใจกับผู้ปกครองและเด็ก ๆ จำนวนมาก ต่างมาซื้อให้บุตรหลานอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสามารถสร้างรายได้หลายพันบาท เนื่องจากว่าวผ้าร่มมีความคงทน อายุใช้งาน ประมาณ  2- 3 ปี 

 

 ปฏิทินการทำงาน ททบ.5

<<  เมษายน 2557  >>
จัอัพุพฤศุเสอา
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

View posts in large calendar

Sign in